Άνοιξε ξανά η πλατφόρμα

Σπεύστε για τα αδήλωτα τετραγωνικά

09/11/2021 - 13:13

Από την Αντιδημαρχία Οικονομικών Δυτικής Λέσβου γίνεται γνωστό ότι άνοιξε ξανά η πλατφόρμα αδήλωτων τετραγωνικών.

Σύμφωνα με το άρθρο 66 του Νόμου 4830/2021 (ΦΕΚ 169-18/09/2021) υπάρχει εκ νέου η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων στοιχείων για τον καθορισμό επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτων.

Από το Σάββατο 06/11/2021 έως και τις 31.12/2021 θα είναι διαθέσιμη ξανά η ηλεκτρονική «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ Τ.Μ. ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑ» στη διεύθυνση https://tetragonika.govapp.gr/ και θα δέχεται ηλεκτρονικά δηλώσεις.

Η διαδικασία της υποβολής και της παρακολούθησης της δήλωσης παραμένει η ίδια.

Οι υπόχρεοι σε δήλωση για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου, προκειμένου να υπολογιστούν επ΄ αυτού φόροι, τέλη και εισφορές προς τους ΟΤΑ α΄ βαθμού, που μέχρι σήμερα δεν έχουν υποβάλει ή έχουν υποβάλει ανακριβή δήλωση, υποβάλλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία, το αργότερο μέχρι τις 31.12.2021. Οι υποβάλλοντες τη δήλωση, υποχρεούνται να καταβάλουν τα τέλη που αντιστοιχούν στα ορθά τετραγωνικά μέτρα, υπολογιζόμενα από 1ης /1/2020, μέχρι την ημερομηνία της δήλωσης, με πρόστιμο 20% επί του ποσού που προκύπτει από τη διαφορά των τετραγωνικών μέτρων αυτού του διαστήματος.

Τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση: 22533-51502.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey