Σε δύο περιόδους οι πεντάμηνες προσλήψεις μέσω «Ηλιακτίδας» στους Δήμους Λέσβου, Λήμνου, Αγίου Ευστρατίου και σε φορείς

641 θέσεις κοινωφελούς εργασίας

27/03/2012 - 16:16

Ξεκινά αύριο Τετάρτη 28 Μαρτίου και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 6 Απριλίου η υποβολή των αιτήσεων για τις 641 θέσεις κοινωφελούς εργασίας που εγκρίθηκαν και θα καλυφθούν στους δήμους και σε φορείς του Νομού Λέσβου.

Ξεκινά αύριο Τετάρτη 28 Μαρτίου και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 6 Απριλίου η υποβολή των αιτήσεων για τις 641 θέσεις κοινωφελούς εργασίας που εγκρίθηκαν και θα καλυφθούν στους δήμους και σε φορείς του Νομού Λέσβου. Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ) «Ηλιακτίδα» έχει συνάψει συμβόλαιο συνεργασίας με τους φορείς προκειμένου να υλοποιήσει το πρόγραμμα στο πλαίσιο του οποίου και θα προσληφθούν 641 νέοι υπάλληλοι από τους καταλόγους ανέργων τού ΟΑΕΔ.

Πιο συγκεκριμένα, χθες η «Ηλιακτίδα» δημοσιοποίησε προκήρυξη για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων να απασχοληθούν την επόμενη περίοδο και για διάστημα πέντε μηνών εργασίας, στους φορείς που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα (αναλυτικά οι φορείς και οι θέσεις ανά φορέα, στον πίνακα).

Όπως είπε η πρόεδρος της «Ηλιακτίδας», Βασιλική Ανδρεαδέλλη, «για να υπάρξει καλύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων, την Πέμπτη και την Παρασκευή προηγήθηκε πληροφόρηση των υπαλλήλων των ΚΕΠ, οι οποίοι και θα μπορούν να εξηγούν στους ενδιαφερομένους πώς θα συμπληρώσουν τις αιτήσεις και τι δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομίσουν. Κι αυτό δίχως να χρειαστεί να μετακινηθούν στα γραφεία τής “Ηλιακτίδας” στη Μυτιλήνη».

Ανάλογη ενημέρωση θα μπορούν, όπως ανέφερε η διαχειρίστρια της «Ηλιακτίδας», Άννα Τσίκνα, να έχουν και τα άτομα με αναπηρία, οι αναλφάβητοι, οι πρόσφυγες, οι Αθίγγανοι και όλες οι ειδικές κατηγορίες, απ’ ευθείας απ’ την «Ηλιακτίδα», απ’ την προσεχή Πέμπτη 29 Μαρτίου και για όσο καιρό διαρκεί η υποβολή αιτήσεων, τις απογευματινές ώρες Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής, 5 - 8, προσερχόμενοι στα γραφεία της εταιρείας.

Και σε Λήμνο - Άι-Στράτη
Όπως ανέφερε η κ. Τσίκνα, προκειμένου να αποφευχθεί η επιβάρυνση των ενδιαφερομένων απ’ τη Λήμνο και τον Άγιο Ευστράτιο της αποστολής συστημένης επιστολής προς τα γραφεία της «Ηλιακτίδας», γίνεται μια προσπάθεια μήπως η υποβολή των αιτήσεων γίνει στους δήμους και από εκεί αποσταλούν όλες μαζί οι αιτήσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι απ’ όλο το Νομό καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του δικαιούχου, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ, Πάροδος Αγίου Θεράποντος Τ.Κ. 81100 - Μυτιλήνη, υπ’ όψιν κ. Ασπασίας Χρυσάφη (τηλ. επικοινωνίας: 22510 45577 και 22510 40866, ώρες: 09:00 - 14:00).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), από 28 Μαρτίου 2012 έως 6 Απριλίου. Όπως μας εξήγησε η υπεύθυνη του προγράμματος, κ. Χρυσάφη, οι προσλήψεις θα αφορούν σε δύο περιόδους, εκ των οποίων η πρώτη θα ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και η δεύτερη την 1η Ιουνίου. Οι αιτούντες θα πρέπει να αναφέρουν σε ποια περίοδο θέλουν να απασχοληθούν, επιλέγοντας τη μία εκ των δύο ή και τις δύο.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την πρόσκληση, τα έντυπα των αιτήσεων, καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)», στα γραφεία και στην ιστοσελίδα της «Ηλιακτίδας» (www.iliaktida-amea.gr), στα ΚΕΠ του Δήμου Λέσβου, Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου, καθώς και στα δημοτικά καταστήματα. Όπως ανέφερε η κ. Τσίκνα, για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων απ’ την «Ηλιακτίδα» και τα ΚΕΠ θα διανέμεται και τυπωμένο το σχετικό υλικό.


Εμβολιασμός 2021

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey