Έως τις 11 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για τις θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας

247 σε Λέσβο, 35 σε Λήμνο - Άι-Στράτη

01/10/2013 - 16:27

Ξεκίνησε απ’ την προηγούμενη Πέμπτη και θα διαρκέσει έως και τις 11 Οκτωβρίου, η υποβολή των αιτήσεων μέσω του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) για την απασχόληση 10.000 ανέργων ειδικότητας Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας. Για το Νομό Λέσβου, οι εγκεκριμένες θέσεις στην Περιφέρεια και στους τρεις δήμους ανέρχονται σε 282 συνολικά.

Ξεκίνησε απ’ την προηγούμενη Πέμπτη και θα διαρκέσει έως και τις 11 Οκτωβρίου, η υποβολή των αιτήσεων μέσω του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) για την απασχόληση 10.000 ανέργων ειδικότητας Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας. Για το Νομό Λέσβου, οι εγκεκριμένες θέσεις στην Περιφέρεια και στους τρεις δήμους ανέρχονται σε 282 συνολικά.

Οι άνεργοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία, πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο την ειδική «Αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του πίνακα κατάταξης ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς», η οποία είναι ανηρτημένη στο δικτυακό τόπο τού ΟΑΕΔ.
Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των ΚΕΠ, στην περίπτωση που ο εγγεγραμμένος άνεργος δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου - Λήμνου, οι θέσεις που εγκρίθηκαν στην Περιφέρεια για την κατηγορία Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων, είναι 97, εκ των οποίων οι 42 στη Λέσβο και οι οκτώ στη Λήμνο. Οι προσληφθέντες θα στελεχώσουν αντίστοιχα το Τμήμα και το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας σε Λέσβο και Λήμνο, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα συγκρότησης συνεργείων που θα δουλέψουν στον καθαρισμό των επαρχιακών οδικών δικτύων, αλλά και στον καθαρισμό φρεατίων, ρεμάτων, κλαδιών κ.λπ., ενώ δεν αποκλείστηκε το ενδεχόμενο μικρός αριθμός πενταμηνιτών να διατεθεί και σε άλλες υπηρεσίες της Περιφέρειας.

Στο Δήμο Λήμνου θα προσληφθούν 24 συμβασιούχοι, ομοίως Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων, ενώ στο Δήμο Αγίου Ευστρατίου τελικά θα προσληφθεί μόνο ένας.

Στο Δήμο Λέσβου θα καλυφθούν 205 θέσεις, που σχεδιάζεται να στελεχώσουν ως εξής τις δημοτικές υπηρεσίες: 137 στη Γενική Διεύθυνση Καθαριότητας, 36 στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, 14 στη Διεύθυνση Πράσινου και 18 για τις ανάγκες τής ΔΕΥΑΛ.

Ποιοι προσλαμβάνονται
Θυμίζουμε ότι δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν όσοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:
- Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων τού ΟΑΕΔ, που είναι μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων τού ΟΑΕΔ.
- Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων τού ΟΑΕΔ, που είναι μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
- Εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων τού ΟΑΕΔ.
- Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων τού ΟΑΕΔ.
- Άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων τού ΟΑΕΔ.

Στα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη των ανέργων και την πρόσληψή τους στη συνέχεια, είναι ο χρόνος ανεργίας, το ετήσιο εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό), η ηλικία και ο αριθμός των ανήλικων τέκνων.

Οι δήμοι και οι περιφέρειες υποχρεούνται να προβούν στην πρόσληψη των υποδειχθέντων από τον ΟΑΕΔ επιτυχόντων, μέσα σε 15 μέρες από την ημερομηνία ενημέρωσής τους. Οπότε και υπολογίζεται στα μέσα Νοεμβρίου όσοι προσληφθούν, να ξεκινήσουν να εργάζονται.

Τις επόμενες μέρες, πιθανόν και έως το τέλος της βδομάδας, αναμένεται να ακολουθήσει απ’ τον ΟΑΕΔ η δημόσια πρόσκληση για την πρόσληψη πανελλαδικώς ακόμη 30.000 απασχολουμένων μέσω του ίδιου Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας, για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες, Δ.Ε., Τ.Ε. και Π.Ε..

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey