Προσλήψεις συμβασιούχων για το έργο του απολιθωμένου δάσους Νησιώπης

Οκτώ οκταμηνίτες στο Σίγρι

14/01/2014 - 14:11

Μέχρι και τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι για οκτώ προσλήψεις που ανακοίνωσε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, για διάστημα απασχόλησης οκτώ μηνών.

Μέχρι και τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι για οκτώ προσλήψεις που ανακοίνωσε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, για διάστημα απασχόλησης οκτώ μηνών.

Οι προσληφθέντες, στην πρώτη σχετική διαδικασία που δρομολογήθηκε για το 2014 σε τοπικό επίπεδο, πρόκειται να απασχοληθούν στις εργασίες που αφορούν στο απολιθωμένο δάσος της Νησιώπης.

Το Μουσείο ανακοίνωσε μετά τη σχετική έγκριση του ΑΣΕΠ, την πρόσληψη οκτώ ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου που θα απασχοληθεί στη νησίδα Νησιώπη και το Σίγρι, στο πλαίσιο εκτέλεσης του ενταγμένου στο ΕΣΠΑ έργου «Ανάδειξη και αξιοποίηση Απολιθωμένου Δάσους Νησίδας Νησιώπης». Με τις προσλήψεις θα καλυφθούν οι εξής θέσεις:

- Μία Γεωλόγου (Π.Ε.)

- Μία Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Τ.Ε.)

- Μία Συντηρητή (Δ.Ε.)

- Τρεις Εργατών (Υ.Ε.)

- Δύο Εργατοτεχνιτών (Υ.Ε.)

Οι υποψήφιοι, σύμφωνα με την ανακοίνωση του διευθυντή του Μουσείου, αναπληρωτή καθηγητή Νίκου Ζούρου, πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα επικυρωμένα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στην αναλυτική προκήρυξη, την οποία μπορούν να παραλάβουν από το Μουσείο στο Σίγρι Λέσβου (22530 54434) ή το παράρτημα Μυτιλήνης, 8ης Νοεμβρίου 17Α (22510 47033), ή το www.lesvosmuseum.gr (<Προκηρύξεις>).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα ημέρες και λήγει την προσεχή Δευτέρα 20 Ιανουαρίου.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey