Ο ΑΔΜΗΕ προγραμματίζει μέχρι το 2031 να έχει ολοκληρωθεί η διασύνδεση των νησιών του Βορείου Αιγαίου με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Με τρία υποβρύχια καλώδια θα διασυνδεθεί η Λέσβος

21/11/2021 - 11:30

Η ηλεκτρική διασύνδεση της Λέσβου με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) περιλαμβάνεται στο ευρύτερο σχέδιο διασύνδεσης με το ΕΣΜΗΕ των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου και συγκεκριμένα της ομάδας των Νήσων η οποία περιλαμβάνει τα αυτόνομα ηλεκτρικά συστήματα των Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων Λήμνου, Σκύρου, Λέσβου, Χίου (Ψαρών), Σάμου (Φούρνων - Θύμαινας), Ικαρίας και Αγαθονησίου, αναφέρεται σε έγγραφο που υπογράφει ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., Μανούσος Μανουσάκης.  

Το έργο στο σύνολό του έχει προβλεφθεί και ενταχθεί στα Δεκαετή Προγράμματα Ανάπτυξης 2020-2029, 2021-2030 και 2022-2031 που έχει εκπονήσει ο ΑΔΜΗΕ και έχει υποβάλλει προς έγκριση στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ). 

Το συνολικό προϋπολογιζόμενο κόστος του έργου της διασύνδεσης των νησιών του Βορειανατολικού Αιγαίου ανέρχεται σε 863 εκ. ευρώ, η δε χρηματοδότηση του όπως ισχύει και για τις υπόλοιπες νησιωτικές διασυνδέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη θα βασιστεί στο βέλτιστο συνδυασμό χρησιμοποίησης ίδιων πόρων, δανεισμού από εγχώρια και διεθνή τραπεζικά ιδρύματα (π.χ. ΕΤΕΠ) με παράλληλη αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών μηχανισμών (νέα προγραμματική περίοδος ΕΣΠΑ κλπ.).  

Η διασύνδεση  

Η Λέσβος θα διασυνδεθεί με το ΕΣΜΗΕ μέσω τριών υποβρυχίων καλωδιακών γραμμών μεταφοράς, α) την διασύνδεση Λήμνου-Λέσβου με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2027, β) την διασύνδεση Λέσβου-Χίου με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2028 και γ) την διασύνδεση Λέσβου- Σκύρου το 2029. 

Σύμφωνα με το σχεδιασμό της διασύνδεσης των νησιών του ΒΑ Αιγαίου, προβλέπεται η κατασκευή πέντε νέων Υ/Σ (υποσταθμών) 150kV κλειστού τύπου (GIS) για τις ανάγκες τροφοδότησης των φορτίων επί των νησιών Λήμνου, Λέσβου, Σκύρου, Χίου και Σάμου. Επίσης προβλέπεται η κατασκευή 3 Υ/Σ ζεύξης στην περιοχή Θράκης προς Λήμνο, και πλησίον του σημείου προσαιγιάλωσης στη Λέσβο των υποβρυχίων καλωδίων από Σκύρο, Λήμνο και Χίο. 

Η επιστολή του Τάκη Ιορδάνη 

Το έγγραφο αυτό αποτελεί απάντηση στο από 31.3.2021 έγγραφο του προέδρου του Συνδέσμου «ΠΙΤΤΑΚΟΣ Ο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ», Τάκη Ιορδάνη προς τον ΑΔΜΕΗ, με θέμα «Το ηλεκτρενεργειακό πρόβλημα της Λέσβου ζητά λύση». 

Το έγγραφο αυτό του κ. Μανουσάκη δίνει εμπεριστατωμένη απάντηση στα ερωτήματα που τέθηκαν, σε ότι αφορά το σχετικό επιχειρησιακό σχέδιο, τον προγραμματισμό, αλλά και το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα επίλυσης του ηλεκτρενεργειακού προβλήματος της Λέσβου. Δίδονται συγκεκριμένες απαντήσεις, για τη διαθεσιμότητα του απαιτουμένου για το έργο κεφαλαίου, το ύψος αυτού, την όδευσή του και την υλοποίηση του έργου, ώστε τελικά και ο Λέσβιος καταναλωτής να αρχίσει επί τέλους να καλύπτεται από ένα αξιόπιστο ηλεκτρενεργειακό σύστημα. 

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey