Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας

03/05/2012 - 14:40

Άρχισε η περίοδος υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα «Υδατοκαλλιέργεια» και «Μεταποίηση και Εμπορία» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας.

Άρχισε η περίοδος υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα «Υδατοκαλλιέργεια» και «Μεταποίηση και Εμπορία» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας.

Στο πρόγραμμα «Υδατοκαλλιέργεια» δικαιούχοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ανώτατα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα. Στο πρόγραμμα «Μεταποίηση και Εμπορία» δικαιούχοι είναι ατομικές επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας μέχρι και την 31η-07-2012.

Τη σχετική πρόσκληση μπορεί να τη βρει κάθε ενδιαφερόμενος στην ιστοσελίδα www.alieia.gr/, όπου αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με τις προϋποθέσεις ένταξης και τα ποσά αποζημίωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα κατά τόπους Τμήματα Αλιείας (για τη Λέσβο στο 22510 46667 και για τη Λήμνο στο 22543 51252).

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey