Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη

01/07/2012 - 05:56
Ειδικό συνεργάτη, απόφοιτο Διοίκησης και Οικονομίας Τ.Ε., θα προσλάβει ο Δήμος Καλαβρύτων, για την υποστήριξη του δημάρχου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο ΤΕΙ σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, αλλά και τουλάχιστον πενταετή προϋπηρεσία σε ΟΤΑ ή σε νομικό πρόσωπο ΟΤΑ.
Ειδικό συνεργάτη, απόφοιτο Διοίκησης και Οικονομίας Τ.Ε., θα προσλάβει ο Δήμος Καλαβρύτων, για την υποστήριξη του δημάρχου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο ΤΕΙ σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, αλλά και τουλάχιστον πενταετή προϋπηρεσία σε ΟΤΑ ή σε νομικό πρόσωπο ΟΤΑ. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 8 Απριλίου, ενώ για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο δημάρχου Καλαβρύτων, τηλέφωνο 26923 60403.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey