Δημιουργείται η Αγροτοδιατροφική Σύμπραξη

28/06/2012 - 15:02

Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο την Τρίτη το βράδυ η συγκρότηση της Αγροτοδιατροφικής Σύμπραξης του Βορείου Αιγαίου. Πρόκειται για μια εταιρεία εργαλείο ανάπτυξης ουσιαστικά, και υποστήριξης του σημαντικού για τα νησιά μας αγροτοδιατροφικού τομέα, που φιλοδοξεί να αποτελέσει πρότυπο υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο την Τρίτη το βράδυ η συγκρότηση της Αγροτοδιατροφικής Σύμπραξης του Βορείου Αιγαίου. Πρόκειται για μια εταιρεία εργαλείο ανάπτυξης ουσιαστικά, και υποστήριξης του σημαντικού για τα νησιά μας αγροτοδιατροφικού τομέα, που φιλοδοξεί να αποτελέσει πρότυπο υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η Αγροτοδιατροφική Σύμπραξη θα αποτελεί το συντονιστή μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών της Περιφέρειας, της αγοράς και του ιδιωτικού τομέα. Θα είναι η εταιρεία «ομπρέλα» για το Καλάθι των προϊόντων Βορείου Αιγαίου και θα αναπτύξει τοπικά σύμφωνα ποιότητας σε κάθε νησί ξεχωριστά, με σεβασμό στην τοπική παράδοση και τις ιδιαιτερότητες, σε απόλυτη συνεργασία με τις τοπικές αρχές.

Οι επιχειρήσεις που δήλωσαν συμμετοχή και αποτελούν μέλη της εταιρείας, φτάνουν τις 61 και προέρχονται από όλα τα νησιά και από όλους τους παραγωγικούς τομείς (ελαιοκομία, ποτοποιία, τουριστικές επιχειρήσεις, τυροκομικά προϊόντα, συνεταιρισμοί, ενώσεις κ.α.). Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις θα κατέχουν το 51% του μετοχικού κεφαλαίου και το υπόλοιπο 49%, η Περιφέρεια. Κάθε επιχείρηση θα συμβάλει με 500 ευρώ. Το κόστος συμμετοχής των ιδιωτικών επιχειρήσεων θα μειωθεί αν αυξηθεί ο αριθμός αυτών που θα συμμετάσχουν.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey