Στις 15 Φεβρουαρίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος αιτημάτων

Εγκύκλιος ΟΠΕΚΕΠΕ για πορίσματα σχετικά με επικαλύψεις και ενστάσεις για άρση τους

01/02/2021 - 20:10

Μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2021 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος αιτημάτων άρσης επικάλυψης σύμφωνα με εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ μπορούν να υποβληθούν έως την ίδια ημερομηνία πρόσθετα στοιχεία από απορριφθέντες παραγωγούς.

Αναλυτικότερα, η υπ’ αριθ. 49825/07-08-2020 εγκύκλιος – εγχειρίδιο διαδικασιών υποβολής και ελέγχου αιτημάτων άρσης επικάλυψης, επιλεξιμότητας, ένταξης σε περιφέρεια έτους αιτήσεων 2020, τροποποιείται ως εξής:

  1. Η τέταρτη και η πέμπτη παράγραφος του σημείου «Ι. Αιτήματα Επιλεξιμότητας» τροποποιείται ως εξής: «Τα αιτήματα υποβάλλονται έως 31/10/2020, ενώ ο έλεγχος από τις Περιφερειακές Δ/νσεις και Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 15/02/2021. Σε περίπτωση που είχε υποβληθεί ηλεκτρονική ένσταση επιλεξιμότητας, εξετάστηκε και απορρίφθηκε και ο παραγωγός διαφωνεί και με το απορριπτικό αποτέλεσμα ελέγχου, μπορεί να υποβάλλει έντυπο αίτημα ως 15/02/2021 στις αρμόδιες ΠΔ και ΠΜ, προσκομίζοντας πρόσθετα δικαιολογητικά που ενισχύουν την ορθότητα του αιτήματός του, ειδικά για τις περιπτώσεις που δεν προκύπτει φωτοερμηνευτικά η επιλεξιμότητα του αγροτεμαχίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της δήλωσης. Οι αρμόδιες ΠΔ και ΠΜ εφόσον εξετάσουν τα πρόσθετα στοιχεία δύναται να αλλάξουν το αποτέλεσμα επανελέγχου της επιλεξιμότητας έως τις 28/02/2021».
  2. Η δεύτερη παράγραφος του σημείου «ΙΙ. Αιτήματα Άρσης Επικάλυψης» τροποποιείται ως εξής: «Τα αιτήματα Άρσης Επικάλυψης υποβάλλονται έως 31/10/2020, ενώ ο έλεγχός τους από τις Περιφερειακές Δ/νσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 15/02/2021».

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey