Δίγλωσσο έντυπο του Επιμελητηρίου Λέσβου

23/04/2014 - 14:51

Ένα καλαίσθητο πολύπτυχο έντυπο, με το σύνθημα «Δημιουργία και Ανάπτυξη», τύπωσε το Επιμελητήριο Λέσβου στα Ελληνικά και τα Αγγλικά. Στόχος του, οι επισκέπτες και όσοι έρχονται σε επαφή με το Επιμελητήριο Λέσβου, να λαμβάνουν μια συνοπτική ενημέρωση για το φορέα, την ιστορία και την δράση του, τα όργανα στα οποία συμμετέχει καθώς και τις δράσεις που έχει αναπτύξει.

Ένα καλαίσθητο πολύπτυχο έντυπο, με το σύνθημα «Δημιουργία και Ανάπτυξη», τύπωσε το Επιμελητήριο Λέσβου στα Ελληνικά και τα Αγγλικά. Στόχος του, οι επισκέπτες και όσοι έρχονται σε επαφή με το Επιμελητήριο Λέσβου, να λαμβάνουν μια συνοπτική ενημέρωση για το φορέα, την ιστορία και την δράση του, τα όργανα στα οποία συμμετέχει καθώς και τις δράσεις που έχει αναπτύξει.

Όπως αναφέρεται στο έντυπο, το Επιμελητήριο Λέσβου είναι αποτέλεσμα της συνένωσης που έγινε στα 1988, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Μυτιλήνης, που ιδρύθηκε το 1918 και του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Μυτιλήνης που ιδρύθηκε το 1947. Από το 1995 ιδρύθηκε παράρτημα στη Λήμνο. Σήμερα το Επιμελητήριο Λέσβου αριθμεί 8.500 μέλη. Στο Εμπορικό Τμήμα του Επιμελητηρίου συμμετέχει το 36% των μελών, στο Μεταποιητικό Τμήμα το 27% των μελών, στο Τουριστικό Τμήμα το 7% και στο Επαγγελματικό Τμήμα το 30% των μελών.

Ορισμένες από τις πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες που έχει πάρει το Επιμελητήριο Λέσβου είναι η «1η Επιχειρηματική συνάντηση Κύπρου - Αιγαίου - Θράκης» και το «1ο Οικονομικό συνέδριο Επιμελητηρίων Αιγαίου με τα Επιμελητήρια των Μικρασιατικών ακτών της Τουρκίας».

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey