FOLLOW US

Οικονομία

  • Ευνοϊκού όρους ένταξης στο «Leader», ζητά η ΕΝΠΕ
Για νησιά και σεισμόπληκτες περιοχές της Λέσβου

Με χθεσινή απόφαση της, η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) ζητά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να αυξηθεί το ποσό που θα διαχειριστούν οι Περιφέρειες από το μέτρο της μεταποίησης του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης. Επίσης δηλώνει την αντίθεση της στο σχεδιασμό των προγραμμάτων «Leader» και καταθέτει προτάσεις για την αναμόρφωση των όρων προκήρυξης και βαθμολόγησης. Τέλος, ζητά ειδικές ευνοϊκές ρυθμίσεις για τις νησιωτικές περιοχές και τις περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Ειδικά για τα νησιά που έχουν πληγεί από το προσφυγικό, η ΕΝΠΕ αναφέρει ότι θεωρεί απαραίτητη την εισαγωγή πρόσθετων συμπληρωματικών κριτηρίων επιλογής επενδύσεων που διεκδικούν χρηματοδότηση από το πρόγραμμα μεταποίησης - εμπορίας - ανάπτυξης αγροτικών προϊόντων. Επίσης τονίζεται πως για τις περιοχές της Λέσβου, που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτασης ανάγκης πολιτικής προστασίας, μετά το σεισμό της 12ης Ιουνίου, στα μέτρα «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του Leader» και «Στήριξη για επενδύσεις στην μεταποίηση - εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων», να τεθούν συμπληρωματικά κριτήρια επιλογής επενδύσεων ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των επενδύσεων που θα χρηματοδοτηθούν στις σεισμόπληκτες περιοχές του νησιού.

Παράλληλα ζητείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να δώσει την δυνατότητα στις Περιφέρειες να προκηρύξουν οριζόντια το πρόγραμμα μεταποίησης και να αυξηθούν τα κονδύλια του προγράμματος που θα διαχειριστούν οι Περιφέρειες.

Εξάλλου η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για τους όρους προκήρυξης και τα κριτήρια βαθμολόγησης στην κατεύθυνση βελτίωσης και επιτυχούς ολοκλήρωσης της πρόσκλησης. Η σχετική απόφαση λήφθηκε μετά από εισήγηση που κατέθεσε η περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Χριστιάνα Καλογήρου. Η επιστολή που στάλθηκε στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, υπογράφεται από τον πρόεδρο της ΕΝΠΕ, περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Κώστα Αγοραστό.

Σύμφωνα με την ΕΝΠΕ, οι οριζόντιες προκηρύξεις των χρηματοδοτικών προγραμμάτων διευκολύνουν τους επενδυτές να κάνουν ορθές επιχειρηματικές επιλογές.

 

Για τα κριτήρια βαθμολόγησης

Σε σχέση με τα κριτήρια βαθμολόγησης του προγράμματος «Leader», η ΕΝΠΕ αναφέρει:

- Ενισχύεται και μοριοδοτείται η απόδειξη της ίδιας συμμετοχής κατά 25% στο σύνολο της επενδυτικής πρότασης, όταν είναι πασιφανές πως είναι αδύνατον μια μικρή επιχείρηση σε συνθήκες κρίσης, να έχει τη δυνατότητα αυτού του μεγέθους της ρευστότητας. Να προσδιορισθεί τουλάχιστον μειωμένη βαρύτητα του κριτηρίου της ίδιας συμμετοχής λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες κρίσης και την ανάγκη ενίσχυσης των αδυνάμων να αποκτήσουν πρόσβαση στη δυνατότητα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και όχι των ισχυρών να γίνουν ισχυρότεροι.

- Ενισχύεται και μοριοδοτείται η ήδη υπάρχουσα εξαγωγική δραστηριότητα των «μεγάλων» όταν αυτό είναι ζητούμενο και πρέπει να είναι ο στόχος μιας επιχείρησης στο εξεταζόμενο επιχειρηματικό της πλάνο. Να προσδιορισθεί τουλάχιστον εξ ίσου μοριοδότηση για τις επιχειρήσεις που μέσω της επενδυτικής δραστηριότητας θα εμφανίσουν εξωστρέφεια.

- Επιβραβεύεται η επαναφορά καταθέσεων για όσους είχαν την «πρόβλεψη» και την «πρόθεση» για άνοιγμα λογαριασμών στο εξωτερικό, ενώ οι αντίστοιχοι μικροί που στήριζαν όλα αυτά τα χρόνια το εγχώριο τραπεζικό σύστημα, τιμωρούνται. Να απαλειφτεί το κριτήριο εισαγωγής επενδυτικών κεφαλαίων από το εξωτερικό για την ανάγκη της επένδυσης για ευνόητους λόγους.

- Η μεγέθυνση της απορρόφησης της τοπικής παραγωγής, η αύξηση του κύκλου των εργασιών, η κερδοφορία σε συνθήκες κρίσης, η αύξηση των θέσεων εργασίας, η αυξητική τάση των εξαγωγών, η παραγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων, ο ελάχιστος ή μηδενικός τραπεζικός δανεισμός, είναι κριτήρια που χρειάζεται να ενισχυθούν. Ταυτόχρονα με αυτά απαιτείται η πριμοδότηση συγκεκριμένων κλάδων της μεταποίησης γύρω από εθνικά δυναμικά προϊόντα, π.χ. λάδι και ελιές, γαλακτοκομικά προϊόντα, αλλά και προϊόντα ή εγκαταστάσεις, π.χ. ζωοτροφές, σφαγεία, αρωματικά, μαζί με την επιλεξιμότητα των δαπανών τους, ταυτόχρονα με την πριμοδότηση γεωγραφικά των περιοχών που δέχονται την πίεση των μεταναστευτικών ροών.

 

 

Κι άλλες ενστάσεις από την ΕΝΠΕ

 

Εκτός από τα παραπάνω, η ΕΝΠΕ θέτει κι άλλα ζητήματα που σχετίζονται με τα προαναφερόμενα προγράμματα. Πρόκειται για λεπτομέρειες που όμως κάνουν την διαφορά. Διότι αυτά τα …ψιλά γράμματα ανάλογα με το πώς είναι διατυπωμένα, κλείνουν ή ανοίγουν την στρόφιγγα των χρηματοδοτήσεων για τις μικρές επιχειρήσεις.

Ειδικότερα η ΕΝΠΕ τονίζει:

  1. Να διασαφηνιστούν εντελώς συγκεκριμένα οι παρερμηνείες που αφήνονται ανοιχτές όσον αφορά στον καθορισμό λεπτομερειών στο παράρτημα 1 δικαιολογητικά συμμετοχής παράγραφος 6, περί τριών γραπτών προσφορών σε συνδυασμό με το αν «ο δικαιούχος δεν επιλέξει την οικονομικότερη προσφορά, το επί πλέον ποσό θα βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο». Για παράδειγμα, είναι προφανές ότι αν προσκομίσουμε προσφορές για ντεκάντερ ελαιοτριβείου από διαφορετικούς κατασκευαστές Γερμανίας, Ιταλίας και Τουρκίας με ακριβώς τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά, οι διαφορές τιμών είναι τεράστιες, οι προσφορές θα θεωρηθούν απολύτως συγκρίσιμες, η σαφώς διαφοροποιημένη ποιότητα δεν θα κριθεί, και θα κληθεί ο επενδυτής να πληρώσει την διαφορά. Αυτό με τη σειρά του δημιουργεί αδυναμία υπολογισμού του ύψους ιδίων κεφαλαίων για την υλοποίηση της επενδυτικής πρότασης, και έμμεσα πριμοδοτεί συγκεκριμένη επιλογή.
  2. Στην παράγραφο 1.1 σελίδα 5 της πρόσκλησης του Μέτρου 4.2.1 αναγράφονται τα εξής: ε) Ως εκσυγχρονισμός μονάδας νοείται η αντικατάσταση ή/και η συμπλήρωση μηχανολογικού εξοπλισμού όπως η επέκταση δυναμικότητας (εφόσον καλύπτεται από τις απαραίτητες κάθε φορά αδειοδοτήσεις) ενεργών και ανενεργών μονάδων. Κατ’ εξαίρεση όσον αφορά στην περίπτωση μονάδων ελαιοτριβείων που έχουν παύσει τη λειτουργία τους, αυτές μπορούν να προβούν σε εκσυγχρονισμό στο πλαίσιο της παρούσας δράσης και να επαναλειτουργήσουν με την ίδια δραστηριότητα και δυναμικότητα. Το ερώτημα είναι αν το ελαιοτριβείο που έχει παύσει την λειτουργία του για αρκετά χρόνια, θέλει να επαναλειτουργήσει σε νέα διεύθυνση, είναι εφικτή η μετεγκατάσταση και επαναλειτουργία του σε νέα θέση μέσα στην ίδια περιφέρεια, διατηρώντας την ίδια δυναμικότητα και αποκτώντας όποιες αδειοδοτήσεις είναι απαραίτητες για την νέα του θέση;

III. Στο άρθρο 6 στις επιλέξιμες δαπάνες: 1. δεν καθορίζονται ως επιλέξιμες οι αμοιβές του προσωπικού που προσελήφθη αποκλειστικά για την υλοποίηση της επένδυσης, ενώ αντίθετα οι δαπάνες αυτές κρίνονται εμμέσως ως επιλέξιμες από την κατηγορία των μη επιλέξιμων δαπανών, 2. στο ίδιο άρθρο (επιλέξιμες δαπάνες) δεν αναφέρει ποιές δαπάνες καλύπτονται στη μετεγκατάσταση μιας επιχείρησης, όπως και αν στα πιστοποιητικά ασφάλειας και ποιότητας καλύπτονται και περιβαλλοντικά πιστοποιητικά (π.χ. EMAS).

  1. Στο άρθρο 9 πρέπει να δοθεί η δυνατότητα κάθε αίτηση στήριξης να περιλαμβάνει διαφορετικούς κλάδους που υλοποιούνται σε διαφορετικές περιοχές, αρκεί το ποσοστό της ενίσχυσης να είναι το ίδιο.
  2. Επίσης στην περίπτωση που ο δυνητικός δικαιούχος επιθυμεί να υποβάλλει μία αίτηση στήριξης για δύο υποκαταστήματα σε διαφορετικές Περιφερειακές Ενότητες όπου υπάρχει σαφής χωροταξικός διαχωρισμός των φυσικών αντικειμένων και το ποσοστό ενίσχυσης και στις δύο Περιφερειακές Ενότητες είναι το ίδιο, να προβλεφθεί η επιλεξιμότητα.
  3. Να προβλεφθεί η δυνατότητα τροποποιήσεων και διορθώσεων του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική αίτηση στήριξης ακόμα και μετά την οριστική υποβολή της εφόσον δεν έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία που προβλέπεται στην τελική πρόσκληση (δηλαδή η 18/8/17). Σε αυτήν τη φάση για τους περισσότερους δυνητικούς δικαιούχους, η ακριβής εκτίμηση του κόστους των δαπανών είναι αρκετά δύσκολη αν δεν προηγηθεί η αναλυτική τεχνικοοικονομική ανάλυση και η σύνταξη του σχετικού φακέλου.

VII. Το κριτήριο 5 που αφορά την ελλειμματικότητα στη μεταποιητική υποδομή, δεν μπορεί να βασίζεται απλά σε σχετική βεβαίωση που εκδίδεται από την Περιφέρεια την στιγμή της αίτησης, αλλά θα πρέπει να έχουν προεκδοθεί σχετικοί αντίστοιχοι πίνακες ελλειμματικότητας ανά κλάδο από κάθε Περιφέρεια.

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΆΡΘΡΑ
Τελευταία τροποποίηση Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017 12:55
FOLLOW US
Copyright © 2017 EmprosNet.gr
Εμπρος Ημερήσια Εφημερίδα Νομού Λέσβου - Καρά Τεπέ - Mυτιλήνη - 81100
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο.
Top