Το ΚΥΤ με έδρα τον Δήμο Μυτιλήνης & η Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας στη Δυτική Λέσβο

20 θέσεις στη Λέσβο για τις δύο δομές…..

18/11/2020 - 09:54 Ενημερώθηκε 19/11/2020 - 15:02

Δύο θα είναι οι δομές στη Λέσβο σύμφωνα με την προκήρυξη για πρόσκληση προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Συγκεκριμένα στην προκήρυξη υπάρχουν ξεχωριστές θέσεις για το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Λέσβου με έδρα τον Δήμο Μυτιλήνης και ξεχωριστές θέσεις για τη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Δυτικής Λέσβου με έδρα το Δήμο Δυτικής Λέσβου. Σύμφωνα λοιπόν με την προκήρυξη στη Λέσβο δεν θα υπάρχει μία δομή αλλά δύο…

Οι θέσεις

10 θέσεις προβλέπονται σύμφωνα με την προκήρυξη του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στο ΚΥΤ Λέσβου με έδρα τη Μυτιλήνη και 10 θέσεις στη Προσωρινή Δομή Φιλοξενίας Δυτικής Λέσβου με έδρα τη Δυτική Λέσβο.

Το σύνολο των θέσεων που προβλέπεται στο νησί της Λέσβου είναι 20, βάσει της προκήρυξης, ενώ σύμφωνα με την ίδια 2 δομές προβλέπονται η μία είναι το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Λέσβου με έδρα τον Δήμο Μυτιλήνης (Λέσβου) και η δεύτερη είναι η Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Δυτικής Λέσβου με έδρα τον Δήμο Δυτικής Λέσβου (Λέσβου).

Στο ΚΥΤ Λέσβου προβλέπονται:

 • 5 θέσεις ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
 • 1 θέση ΤΕ Πληροφορικής
 • 4 θέσεις ΔΕ Γενικών Καθηκόντων

Στη Προσωρινή Δομή Φιλοξενίας Δυτικής Λέσβου προβλέπονται :

 • 2 θέσεις ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
 • 1 θέση ΤΕ Πληροφορικής
 • 7 θέσεις ΔΕ Γενικών Καθηκόντων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ακολουθήσουν τον παρακάτω σύνδεσμο για να κατεβάσουν από τη σελίδα του Υπουργείου την προκήρυξη.

Η ανακοίνωση

Το Υπουργείο Μετανάστευσης ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά τριακοσίων εβδομήντα (370) ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με διάρκεια τρία (3) έτη και δυνατότητα παράτασης για επιπλέον τρία (3) έτη, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου, ως κατωτέρω:

 • Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), διακόσιες δεκαεπτά (217) θέσεις.
  Ειδικοτήτων: ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ), ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ), ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ, ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ, ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ, ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ.
 • Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), εξήντα έξι (66) θέσεις.
  Ειδικοτήτων: ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 • Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), ογδόντα επτά (87) θέσεις.Ειδικοτήτων: ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ, ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ), ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ


Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική) στη διεύθυνση https://jobs.migration.gov.gr/login με χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet ή με την εγγραφή τους ως χρήστες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου διατίθεται η αίτηση. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβληθούν ηλεκτρονικά (βάσει του άρθρου 46 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 75 Α΄ 30.03.2020) στην ίδια εφαρμογή σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ του αναπόσπαστου Παραρτήματος Α΄ αυτής.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σκαναρισμένα σε αρχεία .pdf, jpg, ή tif μεγέθους έως 2ΜΒ. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 17η/11/2020, ενώ οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι και τη Δευτέρα 07/12/2020 και ώρα 23.59 μ.μ. (20 ημερολογιακές ημέρες).

 

 

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey