FOLLOW US

Οικονομία

  • Στο Επιμελητήριο Λέσβου τη Δευτέρα 16 Ιουλίου
Παρουσίαση Δράσεων «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα»

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων από την Ειδική Γραμματεία ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ και τον ΕΦΕΠΑΕ, η Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία (ΕΛΑΝΕΤ) σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Λέσβου διοργανώνει ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση με θέμα την παρουσίαση των δράσεων «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα».

Η εκδήλωση θα γίνει τη Δευτέρα 16 Ιουλίου, στις 7 το απόγευμα, στο Επιμελητήριο Λέσβου, στην Αίθουσα «Ιωάννης Παυλακέλλης», επί της οδού Π. Κουντουριώτου 71 στην Προκυμαία Μυτιλήνης. Η αίθουσα είναι προσβάσιμη σε άτομα με περιορισμένη κινητικότητα, τα οποία καλό θα είναι να επικοινωνούν για συμμετοχή στο τηλέφωνο 2130166100. Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση των Δράσεων και θα ακολουθήσει συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους προς επίλυση αποριών.

Η νέα αυτή δράση στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Έχει προϋπολογισμό 50 εκ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Δικαιούχοι της Δράσης

Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης: έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας μέχρι τις 31.12.2017 και διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, που δε συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV Μη Eπιλέξιμες Δραστηριότητες (ΚΑΔ).

Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να είναι από 55.000€ έως 400.000€, ενώ επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής για τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στη δράση είναι: 1) Να εμφανίζουν την τελευταία τριετία, τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, 2) να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου, 3) να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας, 4) να υποβάλλουν δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους, 5) να μην περιλαμβάνονται ως δικαιούχοι σε αποφάσεις ανάκλησης παλαιότερων δράσεων που αφορούν την ψηφιακή τεχνολογία, 6) να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ., αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια, 7) να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο που να αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ.

Επιδοτούμενες δαπάνες είναι οι: προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού, ηλεκτρονικό κατάστημα απαραίτητα με χαρακτηριστικά: 2 τουλάχιστον γλώσσες, Mobile responsive, Λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης και ηλεκτρονικών πληρωμών, Υπηρεσίες που αφορούν σε: φιλοξενία (hosting, collocation), σύνδεση στο διαδίκτυο, ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads), ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης, ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας, μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού, καθώς επίσης και το μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό). Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 17 Σεπτεμβρίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΆΡΘΡΑ
FOLLOW US
Copyright © 2017 EmprosNet.gr
Εμπρος Ημερήσια Εφημερίδα Νομού Λέσβου - Καρά Τεπέ - Mυτιλήνη - 81100
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο.
Top