Προσλήψεις εποχικών στη ΔΕΗ

01/07/2012 - 05:56
Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού 28 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των μονάδων της Διεύθυνσης Πωλήσεων, στη Διοικητική Περιφέρεια Αττικής, προχωρά η ΔΕΗ Α.Ε..
Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού 28 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των μονάδων της Διεύθυνσης Πωλήσεων, στη Διοικητική Περιφέρεια Αττικής, προχωρά η ΔΕΗ Α.Ε.. Οι θέσεις που θα καλυφθούν είναι Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου) και Δ.Ε. Λογιστικού - Διοικητικού (Ταμίες).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ, Κλάδος Πωλήσεων Νησιών, Κάνιγγος 27, όροφος 2ος, Τ.Κ. 10682 - Αθήνα, απευθύνοντας την στον Υποτομέα Λειτουργικής Υποστήριξης υπόψη κ. Μαρίας Θεογιάννη (τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 3824058 ).
Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 30/08/2011 μέχρι και 08/09/2011.

Ακόμη 27 ανά την επικράτεια
Ομοίως η ΔΕΗ θα προχωρήσει στην πρόσληψη 27 ακόμη Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου) και Ταμιών, σε διάφορες περιοχές ανά την επικράτεια και πιο συγκεκριμένα σε Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Πολύγυρο, Ν. Μουδανιά, Κοζάνη, Πτολεμαΐδα, Κομοτηνή, Πάτρα, Λευκάδα, Άργος, Μεγαλόπολη, Φιλιατρά, Λαμία, Ηράκλειο, Άγιο Νικόλαο, Ρέθυμνο και Κω.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν κατά περίπτωση στα κατά τόπους υποκαταστήματα της ΔΕΗ μέχρι και 08/09/2011. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey