FOLLOW US

Οικονομία

  • Περισσότερα έργα εντάσσονται στο LEADER δημόσιου συμφέροντος
Κοντά στο...βασιλικό  του Αναγνωστήριου!

Με μια γενναία αύξηση κονδυλίων -όπως γράψαμε από το μεσημέρι της Πέμπτης στην ιστοσελίδα μας emprosnet.gr- το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έδωσε την ευκαιρία να ενταχθούν πολύ περισσότερα έργα δημόσιου συμφέροντος της Λέσβου στο πρόγραμμα.

Τα προγράμματα LEADER

Ως γνωστόν, τα προγράμματα LEADER, είναι συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που προκηρύσσονται κατά περιοχές της χώρας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο όμως για λόγους λειτουργικούς και πρακτικούς, εκχωρεί το μεγαλύτερο μέρος των διαδικασιών διαχείρισης σε τοπικές αναπτυξιακές εταιρίες, κατά κανόνα θυγατρικές φορέων του κοινωνικού τομέα και της αυτοδιοίκησης. Το Υπουργείο βεβαίως ανάλογα με την γεωγραφική έκταση και τον πληθυσμό κάθε περιοχής που δικαιούται LEADER έχει ανακοινώσει προκαταβολικά το ύψος των κονδυλίων που διαθέτει, χωρίζοντας πρακτικά τις περιοχές σε δυο κατηγορίες, με τις περιοχές της πρώτης κατηγορίας -στις οποίες κατατάσσεται άτυπα η Λέσβος- να δικαιούνται κατ’ αρχήν δημόσια δαπάνη περί τα 10 εκατομ. ευρώ και αυτές της δεύτερης -όπως η Λήμνος- περί τα 6 εκατομ. ευρώ. Στη Λέσβο το πρόγραμμα το διαχειρίζεται τοπικά η -θυγατρική του Δήμου Λέσβου, του Επιμελητηρίου και της Ένωσης Συνεταιρισμών- Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου (ΕΤΑΛ ΑΕ) και στη Λήμνο η αντίστοιχη εταιρία Αναπτυξιακή Εταιρία Λήμνου (ΑΝΕΛ ΑΕ).

Δημόσιο και Ιδιωτικό LEADER

Κάθε τοπικό πρόγραμμα LEADER χωρίζεται σε δυο τμήματα, με το ένα να αφορά στην χρηματοδότηση έργων οι αιτήσεις των οποίων υποβάλλονται από ιδιώτες και αφορούν κατά κανόνα σε επιχειρηματικές επενδύσεις σε διάφορους τομείς της οικονομίας -ας το λέμε για συντομία «ιδιωτικό LEADER»- και το άλλο σε έργα που υποβάλλουν φορείς του κοινωνικού τομέα (Δήμοι, Επιμελητήρια, Πολιτιστικοί φορείς, νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικά) που αφορούν κυρίως σε αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων, αναβάθμιση χώρων πολιτισμού, πολιτιστικές εκδηλώσεις κλπ, που επίσης για συντομία το αποκαλούμε «δημόσιο LEADER». Η υποστήριξη με δημόσιους πόρους στα μεν έργα του ιδιωτικού LEADER είναι ποσοστό επί της επένδυσης που για την περιοχή μας κυμαίνεται από 50-65% και σε ειδικές περιπτώσεις έως και 75%, στα δε έργα δημόσιου ενδιαφέροντος η χρηματοδότηση είναι 100% από δημόσια δαπάνη. Σημαντικό στοιχείο, ότι η κατανομή της δημόσιας δαπάνης μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιου συμφέροντος έργων είναι περίπου 60/40 υπέρ των ιδιωτικών. Συνήθως σε κάθε περιοχή, δίνεται από το Υπουργείο το πράσινο φως για προκήρυξη του δημόσιου LEADER και όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεων, αξιολόγησης, κρίσης τυχόν ενστάσεων και μετά από ενδεχόμενη κατανομή πόρων υπερδέσμευσης οριστικής ένταξης έργων, ακολουθεί μετά από κάποιο χρονικό διάστημα η προκήρυξη και του ιδιωτικού LEADER.

Το ιστορικό του δημόσιου LEADER Λέσβου

Οι αιτήσεις για το δημόσιο LEADER Λέσβου υποβλήθηκαν τον Αύγουστο του 2018, η αξιολόγηση ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο και μετά την υποβολή των ενστάσεων ανακοινώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2019 ο κατάλογος με τα εγκεκριμένα για ένταξη έργα καθώς και κάποια που ναι μεν είχαν θεωρηθεί επιλέξιμα, αλλά δεν εντάσσονταν λόγω μη επάρκειας των διαθέσιμων πόρων. Συγκεκριμένα επί 40 προτάσεων που υποβλήθηκαν εντάσσονταν 10, με άλλα 21 έργα να μην εντάσσονται παρά την κατ’ αρχήν επιλεξιμότητά τους, διότι δεν επαρκούσαν τα διαθέσιμα κονδύλια. Μετά από έντονες και πολυποίκιλες πιέσεις προς το Υπουργείο τελικά στις 6 Μαρτίου αποφασίστηκε να αυξηθούν οι διαθέσιμοι για το Δημόσιο LEADER Λέσβου πόροι και έτσι το σχετικό κονδύλι από 1.846.800 Ευρώ ανήλθε τελικά σε 3.452.893 Ευρώ. Αποτέλεσμα ήταν να ενταχθούν τελικά 23 προτάσεις από τις 10 αρχικές.

Το παρασκήνιο της απόφασης

Για να βγει η ευνοϊκή αυτή απόφαση μεσολάβησαν πολλές παρασκηνιακές ζυμώσεις και πιέσεις προς το Υπουργείο. Όπως είναι γνωστό από την προπέρσινη θεομηνία (χιονόπτωση) είχε καταστραφεί η στέγη του Αναγνωστηρίου Αγιάσου. Δοθείσης της τεράστιας πολιτιστικής προσφοράς του συγκεκριμένου φορέα αλλά και της ιστορικής φόρτισης που το συνοδεύει, από τότε που έγινε η καταστροφή, παρέλασαν κατά καιρούς δεκάδες αυτοδιοικητικοί αλλά κυρίως κυβερνητικοί και κομματικοί παράγοντες του κυβερνώντος κόμματος, υποσχόμενοι στη διοίκηση του Αναγνωστηρίου ότι θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για την χρηματοδότηση των έργων επισκευής. Ο καιρός όμως περνούσε και η όποια χρηματοδότηση κολλούσε προφανώς σε γραφειοκρατικά εμπόδια. Η προκήρυξη του δημόσιου LEADER Λέσβου θεωρήθηκε ευκαιρία για να χρηματοδοτηθεί το έργο, και έτσι κυβερνητικά και κομματικά στελέχη υπέδειξαν διακριτικά στην διοίκηση του Αναγνωστηρίου να υποβάλει πρόταση χρηματοδότησης στο πρόγραμμα. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι η αξιολόγηση βασίζεται ως επί το πλείστον σε αντικειμενικά κριτήρια, με αποτέλεσμα, δοθέντος ότι το συγκεκριμένο έργο είναι αρκετά σύνθετο τεχνικά και δεν παρουσίαζε την ετοιμότητα υλοποίησης άλλων έργων που επίσης διεκδικούσαν την ένταξη, να βαθμολογηθεί θετικά μεν πλην όμως με κάποια ενδιάμεση συγκριτικά βαθμολογία έναντι του ανταγωνισμού. Έτσι με βάση την αρχική κατανομή οι πόροι δεν επαρκούσαν για την ένταξη και του συγκεκριμένου έργου, δημιουργώντας θέμα αξιοπιστίας για όσους είχαν υποσχεθεί βέβαιη χρηματοδότηση. Ξεκίνησε λοιπόν ένας μαραθώνιος πιέσεων προς το Υπουργείο από διάφορους παράγοντες, πλην όμως οι μέρες περνούσαν και η ανησυχία εντεινόταν. Από ό,τι φαίνεται σε πολιτικό επίπεδο η βούληση υπήρχε, διατυπώνονταν όμως σοβαρές επιφυλάξεις από υπηρεσιακούς παράγοντες, που προφανώς φοβούνταν ότι μια μεγάλη αύξηση των πόρων πριν καν ξεκινήσει η υλοποίηση των έργων που είχαν ήδη ενταχθεί, θα δημιουργούσε κακό προηγούμενο και για άλλες περιοχές που θα διεκδικούσαν και εκείνες αυξήσεις πόρων. Βαρύνοντα ρόλο στην τελική απόφαση του Υπουργείου πρέπει να έπαιξε το γεγονός της μακράς πείρας και της αποδεδειγμένης αποτελεσματικής διαχείρισης και απορρόφησης της τοπικής εταιρίας ΕΤΑΛ, που κρίθηκε ότι έχει τα εχέγγυα να απορροφήσει ομαλά την υπερδέσμευση πόρων. Κάτι τέτοιο άλλωστε αναφέρεται ως υποστηρικτικό στοιχείο στο σκεπτικό της απόφασης. Το βέβαιο είναι, ότι με δεδομένη την μεσαία βαθμολογική σειρά του Αναγνωστηρίου, η βούληση για ένταξή του στο πρόγραμμα, «συμπαρέσυρε» και άλλα έργα που βρίσκονταν ψηλότερα στην βαθμολογική αξιολόγηση, πράγμα αφ’ εαυτού θετικό για το νησί.

Το ζητούμενο και μια ακόμα …προσδοκία

Παραθέτουμε τον πίνακα των οριστικών εντάξεων έργων μετά την αύξηση των πόρων όπου φαίνονται οι φορείς που τα πρότειναν και θα τα υλοποιήσουν και οι αντίστοιχοι προϋπολογισμοί. Ζητούμενο τώρα ασφαλώς είναι, οι φορείς που έστω και στην …παράταση κέρδισαν το στοίχημα της ένταξης των έργων τους, να σπεύσουν οργανωμένα και με την βοήθεια των τεχνικών συνεργατών τους να ξεπεράσουν τυχόν τεχνικά προβλήματα ωριμάζοντας το συντομότερο τα έργα τους, έτσι ώστε σε συνεργασία με την ΕΤΑΛ να υπάρξει γρήγορη απορρόφηση που θα δικαιώνει την όλη προσπάθεια.

Όσο για την προσδοκία; Με δεδομένο ότι η αύξηση των πόρων στο δημόσιο LEADER επηρεάζει και την αναλογία των πόρων σε σχέση με το ιδιωτικό, σημαίνει λογικά ότι αν όλα πάνε καλά, θα πρέπει να αναμένουμε αύξηση πόρων και για το ιδιωτικό LEADER, με ότι αυτό συνεπάγεται για την οικονομία του νησιού. Ιδού λοιπόν, πεδίον δόξης λαμπρόν για όλους τους εμπλεκόμενους!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΆΡΘΡΑ
Τελευταία τροποποίηση Παρασκευή, 08 Μαρτίου 2019 18:36
FOLLOW US
Copyright © 2017 EmprosNet.gr
Εμπρος Ημερήσια Εφημερίδα Νομού Λέσβου - Καρά Τεπέ - Mυτιλήνη - 81100
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο.
Top