Προγραμματική σύμβαση με την Κοινωνία της Πληροφορίας, για τέσσερις δράσεις 2,5 εκατ. ευρώ

Το Αιγαίο στην ψηφιακή εποχή

15/06/2012 - 16:11

Οριζόντιες δράσεις σ’ όλα τα νησιά, προκειμένου το αρχιπέλαγος και οι κάτοικοί του να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της ψηφιακής εποχής, δρομολογεί η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, που στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης που θα συνάψει με την Κοινωνία της Πληροφορίας, θα υλοποιήσει τέσσερα έργα συνολικού προϋπολογισμού 2,5 εκατ. ευρώ.

Οριζόντιες δράσεις σ’ όλα τα νησιά, προκειμένου το αρχιπέλαγος και οι κάτοικοί του να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της ψηφιακής εποχής, δρομολογεί η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, που στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης που θα συνάψει με την Κοινωνία της Πληροφορίας, θα υλοποιήσει τέσσερα έργα συνολικού προϋπολογισμού 2,5 εκατ. ευρώ.

Την ευθύνη για τις δράσεις, που όπως είχε προαναγγείλει ο γενικός γραμματέας Δημήτρης Χαλκιώτης θα ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», θα έχει η Γενική Γραμματεία, η οποία και με πρόσφατη απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης, Γιάννη Στουρνάρα, ορίστηκε ως κύριος φορέας εκτέλεσης του έργου «Δράσεις Ψηφιακής Σύγκλισης για την υποστήριξη χάραξης πολιτικής και την προώθηση της ανάπτυξης στη Νησιωτική Ελλάδα».

Ο άτλαντας του Αιγαίου
Το πρώτο έργο που θα υλοποιηθεί, είναι προϋπολογισμού περίπου 700.000 ευρώ και έχει τίτλο «Ο άτλαντας του Αιγαίου». Πρόκειται για ένα γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών, που θα παρέχει τα ειδικά ξεχωριστά στοιχεία για κάθε νησί. Στην ουσία, θα δημιουργηθεί μία δυναμική βάση δεδομένων στους τομείς της οικονομίας, της κοινωνίας, του πολιτισμού και του περιβάλλοντος (δομημένου και φυσικού). Η επικαιροποίηση του άτλαντα θα γίνεται από το Ερευνητικό Ινστιτούτο Νησιωτικής Πολιτικής, η σύσταση του οποίου προβλέπεται από τον «Καλλικράτη» με τη μορφή ιδιωτικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου. Ο άτλαντας θα χρησιμοποιηθεί για την εκπόνηση και τεκμηρίωση νησιωτικών πολιτικών.
 
Το «Aegean Portal»
Στην ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος του Αιγαίου αποσκοπεί το δεύτερο έργο, που τιτλοφορείται «Aegean Portal», είναι ενδεικτικού προϋπολογισμού 300.000 ευρώ και χωρίζεται σε τρία επιμέρους υποέργα:

- Τον «Πορτολάνο» του Αιγαίου, που αφορά στο ναυτικό τουρισμό, μέσω της προβολής και ανάδειξης της ήδη υπάρχουσας υποδομής και των σημείων ενδιαφέροντος των νησιών του Αιγαίου. Θα γίνει καταγραφή όλων των λιμανιών, μαρινών και αλιευτικών καταφυγίων όλων των νησιών του Αιγαίου, με χαρτογράφηση, δορυφορικές εικόνες, καθώς και πληροφορίες για παροχές (ρεύμα, νερό, καύσιμα, καταλύματα, εστίαση κ.λπ.)

- Το υποέργο «Μικρά νησιά. Εξορία ή παράδεισος;», που επιδιώκει την ενίσχυση του τουρισμού στα μικρά νησιά του Αιγαίου με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων.

- «Παραδοσιακά Τοπικά Προϊόντα», στο πλαίσιο του οποίου θα γίνει καταγραφή και παρουσίαση των τοπικών προϊόντων των νησιών, με πληροφορίες που αφορούν στην ιστορική τους διαδρομή, αλλά και στον τρόπο παραγωγής τους. Παράλληλα, για κάθε προϊόν θα αναφερθούν τρόποι χρήσης του και ίσως απλές παραδοσιακές συνταγές.

Περιβάλλον
Η εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης της θαλάσσιας ρύπανσης στο Αιγαίο είναι το τρίτο και το πιο ακριβό έργο, που θα υλοποιηθεί με προϋπολογισμό 1,2 εκατ. ευρώ. Με τη συγκεκριμένη δράση θα καλυφθεί η ανάγκη επαρκούς επιτήρησης της ποιότητας των θαλάσσιων υδάτων του Αιγαίου, προκειμένου να εντοπίζονται εγκαίρως φαινόμενα ρύπανσης που θέτουν σε κίνδυνο τα οικοσυστήματα και τους κατοίκους, κυρίως σε παράκτιες περιοχές και σε ζώνες τουριστικής εκμετάλλευσης. Προτείνεται στο πλαίσιο του έργου η δημιουργία συστήματος καταγραφής και μετάδοσης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο κρίσιμων παραμέτρων που αφορούν στα θαλάσσια ύδατα, μέσω ενός δικτύου πλατφορμών, οι οποίες θα είναι εξοπλισμένες με αισθητήρες, θα συλλέγουν και θα μεταδίδουν μέσω GPRS σε πραγματικό χρόνο τα αποτελέσματα των μετρήσεών τους.

«Ζεις στο Αιγαίο, μάθε για το Αιγαίο»
Το τελευταίο έργο, με τίτλο «Ζεις στο Αιγαίο, μάθε για το Αιγαίο» αφορά στη σχολική εκπαίδευση (γεωγραφία, ιστορία, πολιτισμό και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νησιών του Αιγαίου) και είναι προϋπολογισμού 300.000 ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία και διάθεση ψηφιακού multimedia υλικού για κάθε νησί του Αιγαίου.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey