Μετά το φιάσκο με την φωτογραφική προκήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή ανάδοχου για την τεχνική στήριξη του οργανισμού

Στον αέρα οι επιδόσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

04/10/2021 - 07:05 Ενημερώθηκε 04/10/2021 - 16:49

Χωρίς προηγούμενο είναι οι εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ύστερα από το φιάσκο με τη «φωτογραφική» προκήρυξη διαγωνισμού, με στόχο την επιλογή αναδόχου για την τεχνική υποστήριξη του Οργανισμού.

Μετά την απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών να ακυρώσει τη διακήρυξη του διαγωνισμού, με την αιτίαση ότι οι υπέρμετρες και αδικαιολόγητες απαιτήσεις και οι ασάφειες που εμπεριείχε παραβίαζαν τις αρχές της ίσης μεταχείρισης των προμηθευτών και τη διαφάνεια των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων δημόσιας προμήθειας, ακολούθησε μία άνευ προηγουμένου επίθεση από τον Οργανισμό υπό τη μορφή δελτίου Τύπου, που επιδιώκει να ρίξει την ευθύνη για την κατάρτιση της μη νόμιμης και αντίθετης με τις αρχές του δικαίου διακήρυξης σε όλους τους άλλους, εκτός από τον ίδιο και τα αρμόδια όργανά του και το «έγκριτο νομικό γραφείο» που σύμφωνα με το δελτίο Τύπου έχει «μεγάλη εμπειρία στη σύνταξη τευχών διακήρυξης».

Συγκεκριμένα, στο δελτίο Τύπου, που ο ΟΠΕΚΕΠΕ θεώρησε αναγκαίο να στείλει, γίνεται λόγος για «αδιέξοδα που προκάλεσε η περυσινή δικαστική διένεξη υποψήφιων αναδόχων παρόμοιου διαγωνισμού» και ότι «δεν αποτελεί έκπληξη για τον Οργανισμό η τελευταία εξέλιξη στην διαγωνιστική διαδικασία, μετά την προσφυγή ενός εκ των υποψηφίων αναδόχων στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών», καθιστώντας σαφές ότι ο Οργανισμός, μεταξύ άλλων, δεν έχει κατανοήσει τα εξής:

α) Η καθυστέρηση και τα αδιέξοδα λόγω των δικαστικών διενέξεων της περσινής διαγωνιστικής διαδικασίας δεν μπορεί να οφείλονται στους υποψηφίους, αλλά στην αναθέτουσα αρχή, η οποία πρέπει να προκηρύσσει διαγωνισμούς σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα του Νόμου.

β) Η προσφυγή μιας εταιρείας κατά μιας κατάφωρα παράνομης διακήρυξης, που μάλιστα ακυρώθηκε, έχει μοναδικό σκοπό την αποκατάσταση της νομιμότητας και την εξασφάλιση των αρχών της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης, της εξασφάλισης του ανταγωνισμού στη διαγωνιστική διαδικασία και όχι σε κάποια άλλη σκοπιμότητα, όπως υπαινίσσεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ποιος φέρει την ευθύνη;

Η παραπάνω πρωτοφανής κίνηση εγείρει τα εξής ερωτήματα: Ποιον ωφελεί η μετακύλιση των ευθυνών και ποιος ο ρόλος του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ σε αυτή την επίθεση, που εκθέτει ουσιαστικά τον ίδιο τον Οργανισμό;

Για να απαντηθούν, αξίζει αρχικά να σημειωθεί ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και λειτουργεί προς εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, ενώ ο πρόεδρός του έχει τον επιτελικό ρόλο της εκτέλεσης των αποφάσεων του ΔΣ. Αποτελεί, δηλαδή, τον εκπρόσωπο και το «πρόσωπο» του Οργανισμού και με τη δράση, τις ενέργειες και τις αποφάσεις του τον εκφράζει.

Είναι, συνεπώς, δεδομένη εκ της θέσεώς του η επιρροή του προέδρου και η προσωπική εμπλοκή του στη διαγωνιστική διαδικασία από την επιλογή με απευθείας ανάθεση του συντάκτη της διακήρυξης μέχρι και τον ορισμό των μελών των επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης των διαγωνισμών.

Από την άλλη μεριά, οι βασικότερες αρχές του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων είναι η αρχή της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων μεταξύ των διαγωνιζομένων. Έτσι, οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να ενεργούν με διαφάνεια και να αντιμετωπίζουν τους υποψηφίους ισότιμα και χωρίς προκατάληψη. Αυτονόητο είναι, επίσης, ότι η αρχή της ίσης μεταχείρισης συνδέεται στενά και με την αρχή της διαύγειας και της αμεροληψίας των διαδικασιών του εκάστοτε διαγωνισμού, σύμφωνα με την οποία τα όργανα της αναθέτουσας αρχής πρέπει να είναι ανεπηρέαστα, αμερόληπτα και απροκατάληπτα.

Δεδομένων, λοιπόν, των συνθηκών και της θέσης του προέδρου, δελτία Τύπου και ανακοινώσεις που αφήνουν προφανή υπονοούμενα εις βάρος συγκεκριμένων διαγωνιζομένων εκθέτουν τον ίδιο τον Οργανισμό, υποσκάπτουν ευθέως την αμεροληψία που οφείλουν να τηρούν τα διοικητικά όργανα και θέτουν σοβαρότατες αμφιβολίες για την πιστή τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων.

Εθνική υπόθεση οι αγροτικές επιχορηγήσεις

«Η έγκυρη και έγκαιρη καταβολή κοινοτικών ενισχύσεων 2,7 δισ. ευρώ ετησίως σε 640.000 οικογένειες αγροτών και κτηνοτρόφων είναι προσπάθεια εθνική και εντελώς ανεξάρτητη από οποιοδήποτε ιδιωτικό ή επιχειρηματικό συμφέρον», αναφέρει στη συνέχειά του το δελτίο Τύπου του ΟΠΕΚΕΠΕ, αφήνοντας αιχμές για… σκοτεινά συμφέροντα που δρουν ενάντια στο όφελος των αγροτών.

Την ίδια στιγμή, όμως, ο ίδιος ο Οργανισμός, προκηρύσσοντας διαγωνισμούς με «ασαφείς, υπέρμετρους, ατεκμηρίωτους, αδικαιολόγητα περιοριστικούς του ανταγωνισμού, βλαπτικούς» όρους και απαιτήσεις, ακυρώνει αυτά που πρεσβεύει και ουσιαστικά σαμποτάρει την εύρυθμη λειτουργία των διαδικασιών, μπλοκάροντας τα χρήματα του πολύπαθου Έλληνα αγρότη.

Πηγή : ypaithros.gr

 

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey