Έξι θέσεις ΔΕΠ

01/07/2012 - 05:56
To Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση έξι θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ).
To Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση έξι θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), ως εξής:
1. Τμήμα Ιατρικής (Τ.Κ. 710 03 Ηράκλειο, τηλ. 2810 394762)
Τομέας : Εργαστηριακής Ιατρικής
- Μία θέση στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Ζωονόσοι»
Τομέας : Παθολογίας
- Μία θέση στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Καρδιολογία»
- Μία θέση στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Γενική Παθολογία»
- Μία θέση στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Παθολογική Ογκολογία»
Τμήμα Φυσικής (Τ.Κ. 710 03 Ηράκλειο, τηλ. 2810 394308 & 394004)
Τομέας: Ατομικής και Μοριακής Φυσικής.
- Μία θέση στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Ατομική, Μοριακή Φυσική»
Τομέας: Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδών Σωματίων
- Μία θέση στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητική Φυσική Υψηλών Ενεργειών»
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 2-8-2010.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπου μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey