Με την «βούλα» της Commission

Στα 3,5 δισ. ευρώ το μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής

01/12/2020 - 14:58

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το τροποποιημένο ελληνικό πρόγραμμα επιστρεπτέων προκαταβολών 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη εταιρειών που έχουν πληγεί από το ξέσπασμα κορωνοϊού.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι η τροποποίηση του υφιστάμενου ελληνικού συστήματος επιστρεπτέων προκαταβολών για να υποστηρίξει τις εταιρείες που πλήττονται από το ξέσπασμα του κορωνοϊού είναι σύμφωνη με το προσωρινό πλαίσιο.

Το αρχικό σύστημα εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 7 Απριλίου 2020 με τον αριθμό υπόθεσης SA56815. Η Επιτροπή ενέκρινε μια πρώτη τροποποίηση του συστήματος στις 31 Ιουλίου 2020 (SA 58047).

Η Ελλάδα κοινοποίησε τις ακόλουθες περαιτέρω τροποποιήσεις στο καθεστώς:

(i) παράταση της περιόδου σε σχέση με την οποία μπορεί να χορηγηθεί η ενίσχυση, δηλαδή από τον Μάρτιο έως τον Αύγουστο του 2020 (περιορίστηκε στον Μάρτιο του 2020 στο αρχικό καθεστώς και επεκτάθηκε έως τον Μάιο 2020 με την πρώτη τροποποίηση)

(ii) ορισμένες τροποποιήσεις στις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των δικαιούχων και

(iii) αύξηση του εκτιμώμενου συνολικού προϋπολογισμού του συστήματος, από 2 δισ. ευρώ σε 3,5 δισ. ευρώ.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το καθεστώς, όπως τροποποιήθηκε, παραμένει απαραίτητο, κατάλληλο και αναλογικό για την αποκατάσταση σοβαρής διαταραχής στην οικονομία ενός κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ και τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο.

Στη βάση αυτή, η Επιτροπή ενέκρινε το μέτρο βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

 

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey