Προκήρυξη απ’ το ΚΕΚΑΠΕΛ προς ανέργους ευπαθών ομάδων, για ένταξη σε πρόγραμμα απασχόλησης

120 άνεργοι… «κάνουν» δουλειά

26/06/2012 - 16:11

Μέσα στις επόμενες ημέρες, το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου (ΚΕΚΑΠΕΛ) πρόκειται να ξεκινήσει την υλοποίηση προγράμματος συνολικού προϋπολογισμού 500.000 ευρώ, που αφορά στην επιμόρφωση 120 ανέργων από ευπαθείς ομάδες σε όλο το Νομό Λέσβου.

Μέσα στις επόμενες ημέρες, το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου (ΚΕΚΑΠΕΛ) πρόκειται να ξεκινήσει την υλοποίηση προγράμματος συνολικού προϋπολογισμού 500.000 ευρώ, που αφορά στην επιμόρφωση 120 ανέργων από ευπαθείς ομάδες σε όλο το Νομό Λέσβου. Στόχος του προγράμματος είναι οι άνεργοι να αποκτήσουν τα εφόδια, τις δεξιότητες και τις κατευθύνσεις προκειμένου να κάνουν τη δική τους δουλειά, ή κάποιοι εξ αυτών να οδηγηθούν στην εργασία.

Όπως είπε μιλώντας στο «Ε» η διευθύντρια του ΚΕΚΑΠΕΛ, δρ. Μαρία Κωνστάντογλου, το Κέντρο, ως επικεφαλής αναπτυξιακής σύμπραξης εννέα εταίρων με τίτλο «Εργασία - Ίσες Ευκαιρίες», ενέταξε στο τομεακό πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας, Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης για Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΤΟΠΕΚΟ) για το Νομό Λέσβου. Το Σχέδιο αποσκοπεί στην επιχειρηματικότητα 120 ωφελουμένων.

Την άλλη βδομάδα, μετά από αναμόρφωση της πρότασης (περιορίστηκε ο προϋπολογισμός της, από 800.000, σε 500.000 ευρώ) θα γίνει προκήρυξη ώστε να εκδηλώσουν ενδιαφέρον όσοι θέλουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, το οποίο και απευθύνεται σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού (π.χ. μονογονεϊκές οικογένειες, άτομα με ειδικές ανάγκες, Ρομά, μετανάστες, κ.λπ.). Αυτοί που θα επιλεγούν, συνολικά 120 άτομα, θα περάσουν από δράσεις συμβουλευτικής και κατάρτισης και στη συνέχεια θα γίνει ένα business plan, ώστε να προχωρήσουν στην ίδρυση ατομικών επιχειρήσεων ή εταιρικών σχημάτων. Για κάποια απ’ αυτά, ανάλογα και με τις προθέσεις των επιμορφουμένων, θα αναζητηθεί η δυνατότητα ένταξής τους σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

Θυμίζουμε πως η ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε. είναι η διάδοχη εταιρεία τού ΚΕΚΑΝΑΛ και διοικείται από συμβούλιο στο οποίο προεδρεύει ο περιφερειακός σύμβουλος Θεόδωρος Βουνατσής. Η ίδια εταιρεία, σε ό,τι αφορά στις δράσεις για την απασχόληση, έχει υποβάλει πρόταση στο ΕΣΠΑ για ακόμη ένα Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης (ΤΟΠΣΑ), αρκετά φιλόδοξο, για το οποίο η Διαχειριστική Αρχή Βορείου Αιγαίου αναμένεται να αποφασίσει την ένταξή του ή μη μέσα στις επόμενες μέρες.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey