1.096 δικαιούχοι στο Βόρειο Αιγαίο

Επιταγές κατάρτισης-πιστοποίησης ανέργων

26/06/2012 - 16:13

Εκδόθηκε από τον ΟΑΕΔ το Μητρώο Δικαιούχων Επιταγών Κατάρτισης του έργου «Επιχορήγηση με επιταγές κατάρτισης (training voucher), της κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.), που θα πραγματοποιηθεί από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης».

Εκδόθηκε από τον ΟΑΕΔ το Μητρώο Δικαιούχων Επιταγών Κατάρτισης του έργου «Επιχορήγηση με επιταγές κατάρτισης (training voucher), της κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.), που θα πραγματοποιηθεί από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης». Συνολικά, για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, έχει εγκριθεί η απόδοση 1.096 επιταγών σε ισάριθμους δικαιούχους.

Το Μητρώο αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο www.voucher.gov.gr με τη μορφή των συνημμένων πινάκων κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά, ανά περιφερειακή ενότητα, στους οποίους εμφανίζονται: Οι επιλεγέντες δικαιούχοι επιταγών κατάρτισης (36.664 άτομα). Οι επιλαχόντες που αντιστοιχούν σε ποσοστό έως το 50% του αριθμού των επιλεγέντων δικαιούχων (18.311 άτομα). Οι μη επιλεγέντες με τη μοριοδότηση που έλαβαν (102.636 άτομα). Οι μη αξιολογηθέντες (χωρίς μοριοδότηση, 3.737 άτομα) επειδή δεν τηρούν τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Οι δικαιούχοι των επιταγών κατάρτισης δύνανται να παραλάβουν αυτοπροσώπως την επιταγή κατάρτισης (training voucher) από το Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης όπου είναι εγγεγραμμένοι.

Όπως ανακοινώθηκε απ’ τον ΟΑΕΔ, λόγω της μεγάλης συμμετοχής ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα, διπλασιάσθηκε ο αρχικός προϋπολογισμός, από 22 εκατ. ευρώ, σε 44 εκατ. ευρώ και αντίστοιχα από 18.332 άτομα, σε 36.664 άτομα. Η χορήγηση των επιταγών κατάρτισης θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 2/7/2012 και θα λήξει την Τρίτη 31/7/2012.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey