Μια ιστορική δικαστική απόφαση από το Ειρηνοδικείο Καλλονής Λέσβου, απαλλάσσει υπερχρεωμένη οικογένεια του Μολύβου από χρέη καταναλωτικών δανείων ύψους 40.000 €

Ανάσα ζωής από τη Δικαιοσύνη

07/06/2012 - 15:17

Μια υπερχρεωμένη τετραμελής οικογένεια (γονείς και δυο παιδιά) από το Μόλυβο, προσέφυγε στο Ειρηνοδικείο Καλλονής και απαλλάχθηκε με τη με αριθμό 1/2012 απόφαση από τα χρέη που είχε προς την Εθνική Τράπεζα.

Μια υπερχρεωμένη τετραμελής οικογένεια (γονείς και δυο παιδιά) από το Μόλυβο, προσέφυγε στο Ειρηνοδικείο Καλλονής και απαλλάχθηκε με τη με αριθμό 1/2012 απόφαση από τα χρέη που είχε προς την Εθνική Τράπεζα. Τα χρέη ανέρχονταν στις 40.000 ευρώ και προέρχονταν από καταναλωτικά δάνεια. Το δικαστήριο έκρινε πως η οικογένεια, το μηνιαίο εισόδημα της οποίας δεν ξεπερνάει τα 1.000 ευρώ, δεν μπορεί να πληρώσει, και από τη στιγμή που δεν έχει ακίνητη περιουσία, την απάλλαξε από το χρέος. Η μόνη επιβάρυνση είναι πως οι οφειλέτες θα πρέπει κάθε μήνα να καταβάλλουν 20 ευρώ στην Τράπεζα για διάστημα τεσσάρων ετών. Δηλαδή, επί της ουσίας, έχουμε μια πλήρη απαλλαγή των οφειλετών από το χρέος τους.

Ο δικηγόρος που χειρίστηκε την υπόθεση, Χάρης Πέτσικος, εκτιμά πως πρόκειται για μια ξεκάθαρη δικαίωση των πελατών του. Επίσης μάς ανέφερε πως κατά πάσα πιθανότητα δε θα γίνει προσφυγή από την Τράπεζα σε δευτεροβάθμιο δικαστήριο.

Πριν καταθέσει την αγωγή σε βάρος της Τράπεζας, η οικογένεια είχε απευθυνθεί στην Ένωση Καταναλωτών Λέσβου. Η ΕΝΚΑΛ την βοήθησε να καταθέσει αίτημα εξωδικαστικού συμβιβασμού, το οποίο απορρίφθηκε από την Τράπεζα, παρά το ότι ήταν εμφανής η αδυναμία της οικογένειας να αποπληρώσει το χρέος που είχε δημιουργηθεί. Πρόκειται για συνήθη πρακτική των τραπεζών να μη δέχονται εξωδικαστικούς συμβιβασμούς για τη διαγραφή χρεών, καθώς κανένα τραπεζικό στέλεχος δε θέλει να αναλάβει την ευθύνη τέτοιων ενεργειών.

Εκτός από την απουσία ακίνητης περιουσίας, το δικαστήριο εκτίμησε ότι ένα ανδρόγυνο που είναι εποχικά εργαζόμενο και τον υπόλοιπο χρόνο ζει με τα έσοδα από επιδόματα ανεργίας, είναι πρακτικά αδύνατο ξεπληρώσει το χρέος των 40.000 ευρώ. Πολύ περισσότερο που το συγκεκριμένο ανδρόγυνο είχε να αντιμετωπίσει και το κόστος ανατροφής των παιδιών του.

Πάνε για… 20 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι η απόφαση να πληρώνουν οι οφειλέτες το ποσό των 20 ευρώ για διάστημα τεσσάρων ετών προς την Τράπεζα, περιλαμβανόταν στην πρόταση που είχε καταθέσει ο κ. Πέτσικος για τη ρύθμιση των χρεών. Ο ίδιος τονίζει πως δεν είναι μια εύκολη διαδικασία η ρύθμιση των χρεών προς τις τράπεζες, όμως όταν ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία, τότε μπορεί να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα.

Η διαγραφή των χρεών
Η διαγραφή χρεών υπερχρεωμένων νοικοκυριών θεσπίστηκε με νόμο από τη Βουλή όταν διαπιστώθηκε πως οι διαστάσεις του προβλήματος είναι πολύ μεγάλες. Αυτήν τη στιγμή σε πανελλαδικό επίπεδο εκκρεμεί η ρύθμιση 20.000 υποθέσεων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι δανειολήπτες είχαν λάβει δάνεια τα οποία, λόγω της μείωσης του εισοδήματός τους ή λόγω της απώλειας των θέσεων εργασίας τους, είναι αδύνατον να αποπληρώσουν. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα χρέη προς τις τράπεζες είχαν δημιουργηθεί από την αλόγιστη χρήση πιστωτικών καρτών.

Με τη διαγραφή των χρεών, η Πολιτεία αναγνωρίζει ότι η διαμόρφωση του προβλήματος μεταξύ άλλων ήταν αποτέλεσμα και της αλόγιστης χορήγησης δανείων και πιστώσεων από την πλευρά των τραπεζών, ακόμη και σε ανθρώπους που ήταν φανερό ότι δε θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις που θα δημιουργούσαν.

Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί περίπου 1.500 αποφάσεις σε όλη τη χώρα για τη ρύθμιση χρεών και μεγάλο μέρος αυτών είναι ιδιαίτερα θετικές για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.

Για να εκδοθεί θετική δικαστική απόφαση, θα πρέπει να συντρέχουν λόγοι πραγματικής αδυναμίας των δανειοληπτών να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους, λαμβάνοντας υπόψη τη γενικότερη οικονομική κατάσταση, την ύπαρξη ακίνητης περιουσίας, αλλά και τη δυνατότητά τους να έχουν κάποιο εισόδημα που θα μπορεί να επιτρέψει τη μερική έστω αποπληρωμή των μειωμένων δόσεων.

Σε περιπτώσεις ύπαρξης ακίνητης περιουσίας, πλην της πρώτης κατοικίας που προστατεύεται, τα δικαστήρια προβαίνουν σε ρευστοποίησή της, προκειμένου να πληρωθούν δάνεια μεγάλης αξίας, τα οποία δεν είναι δυνατόν να εξυπηρετηθούν μόνο με τις ρυθμίσεις και τις δικαστικές διευθετήσεις.

Ο νόμος, έστω και μετ’ εμποδίων, έχει προσφέρει προστασία σε εκατοντάδες πολίτες και έχει δράσει θετικά για τη ρύθμιση χρεών σε περιπτώσεις πραγματικής αδυναμίας.

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey