Αιτήσεις από αύριο έως και 15 Νοεμβρίου

Πέντε οκταμηνίτες στα ΕΛΤΑ

05/11/2013 - 15:20

Τα ΕΛΤΑ προχωρούν με ανακοίνωσή τους στην πρόσληψη πέντε οκταμηνιτών στη Λέσβο, οι οποίοι θα απασχοληθούν στα κέντρα διανομής των ταχυδρομείων, τέσσερις στη Μυτιλήνη κι ένας στη Μήθυμνα.

Τα ΕΛΤΑ προχωρούν με ανακοίνωσή τους στην πρόσληψη πέντε οκταμηνιτών στη Λέσβο, οι οποίοι θα απασχοληθούν στα κέντρα διανομής των ταχυδρομείων, τέσσερις στη Μυτιλήνη κι ένας στη Μήθυμνα.

Πιο συγκεκριμένα, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) ανακοίνωσαν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 35 άτομα, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, για πλήρη απασχόληση διάρκειας οκτώ μηνών, προκειμένου να καλύψουν εποχικές ή παροδικές υπηρεσιακές τους ανάγκες. Οι προσλήψεις αφορούν στις ειδικότητες: Εσωτερικής Εκμετάλλευσης, Διανομέα και Οδηγού.

-Οι θέσεις που με την προκήρυξη θα καλυφθούν στη Λέσβο, είναι πέντε και ειδικότερα:-- Μία Δ.Ε. Διανομέων στο κατάστημα Μήθυμνας

- Τρεις Δ.Ε. Διανομέων στη Μονάδα Διανομής Μυτιλήνης

- Μία Δ.Ε. Οδηγών στη Μονάδα Διανομής Μυτιλήνης

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, από αύριο Τετάρτη έως και την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013 στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε., Περιφερειακή Διεύθυνση Πειραιά & Αιγαίου, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Τσαμαδού 27 και Φίλωνος 36, 18510 - Πειραιάς (για την Ανακοίνωση ΣΟΧ 18/2013), υπ’ όψιν Όλγας Συμεώνογλου (τηλ. 210 4146112 και 210 4146141).

Τα ειδικά τυπικά προσόντα (τίτλοι σπουδών, άδειες οδήγησης), τα κριτήρια κατάταξης, τα δικαιολογητικά που θα υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες, αναφέρονται λεπτομερώς στη σχετική ανακοίνωση, η οποία είναι αναρτημένη και στο δικτυακό τόπο τού ΕΛΤΑ (www.elta-net.gr).

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey