FOLLOW US

Οικονομία

  • Με έγγαφο του το υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης ζητά από την Αποκεντρωμένη
Αναστολή αδειών σε υδατοκαλλιέργειας στον Κόλπο  Καλλονής

Αναστολή στην έκδοσης αδειών για μονάδες υδατοκαλλιεργειών στον Κόλπο της Καλλονής, ζητά με έγγραφο που κοινοποίησε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου , το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Το έγγραφο έρχεται ως απόρροια της συνεργασίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με το Υπουργείο Περιβάλλοντος καθώς και με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και τους τοπικούς φορείς, με γνώμονα την αρχή της προληπτικής προσέγγισης.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σταύρος Αραχωβίτης δήλωσε σχετικά: «Ο κόλπος της Καλλονής είναι ένας αβαθής κλειστός κόλπος, ο οποίος εκτός από την τεράστια οικολογική του σημασία, αποτελεί πηγή βιοπορισμού εκατοντάδων αλιέων. Στο ΥπΑΑΤ γίνεται συστηματική δουλειά ώστε να διασφαλίσουμε την βιωσιμότητα τόσο των ιχθυοαποθεμάτων όσο και τη βιωσιμότητα των επαγγελμάτων που σχετίζονται με τον κλάδο της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών. Παρεμβαίνουμε με στοχευμένες παρεμβάσεις όπου απαιτείται και σύντομα θα   βγάλουμε σε διαβούλευση ολοκληρωμένο σχέδιο νόμου για την αλιεία».

Το έγγραφο του ΥπΑΑΤ.

Ειδικότερα στην απόφαση  «Έγκριση  αναθεώρησης  του

Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και Περιβαλλοντική

έγκριση αυτού» (Δ’ 181) και συγκεκριμένα στο άρθρο 10, παρ. Α4 προβλέπονται τα ακόλουθα, σε

ό,τι αφορά τις υδατοκαλλιέργειες: «Στο πλαίσιο εξειδίκευσης του Ειδικού Πλαισίου για τις

υδατοκαλλιέργειες προτείνεται η επανεξέταση της προτεινόμενης Περιοχής Ανάπτυξης

Υδατοκαλλιεργειών (ΠΑΥ) στον Κόλπο Καλλονής Λέσβου (οστρακοκαλλιέργεια), στη βάση

αξιολόγησης της οικολογικής ισορροπίας της θαλάσσιας περιοχής του Κόλπου Καλλονής, η οποία

είναι και ιδιαίτερου αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, και προστασίας του ευαίσθητου αυτού

οικοσυστήματος».

Για την περιοχή του Κόλπου Καλλονής Λέσβου, η οποία αναμφισβήτητα έχει μεγάλη οικολογική

σημασία, έχει ανατεθεί πρόσφατα μελέτη στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, από την Περιφέρεια

Βορείου Αιγαίου, της οποίας τα αποτελέσματα θα είναι σημαντικά και χρήσιμα για τη διαχείριση

της περιοχής και αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Στην ίδια απόφαση του υπουργείου σημειώνεται ότι:

«Πραγματοποιήθηκε  επιτόπιος  έλεγχος  της  λειτουργίας  της  υφιστάμενης  μονάδας

οστρακοκαλλιέργειας στην περιοχή από επιτροπή με εκπροσώπους της Δ/νσης Αγροτικών

Υποθέσεων Βορείου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, του Τμήματος Αλιείας της

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του Α’ Λιμενικού Τμήματος Σκάλας Καλλονής Λέσβου. Ο

επιτόπιος έλεγχος που πραγματοποιήθηκε ανέδειξε τα προβλήματα που παρουσιάζονται στη

λειτουργία αυτής. Συγκεκριμένα, η επιτροπή διαπίστωσε, μεταξύ άλλων, την ύπαρξη γόνου

στους γονοσυλλέκτες κυρίως για τα είδη καλογριά και στρείδι, πολύ μικρό αριθμό για χτένι και

σχεδόν μηδενικό για χάβαρο. Όμως οι χρησιμοποιούμενοι γονοσυλλέκτες κρίνονται ανεπαρκείς

για την κάλυψη των αναγκών σε χτένι, καλογριά και στρείδι ενώ είναι ακατάλληλοι για τη

συλλογή γόνου χαβάρων. Η επιτροπή διαπίστωσε επίσης ότι η μονάδα διατηρούσε μόνο

πληθυσμό χαβάρων για πάχυνση. Δεν βρέθηκαν αλλά και δεν δηλώθηκαν πληθυσμοί για

πάχυνση των άλλων οστράκων για τα οποία ο φορέας έχει άδεια εκτροφής.»

Και το έγγραφο του αρμνόδιου υπουργείου καταλήγει :

«Η υφιστάμενη μονάδα δεν έχει λάβει έως σήμερα ούτε κτηνιατρική άδεια ούτε και κτηνιατρικό

κωδικό προκειμένου να μπορεί να διαθέτει προς πώληση την παραγωγή της. Η Δ/νση

Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με σχετικές εκθέσεις αξιολόγησης, γνωμοδότησε

ότι δεν πληρούνται οι όροι του άρθρου 5 του π.δ. 28/2009 και δεν εισηγήθηκε τη χορήγηση της

αιτούμενης κτηνιατρικής άδειας.»

και τελικά προτείνει:

«Δεδομένων των ανωτέρω, παρακαλούμε για την αναστολή κάθε διαδικασίας αδειοδότησης και

της έκδοσης νέων αδειών ίδρυσης και λειτουργίας για μονάδες υδατοκαλλιέργειας στον Κόλπο

Καλλονής Λέσβου, από την Υπηρεσία σας.»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΆΡΘΡΑ
Ετικέτες
FOLLOW US
Copyright © 2017 EmprosNet.gr
Εμπρος Ημερήσια Εφημερίδα Νομού Λέσβου - Καρά Τεπέ - Mυτιλήνη - 81100
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο.
Top