150 επιχειρήσεις διατηρούν θέσεις εργασίας

01/07/2012 - 05:56
Σοβαρή ενίσχυση λαμβάνουν ντόπιες επιχειρήσεις από προγράμματα του ΟΑΕΔ που αφορούν στη στήριξη της απασχόλησης. Ιδιαίτερα σημαντικό αποδεικνύεται το πρόγραμμα για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, στο οποίο κι έχουν ενταχθεί έως σήμερα 150 επιχειρήσεις απ’ τη Λέσβο.
Σοβαρή ενίσχυση λαμβάνουν ντόπιες επιχειρήσεις από προγράμματα του ΟΑΕΔ που αφορούν στη στήριξη της απασχόλησης. Ιδιαίτερα σημαντικό αποδεικνύεται το πρόγραμμα για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, στο οποίο κι έχουν ενταχθεί έως σήμερα 150 επιχειρήσεις απ’ τη Λέσβο.

Απ’ τον Απρίλιο που ξεκίνησαν οι προκηρύξεις των προγραμμάτων, τα οποία με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ υλοποιεί ο ΟΑΕΔ, αποσκοπώντας στον περιορισμό της ανεργίας, έως σήμερα, παρατηρείται και από τη Λέσβο μεγάλο ενδιαφέρον. Συγκεκριμένα στοιχεία δεν είναι εύκολο να εξαχθούν, αφού οι αιτήσεις των επιχειρήσεων υποβάλλονται κεντρικά. Απ’ τους ελέγχους, όμως, που μετά την ένταξη ακολουθούν επιτόπια, απ’ τις περιφερειακές υπηρεσίες του Οργανισμού, προκύπτει ότι ειδικά το πρόγραμμα για τη διατήρηση πανελλαδικά 200.000 θέσεων εργασίας γνωρίζει πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση.
Σύμφωνα με τον προϊστάμενο του ΟΑΕΔ στη Μυτιλήνη, κ. Γιώργο Παλαιολόγο, «150 επιχειρήσεις της Λέσβου έχουν υπαχθεί στο πρόγραμμα για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας του προσωπικού που απασχολούν».
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιδοτεί τις εισφορές για το 50% του προσωπικού, για διάστημα ενός έτους, υπό τη δέσμευση της επιχείρησης να διατηρήσει το σύνολο του προσωπικού που απασχολεί για διάστημα 18 μηνών.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey