«Ανοίγουν» έξι προγράμματα

21/01/2014 - 13:57

Μέχρι να ξεκινήσουν εκ νέου οι δράσεις κοινωφελούς εργασίας που αναμένεται να «τρέξουν» και το 2014 μέσω ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων, είναι και θα είναι άμεσα διαθέσιμες πέντε συνολικά ευκαιρίες απασχόλησης για ανέργους, 

Μέχρι να ξεκινήσουν εκ νέου οι δράσεις κοινωφελούς εργασίας που αναμένεται να «τρέξουν» και το 2014 μέσω ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων, είναι και θα είναι άμεσα διαθέσιμες πέντε συνολικά ευκαιρίες απασχόλησης για ανέργους, με δράσεις οι οποίες δημιουργούν θέσεις εργασίας είτε επιδοτώντας επιχειρήσεις για την πρόσληψη ανέργων, είτε επιδοτώντας ανέργους για τη δημιουργία της δικής τους επιχείρησης.

Ανοιχτά για υποβολή αιτήσεων στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), είναι ήδη τα ακόλουθα δύο Προγράμματα:

- «Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία», κατά το οποίο 2.000 άνεργοι ηλικίας έως 35 ετών θα επιδοτηθούν με 10.000 ευρώ για να δημιουργήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις.

- Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 4.000 άνεργων νέων που είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών» ή «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού».
Τις αμέσως επόμενες ημέρες αναμένονται οι δημόσιες προσκλήσεις και των τριών παρακάτω δράσεων:

- Πρόγραμμα επιδότησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30 - 66 ετών

- Πρόγραμμα επιδότησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 άνεργων ωφελουμένων των Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση

- Πρόγραμμα επιδότησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ατόμων σε μειονεκτική και πολύ μειονεκτική θέση

Για μειονεκτούσες ομάδες

Εκτός των παραπάνω πέντε προγραμμάτων, αναμένεται να ξεκινήσει πρόγραμμα και για τις μειονεκτικές ομάδες του πληθυσμού, μέσω του οποίου θα επιχορηγούνται επιχειρήσεις για την πρόσληψη ατόμων σε μειονεκτική και πολύ μειονεκτική θέση.

Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει σε όλη τη χώρα και προϋπόθεση για να ενταχθεί μια επιχείρηση στη δράση είναι, όπως και σε αντίστοιχα προγράμματα του Οργανισμού, να μην έχει προβεί σε μείωση προσωπικού κατά το 12μηνο πριν από την αίτηση και να μην είναι προβληματική.

Επίσης μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις συγκεκριμένου χαρακτήρα, όπως νυχτερινά κέντρα, παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης, παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου, εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς του άνθρακα, του χάλυβα, της ναυπηγίας και συνθετικών ινών, εποχικές επιχειρήσεις, σύλλογοι και σωματεία και άλλες.

Άτομα σε μειονεκτική θέση θεωρούνται όσοι:

- τους τελευταίους έξι μήνες πριν από την υπόδειξή τους δεν είχαν απασχοληθεί σε κανονικά αμειβόμενη θέση με καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Π.χ. άτομο που έχει απασχοληθεί με μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση κατά το εν λόγω εξάμηνο είναι ωφελούμενο του προγράμματος, ενώ το άτομο που είχε απασχοληθεί έστω και ένα μήνα με καθεστώς πλήρους απασχόλησης δεν είναι ωφελούμενο.

- Είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι δεν ολοκλήρωσαν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή δεν παρακολούθησαν επαγγελματική κατάρτιση,

- είναι άνω των 50 ετών,

- είναι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών.

Άτομα σε πολύ μειονεκτική θέση θεωρούνται όσοι διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 24 μηνών.

Επισημαίνεται ότι τα προαναφερόμενα άτομα δεν υποβάλλουν αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα από την αρμόδια υπηρεσία τού ΟΑΕΔ όπου είναι εγγεγραμμένοι.

Η υπόδειξή τους γίνεται στις επιχειρήσεις που έχουν λάβει εγκριτική απόφαση σύμφωνα με τις ζητούμενες ειδικότητες από τις επιχειρήσεις, καθώς και από επιλογές των ιδίων, όπως έχουν καταγραφεί στα Ατομικά Σχέδια Δράσης στο πλαίσιο της εξατομικευμένης προσέγγισης.

Ο αριθμός των ωφελούμενων ανέργων και το ποσό της επιχορήγησης θα καθοριστούν μέσα στον Ιανουάριο με τη δημοσίευση της πρόσκλησης.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey