Από την Δ/νση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης & Εμπορίου, Τμήμα Απασχόλησης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Σύσκεψη για εύρεση θέσεων εργασίας σε πολίτες τρίτων χωρών

07/10/2022 - 16:30 Ενημερώθηκε 07/10/2022 - 16:16

Η Δ/νση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης & Εμπορίου, Τμήμα Απασχόλησης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με ανακοίνωσή της, καλεί όλους τους εργοδοτικούς φορείς της νήσου Λέσβου να συμμετάσχουν στην σύσκεψη με θέμα την εκτίμηση του αριθμού θέσεων για εξαρτημένη εργασία, εποχική εργασία, απασχόληση αλιεργατών και απασχόληση υψηλής ειδίκευσης που θα καλυφθούν με την διαδικασία της μετάκλησης από πολίτες τρίτων χωρών για τα έτη 2023 και 2024.

Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 24 Οκτωβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Βορείου Αιγαίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη).

Οι εργοδοτικοί φορείς καλούνται μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2022 να αποστείλουν στη Δ/νση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης & Εμπορίου, Τμήμα Απασχόλησης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου έκθεση αναφορικά με την εκτίμησή τους για τον αριθμό πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι αναγκαίο να εισέλθουν με σκοπό την εργασία κατά τα επόμενα δύο έτη. Η εκτίμηση αφορά μόνο τις ειδικότητες απασχόλησης που εμπίπτουν στον τομέα αρμοδιότητας κάθε φορέα και αναφέρει αν πρόκειται για εξαρτημένη εργασία (άρθρο 12 Ν.4251/2014), εποχική απασχόληση (άρθρο 13 Ν.4251/2014), απασχόληση αλιεργάτη (άρθρο 14 Ν.4251/2014) ή απασχόληση υψηλής ειδίκευσης (άρθρα 109-127 Ν.4251/2014), την πιθανή χώρα προέλευσης των εργαζομένων, καθώς και αιτιολόγηση βασιζόμενη σε πραγματικά στοιχεία που αναφέρονται στον αριθμό των εργοδοτών που δραστηριοποιούνται στον υπόψη τομέα της οικονομίας, την πορεία των δραστηριοτήτων τους τα τελευταία έτη και την εκτίμηση για τα επόμενα έτη, αλλά και την υφιστάμενη προσφορά εργασίας από ημεδαπούς ή ευρωπαίους πολίτες ή πολίτες τρίτων χωρών με νόμιμη διαμονή στη χώρα.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey