Μηλιούδης: «Ουσιαστικά οι εργασίες υπολείπονται στο τμήμα Άντισσα - Βατούσα και στο κομμάτι Σκαλοχώρι - Φίλια»

Παράταση μέχρι τον Δεκέμβριο του 2022 για τον δρόμο Καλλονής - Σιγρίου

12/09/2021 - 18:00 Ενημερώθηκε 13/09/2021 - 11:50

Παράταση για 1,5 χρόνο πήρε το έργο του οδικού άξονα Καλλονής - Σιγρίου, που σύμφωνα με την νέα απόφαση θα πρέπει να παραδοθεί με καταηκτική ημερομηνία  τις 31 Δεκεμβρίου του 2022, όταν η προηγούμενη παράταση έληγε στις 30 Ιουνίου 2021. Με σχετικό έγγραφο που αναρτήθηκε στη Διαύγεια στις 16 Αυγούστου εγκρίθηκε «η χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, κατά πεντακόσιες σαράντα εννέα ημερολογιακές ημέρες (549), ήτοι μέχρι 31-12-2022». Η συνολική προθεσμία για την εκτέλεση του έργου έληγε στις 30/06/2021, μετρώντας 9 χρόνια «φαγούρας» και πηγαίνοντας για τον ...δέκατο, με αρκετές παρατάσεις !

Το οδικό έργο κόστους 41,5 εκατομμυρίων ευρώ, ανήκει στην κατηγορία των λεγόμενων «αιώνιων έργων». Ξεκίνησε στις 10 Σεπτεμβρίου 2012 με αρχική διάρκεια υλοποίησης τους 52 μήνες και ολοκλήρωση τις αρχές του 2017, δηλαδή μιλούσαμε για ένα έργο που η υλοποίησή του θα είχε χρονική διάρκεια πάνω από 4 χρόνια . Στη συνέχεια  απεντάχθηκε από το προηγούμενο ΕΣΠΑ καθώς δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί στο συμβατικό χρόνο μέχρι τέλος του 2015 και οι εργασίες είχαν σταματήσει. Τελικά το έργο εντάχθηκε ως έργο-γέφυρα στο ΕΣΠΑ 2014-2020, που ήδη ολοκληρώνεται και σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Υποδομών η ολοκλήρωση του έργου μετατέθηκε για τις 30 Ιουνίου 2021. Με έγγραφά της η ανάδοχος «Κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. - ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.» ζήτησε παράταση της συνολικής προθεσµίας του έργου, για 549 ηµέρες, δηλαδή µέχρι 31/12/2022.

Βέβαια σε αυτό το σημείο πρέπει να θυμίσουμε ότι η εταιρεία ΑΚΤΩΡ πήρε την σκυτάλη από την  εταιρία«Τοξότης» του Χρ. Καλογρίτσα, που είχε αρχικά αναλάβει μαζί με άλλες κατασκευαστικές την εκτέλεση του έργου οι οποίες λόγω προβλημάτων είχαν καθυστερήσει αρκετά ως προς την υλοποίηση των εργασιών.

Το αίτημα

Οι λόγοι που επικαλέστηκε η «Κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. - ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», σύμφωνα με την σχετική απόφαση ήταν :

 α) Φαινόµενα γεωτεχνικών κατολισθήσεων έχουν σηµειωθεί σε αρκετά τµήµατα κατά µήκος του έργου τα οποία χρήζουν αντιµετώπισης προκειµένου να αποκατασταθούν.

 β) ∆ίκτυα χαµηλής και µέσης τάσης ευθύνης ∆Ε∆∆ΗΕ βρίσκονται εντός ορίων έργου καθόλο το µήκος της εργολαβίας και απαιτείται µετατόπισή τους προκειµένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες.

 γ) ∆ίκτυα οπτικών ινών και παροχών τηλεφωνικών συνδέσεων ευθύνης Ο.Τ.Ε. βρίσκονται κατά µήκος σηµαντικού µέρους της εργολαβίας και εντός των ορίων του έργου, όπου απαιτείται επίσης µετατόπισή τους προκειµένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες.

 δ) Παρά το γεγονός ότι η απαλλοτρίωση έχει συντελεστεί αρκετοί ιδιόκτητες αρνούνται να παραδώσουν τα αγροτεµάχια µε αποτέλεσµα την καθυστέρηση των εργασιών.

 ε) Λόγω της πανδηµίας του κορωνοιού COVID -19, των περιοριστικών µέτρων που έχουν επιβληθεί στην χώρα µας από τον Μάρτιο 2020 καθώς και των αλλεπάλληλων lockdown, σηµειώθηκαν  σηµαντικές καθυστερήσεις στις παραδόσεις καίριων υλικών για την κατασκευή του έργου όπως τσιµέντα, καύσιµα, άσφαλτος, σιδηρός οπλισµός κ.τ.λ., η µεταφορά των οποίων γίνεται δια θαλάσσης από την ηπειρωτική χώρα.

 στ) Με τον υπό έγκριση 3ο ΑΠΕ του έργου τακτοποιούνται οι συνολικές απαιτούµενες ποσότητες για την ολοκλήρωσή του.

Η έγκριση

Η ∆ιαχειριστική Αρχή του έργου, Ε.Υ.∆./Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α., διατύπωσε θετική γνώµη για την εν λόγω παράταση της συνολικής προθεσµίας του έργου έως τις 31-12-2022 για τα υποέργα «Κατασκευή / Αναβάθµιση οδικού  άξονα Καλλονής - Σιγρίου Λέσβου» και «1η Συµπληρωµατική Σύµβαση εργασιών για την κατασκευή / αναβάθµιση του οδικού άξονα Καλλονής-Σιγριου» της Πράξης «Κατασκευή-αναβάθµιση του οδικού άξονα Καλλονής Σιγρίου Λέσβου» .

Οι εργασίες

Το έργο έχει συνολικό μήκος 47 χιλιόμετρα εκ των οποίων τα 21 χιλιόμετρα περιλαμβάνουν αναβάθμιση της υφιστάμενης κυκλοφορίας και τα υπόλοιπα αφορούν την χάραξη σε νέα τμήματα της οδού.

Οι εργασίες προχωρούν σε ένα συνολικό μήκος 21 χιλιομέτρων. Αυτό το διάστημα γίνεται το επίχωμα στην παράκαμψη Καλλονής, το οποίο βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης. Παράλληλα τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Μηλιούδη προϊστάμενο εργοταξιακού γραφείου του ανάδοχου του έργου ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ,. ολοκληρώνονται οι εκσκαφές στην παράκαμψη της Φίλιας, έργο που εκτίνεται σε ένα μήκος 6 χιλιομέτρων.

«Προχωράμε καλά. Το έργο έχει πάρει παράταση μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2022» είπε ο κ. Μηλιούδης και πρόσθεσε: «Έχει ολοκληρωθεί η παράκαμψη Σκαλοχωρίου, καθώς και η υποδομή μέχρι και την οδοστρωσία στην παράκαμψη Βατούσας, έχει ολοκληρωθεί με ασφαλτικό -πλην της αντιολισθηράς- το κομμάτι της Άντισσας. Και από την παράκαμψη της Άντισσας μέχρι το Σίγρι το έργο, πλην ελαχίστων τμημάτων, είναι σχεδόν ολοκληρωμένο. Ουσιαστικά οι εργασίες υπολείπονται στο τμήμα Άντισσα - Βατούσα και στο κομμάτι Σκαλοχώρι - Φίλια».

Η ταυτότητα του έργου

Αναλυτικότερα το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τη βελτίωση σε μήκος 21 χιλιομέτρων της υφιστάμενης οδού στα σημεία:

  • Έξοδος Δαφίων μέχρι το ύψος της Μονής Λειμώνος
  • Έξοδος Φίλιας μέχρι την είσοδο του Σκαλοχωρίου
  • Έξοδος Βατούσσας μέχρι την είσοδο της Αντισσας
  • Έξοδος Αντισσας (στον κόμβο της Ερεσού) μέχρι την αρχή των ελιγμών πάνω από το Σιγρί

Επίσης περιλαμβάνεται η κατασκευή νέων τμημάτων σε μήκος 25,7 χιλιομέτρων στα σημεία:

  • Παράκαμψη Καλλονής και Δαφίων
  • Παραλλαγή της Φίλιας
  • Παραλλαγή του τμήματος Σκαλοχωρίου - Βατούσας
  • Παράκαμψη Άντισσας
  • Παραλλαγή του Σιγρίου (κατάργηση ελιγμών).
  • Προβλέπεται επίσης η διαμόρφωση 8 ισόπεδων κόμβων και η γέφυρα Άντισσας.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey