Εγγραφές στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο

31/05/2012 - 14:53

Όπως ανακοινώθηκε απ’ το Επιμελητήριο Λέσβου, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης καθορίζεται ο τρόπος διαδικασίας και προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), ανάλογα για την κατηγορία της κάθε εταιρείας.

Όπως ανακοινώθηκε απ’ το Επιμελητήριο Λέσβου, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης καθορίζεται ο τρόπος διαδικασίας και προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), ανάλογα για την κατηγορία της κάθε εταιρείας.

Αν οι υπόχρεοι παραλείψουν την εγγραφή τους στο ΓΕΜΗ ή υποβάλουν ανακριβή στοιχεία (εγγραφή) εντός της τασσόμενης κατά περίπτωση προθεσμίας, τους επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις.

Οι υπηρεσίες ΓΕΜΗ δε θα χορηγούν πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις, ούτε θα προβαίνουν σε περαιτέρω καταχωρήσεις στη μερίδα εάν δεν έχουν προσκομισθεί τα ψηφιοποιημένα αντίγραφα και πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των απαιτούμενων κατά περίπτωση νομιμοποιητικών, συνοδευτικών και δικαιολογητικών εγγράφων, σύμφωνα με της διατάξεις της Κ1-941 Απόφασης.

Υπενθυμίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία είναι η 2α Ιουλίου, ενώ για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 22510 28564 και 22510 28431 (Μητρώα), καθώς και στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου www.lesvos-chamber.com/, όπου έχει αναρτηθεί η απόφαση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey