Εν αναμονή κι άλλων εγκρίσεων για τους παιδικούς σταθμούς της Λέσβου

Μία θέση βρεφονηπιοκόμου για δυο μήνες

22/10/2013 - 13:34

Στην κάλυψη μίας θέσης βρεφονηπιοκόμου με δίμηνη σύμβαση προκειμένου να απασχοληθεί άμεσα στους παιδικούς σταθμούς της Λέσβου, προχωρά το νομικό πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του δήμου Λέσβου.

Στην κάλυψη μίας θέσης βρεφονηπιοκόμου με δίμηνη σύμβαση προκειμένου να απασχοληθεί άμεσα στους παιδικούς σταθμούς της Λέσβου, προχωρά το νομικό πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του δήμου Λέσβου. Ο φορέας ευελπιστεί πως πολύ σύντομα θα εγκριθούν ακόμη μία με δύο θέσεις διμηνιτών.

Με ανακοίνωση της προέδρου του νομικού προσώπου, Αναστασίας Αντωνέλη, έγινε γνωστό πως ο φορέας θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικής διάρκειας έως δύο μηνών. Πιο συγκεκριμένα, θα προσλάβει ένα άτομο Τ.Ε. Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ, προς κάλυψη των αναγκών των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
- Κυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
- Κυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, επίσημη μετάφραση αυτού
- Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του νομικού προσώπου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου (διεύθυνση: Αγίας Ειρήνης 10, τηλ.: 22510 27501, 22510 45333, 22510 43183 εσωτ. 4) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος Αμερσώ Βεργή, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών αρχίζει σήμερα και λήγει την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου.

Όπως τόνισε η κ. Αντωνέλλη μιλώντας στο «Ε», ήδη έχει γίνει μέσω του ΕΣΠΑ η ανανέωση των συμβάσεων 16 οκταμηνιτών που εργάζονται στους παιδικούς σταθμούς, ενώ με ιδίους πόρους του νομικού προσώπου θα καλυφθεί η πρόσληψη έως και τριών διμηνιτών, η πρώτη εκ των οποίων θέση είναι αυτή που ανακοινώθηκε.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey