Η απάντηση σχετικά με το "Σάρλιτζα Παλλάς" από τη διοίκηση του ΕΦΚΑ επιβεβαιώνει τις ευθύνες και της Περιφέρειας για τη στασιμότητα του έργου

Κραυγαλέες οι ευθύνες για την ...εγκατάλειψη του «Σαρλιτζα»!

15/07/2019 - 15:15 Ενημερώθηκε 16/07/2019 - 00:29

Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ απαντώντας σε σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας μας με τίτλο: "Σάρλιτζα Παλλάς", ένα μνημείο σε κίνδυνο, που κοινοπόιησε η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία MONUMENTA επιθυμεί να διευκρινίσει τις δικές του ενέργειες από το χρονικό διάστημα που υπεγράφη η σύμβαση παραχώρησης για αξιοποίηση του Σάρλιτζα στην Περιφέρεια υποστηρίζοντας τα ακόλουθα:

Οι διευκρινίσεις του ΕΦΚΑ

  • Στις 27/12/2016 υπογράφηκε η Προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την αξιοποίηση και ανάδειξη του ακινήτου.

 

  • Στις 08/02/2017 απεστάλη έγγραφο από την Διεύθυνση Στέγασης προς τις Υπηρεσίες του π. ΕΤΑΑ (Μάρνης 22) προκειμένου να αποσταλούν όλα τα έγγραφα που αφορούν το εν λόγω ακίνητο.

 

  • Στις 28/2/2017 συνεδρίασε η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης και αποφάσισε να ζητήσει τον ορισμό μέλους της Επιτροπής από τον ΕΦΚΑ (ως νέο ιδιοκτήτη του ακινήτου). Σχετικό έγγραφο απεστάλη στον ΕΦΚΑ στις 6/3/2017.

 

  • Εν συνεχεία, η Διεύθυνση Στέγασης υπέβαλλε εισήγηση προς το ΔΣ του ΕΦΚΑ στις 14-03-2017 για τον ορισμό του εκπροσώπου του ΕΦΚΑ στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

 

  • Το ΔΣ με την υπ. αρ. 83/12/16-03-2017 Απόφασή του όρισε ως εκπρόσωπό του το Διευθυντή του Περ/κού Υποκ/τος Μισθωτών Λέσβου.

 

  • Κατόπιν αυτών, στις 27/03/2017 απεστάλη φάκελος με όλα τα στοιχεία του ακινήτου στο Περ/κό Υποκ/μα Μισθωτών Λέσβου.

 

 

  • Στα μέσα του 2018 διαπιστώθηκε ότι προκειμένου να αναγνωριστεί ως “ιαματικό” το νερό της πηγής απαιτείται η υποβολή φακέλου. Μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που απαιτούνται είναι και τοπογραφικό διάγραμμα. Καθώς η Υπηρεσία δε διαθέτει τοπογράφο μηχανικό, αυτό έπρεπε να ανατεθεί σε εξωτερικό μελετητή Τοπογράφο.

 

  • Βάσει του ισχύοντος Ν. 4412/2016 περί δημοσίων έργων και μελετών (καθώς και για προμήθειες υλικών και υπηρεσιών), κάθε φορέας πρέπει να συλλέγει το σύνολο των αναγκών της για κάθε είδος υπηρεσίας (όπως είναι στην προκειμένη περίπτωση τα τοπογραφικά διαγράμματα) και να τα δημοπρατεί ενιαία και όχι ξεχωριστά. Έτσι, η Υπηρεσία συνέλεξε τις ανάγκες για 10 τοπογραφικά διαγράμματα για τα ιδιόκτητα ακίνητα του ΕΦΚΑ και προέβη σε σχετική εισήγηση στο Τεχνικό Συμβούλιο στις 13/03/2019 και στο ΔΣ στις 11/04/2019.

 

  • Ήδη στις 20/12/2018 απεστάλη ενημερωτικό έγγραφο προς την Περιφέρεια για την καθυστέρηση που θα υπάρξει για τη σύνταξη των τοπογραφικών.

 

  • Η Περιφέρεια Β. Αιγαίου, προκειμένου να επιταχύνει την διαδικασία προέβη με δική της μέριμνα στη σύνταξη του τοπογραφικού διαγράμματος, τα οποίο μας απέστειλε στις 12/04/2019, χωρίς όμως υπογραφή μηχανικού όπως θα έπρεπε. Σε τηλεφωνική επικοινωνία ζητήθηκε η επαναπαστολή των τοπογραφικών υπογεγραμμένα από τον τοπογράφο μηχανικό που τα συνέταξε, κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα.

 

 Και η απάντηση του ΕΦΚΑ κλείνει με την υπογράμμιση ότι «όπως διαφαίνεται από τα ανωτέρω, οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ προέβησαν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να συμβάλλουν στη διάσωση του μοναδικού αυτού μνημείου που έχει κηρυχθεί διατηρητέο από το Υπουργείο Πολιτισμού».

Διαπιστώσεις εκ των υστέρων

 

Άρα όλα ...καλώς έχουν γίνει και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα , ούτε και καμιά κωλυσιεργία, όλο το διάστημα των 2,5 περίπου ετών από τότε που υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια.

Μόνο που από τις παραπάνω διευκρινίσεις του ΕΦΚΑ φαίνεται ότι υπήρξαν χρονικά διαστήματα που δεν έγινε τίποτα , ενώ οι καθυστερήσεις είναι ...κραυγαλέες με την γραφειοκρατία να βασιλεύει, συνεπικουρούμενη από την αδιαφορία των άμεσα εμπλεκόμενων αρμοδίων αρχών και υπηρεσιών. Και ενώ χρειάστηκαν να περάσουν σχεδόν τρεις μήνες από την υπογραφή της προγραμματική σύμβασης για να τοποθετηθεί εκπρόσωπος του ΕΦΚΑ στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, χρειάστηκε να περάσει σχεδόν 1,5 χρόνος , πάντα σύμφωνα με τα παραπάνω λεχθέντα του ταμείου , για να διαπιστωθεί ότι προκειμένου να αναγνωριστεί ως ιαματικό» το νερό των ιαματικών πηγών της Λ. Θερμής έπρεπε να κατατεθεί φάκελος , όπου μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών  χρειαζόταν και τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο δεν υπήρχε! Και το παράδοξο είναι ότι ενώ η διαπίστωση για την έλλειψη τοπογραφικού διαγράμματος έγινε στα μέσα του 2018, πάντα σύμφωνα με την ενημέρωση του ΕΦΚΑ, χρειάστηκε να περάσει σχεδόν ένα εξάμηνο για να ενημερωθεί η Περιφέρεια ότι το τοπογραφικό θα καθυστερήσει γιατί ο ΕΦΚΑ  θα πρέπει να εκπονήσει για όλα τα ακίνητά του μια τέτοια μελέτη και  η σχετική εισήγηση για το έργο αυτό έφθασε στη διοίκηση του ΕΦΚΑ  στις 12/4/ 2019, δηλαδή σχεδόν 10 μήνες από τη διαπίστωση ότι λείπει το τοπογραφικό!

 

Δεν ανησύχησε για τις καθυστερήσεις

 Και ενώ με αυτούς τους ρυθμούς κινείται ο ΕΦΚΑ για να διεκπεραιώσει σχετικά απλές εκκρεμότητες, η Περιφέρεια Βορ. Αιγαίου που έχει την ευθύνη για να ...τρέξει το έργο, δεν ανησυχεί γι αυτές τις κραυγαλέες καθυστερήσεις, αλλά και εκείνη συναγωνίζεται τον ΕΦΚΑ στους ρυθμούς χελώνας. Αφού διαπιστώνει ότι για την αναγνώριση των πηγών χρειάζεται να κατατεθεί φάκελος, που απαιτεί μεταξύ των δικαιολογητικών και το τοπογραφικό διάγραμμα , περιμένει να περάσουν μήνες για να πληροφορηθεί ...αρμοδίως από το ταμείο ότι θα καθυστερήσει η έκδοσή του και τότε αποφασίζει η ίδια να κινηθεί για να συντάξει με δική της μέριμνα το τοπογραφικό το οποίο απεστάλη στο ταμείο στις 12/4/2019 χωρίς υπογραφή μηχανικού και έκτοτε παρά την σχετική ενημέρωση για επαναποστολή με υπογραφή μηχανικού ακόμη αναμένεται , σύμφωνα με την παραπάνω ενημέρωση της διοίκησης του ΕΦΚΑ! Αν όλα αυτά δεν δείχνουν εγκληματική αδιαφορία από τους εμπλεκόμενους φορείς και τις αρμόδιες υπηρεσίες, τότε τι να περιμένουμε...

 

Ελπίδες στη νέα περιφερειακή αρχή

Με αυτήν την εικόνα, η υπάρχουσα κατάσταση για την αξιοποίηση των πηγών της Λ. Θέρμης  και το Σάρλιτζα δεν μπορεί να ήταν διαφορετική. Οι διευκρινίσεις στην απαντητική επιστολή του ΕΦΚΑ στα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας από την παρέμβαση της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας MONUMENTA,  επιβεβαιώνουν την κριτική που διατυπώνουμε εδώ και καιρό ότι το έργο του Σάρλιτζα από μέρους της Περιφέρειας δεν έχει τύχει της δέουσας προσοχής της απερχόμενης περιφερειακής αρχής, δεν αποτέλεσε προτεραιότητα της, αλλά ...πάρεργο γι αυτό και τα αποτελέσματα 2,5 χρόνια μετά την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης , που υποτίθεται θα άλλαζε και την μοίρα του έργου. Το Σάρλιτζα εξακολουθεί να έχει εγκαταληφθεί στη φθορά του χρόνου, οι πηγές να παραμένουν εκτός λειτουργίας και οι εμπλεκόμενοι φορείς να ρίχνουν ο ένας στον άλλον τις ευθύνες για τις καθυστερήσεις και τη στασιμότητα. Να ελπίσουμε ότι η νέα περιφερειακή αρχή θα βάλει στις προτεραιότητες της την αξιοποίηση του Σάρλιτζα , που σηματοδοτεί και την ανάπτυξη του θερμαλισμού στη Λέσβο που παρά τις τεράστιες δυνατότητες της εξακολουθεί να είναι ζητούμενο!     

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey