Απτόητη η ανεργία

10/05/2013 - 16:23

Το ΑΕΠ της Ευρωζώνης πρόκειται να συρρικνωθεί κατά 0,4% το 2013 (έναντι 0,6% το 2012), σύμφωνα με την εαρινή οικονομική πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην έκθεση επισημαίνεται ότι κάποιες χώρες της Ευρωζώνης θα έχουν ακόμη χειρότερες επιδόσεις και τονίζεται ότι στην Κύπρο το ΑΕΠ αναμένεται να μειωθεί κατά 8,7% το 2013.

Το ΑΕΠ της Ευρωζώνης πρόκειται να συρρικνωθεί κατά 0,4% το 2013 (έναντι 0,6% το 2012), σύμφωνα με την εαρινή οικονομική πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην έκθεση επισημαίνεται ότι κάποιες χώρες της Ευρωζώνης θα έχουν ακόμη χειρότερες επιδόσεις και τονίζεται ότι στην Κύπρο το ΑΕΠ αναμένεται να μειωθεί κατά 8,7% το 2013.

Η ανεργία στις χώρες - μέλη του Ευρώ υπολογίζεται κατά μέσο όρο στο 12,2%, έναντι 11,4% το 2012. Τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ισπανία, αναμένεται να κυμανθεί στο 27%. «Πρέπει να κάνουμε ό,τι χρειάζεται προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την κρίση της απασχόλησης», δήλωσε ο Επίτροπος Όλι Ρεν.


Στο 4,2% αναμένεται να υποχωρήσει η ύφεση στην Ελλάδα, από 6,4% το 2012, με την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας να τοποθετείται στο 2014, με 0,6%. Σύμφωνα με την Επιτροπή, παρά την ύφεση, η ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην Ελλάδα βασίζεται, κυρίως, στην εκπλήρωση των δημοσιονομικών στόχων, στην αξιοπιστία των μεταρρυθμίσεων που εγκρίθηκαν πρόσφατα, καθώς και στα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής.


Επίσης, κατά την Επιτροπή, στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης συμβάλλει η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, η επιστροφή των καταθέσεων και η επιστροφή ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα, ως αποτέλεσμα των εκταμιεύσεων των δόσεων από την ευρωζώνη και το ΔΝΤ. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται στην έκθεση, η ύφεση θα συνεχιστεί βραχυπρόθεσμα, φτάνοντας το 2013 στα επίπεδα του 4,2%. Παράλληλα, εκτιμάται ότι θα συνεχιστούν τα υψηλά επίπεδα ανεργίας και οι περικοπές μισθών και κοινωνικών παροχών, ασκώντας πιέσεις στην ιδιωτική κατανάλωση.


Όσον αφορά στις επενδύσεις, η Επιτροπή εκτιμά ότι θα συνεχίσουν να έχουν «μειωμένες επιδόσεις», βραχυπρόθεσμα, καθώς οι περισσότερες επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας. Εξάλλου, σύμφωνα με την Επιτροπή, η αποπληρωμή υποχρεώσεων του Δημοσίου αναμένεται να φτάσει το 4% του ΑΕΠ το 2013, αλλά η ταχύτερη απορρόφηση των κονδυλίων της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, για μεγάλα προγράμματα αναμένεται να μετριάσουν τους περιορισμούς στη ρευστότητα. Η Επιτροπή τονίζει, εξάλλου, ότι η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και η συνολική σταθεροποίηση της οικονομίας θέτουν τις προϋποθέσεις για επιστροφή των κεφαλαίων στην Ελλάδα. Με αυτά τα δεδομένα, η εσωτερική ζήτηση αναμένεται πως θα ανακάμψει και πάλι το 2014 και την ίδια χρονιά ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης να φτάσει το 0,6%.


Σε ό,τι αφορά την ανεργία, η Επιτροπή τονίζει ότι αυξήθηκε απότομα φτάνοντας το 24,3% το 2012 και εκτιμά πως θα σημειωθεί περαιτέρω αύξηση στο 27% το 2013, καθώς η πτώση της συνολικής ζήτησης ακυρώνει τις μειώσεις στο κόστος εργασίας. Παράλληλα, η Επιτροπή σημειώνει πως οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε ό,τι αφορά τους μισθούς έχουν ήδη συμβάλει στην απότομη μείωση του κόστους εργασίας και έχουν βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα. Επομένως η ανεργία αναμένεται να μειωθεί στο 26% το 2014 καθώς η οικονομία θα ανακάμπτει.
Παράλληλα αναμένεται πως το 2013 θα υπάρξει ενίσχυση των εξαγωγών, ενώ πτωτική θα είναι και η πορεία του πληθωρισμού. Σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά στοιχεία, η Επιτροπή επισημαίνει πως η κατάσταση θα συνεχίσει να βελτιώνεται.


Σημειώνεται, επίσης, ότι με βάση τα μέτρα που ελήφθησαν το Νοέμβριο του 2012, αναμένεται πως η Ελλάδα θα πετύχει πρωτογενές πλεόνασμα το 2013, υπό την προϋπόθεση της αποτελεσματικής εφαρμογής του προϋπολογισμού. Ωστόσο, η Επιτροπή σημειώνει ότι η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, η οποία θα υλοποιηθεί το πρώτο εξάμηνο του 2013, θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στο έλλειμμα, όμως, ο αντίκτυπος στο δημόσιο χρέος θα είναι οριακός, καθώς έχουν ήδη υπολογιστεί τα ποσά για την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών.
Σύμφωνα με την Επιτροπή, το 2014 αναμένεται περαιτέρω βελτίωση της οικονομικής κατάστασης της Ελλάδας, χάρη στην εφαρμογή των μέτρων σταθεροποίησης τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί, αλλά και χάρη στην ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας.


Το δημόσιο χρέος αναμένεται μεν να αυξηθεί το 2013, αλλά από το 2014 και μετά προβλέπεται μείωση με επιταχυνόμενους ρυθμούς, χάρη στη βελτίωση των δημόσιον οικονομικών στοιχείων και χάρη στην επιστροφής της ανάπτυξης. Στα θετικά σημεία περιλαμβάνονται επίσης η ισχυρή επιστροφή της εμπιστοσύνης, αλλά και η ενίσχυση της ρευστότητας, «εξελίξεις οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε ταχύτερη ανάκαμψη από την προβλεπόμενη», επισημαίνει η Επιτροπή.
Τέλος, σε ό,τι αφορά τους πιθανούς κινδύνους, η Επιτροπή σημειώνει ότι οι αποκλίσεις εφαρμογής πολιτικής θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη.

Πηγή: ΑΜΠΕ

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey