Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δασών και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων

Ξανά για τους Δασικούς Χάρτες

04/08/2017 - 19:39

Από τη Διεύθυνση Δασών Λέσβου ανακοινώθηκε χτες ότι τροποποιήθηκε η σχετική απόφαση που αφορά ανάρτηση του δασικού χάρτη της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα (προ-Καποδιστριακός Ο.Τ.Α. Κάτω Τρίτους) και της Δημοτικής Ενότητας Γέρας (προ Καποδιστριακοί Ο.Τ.Α. Παλαιόκηπου, Παπάδου, Περάματος, Πλακάδου και Μεσαγρού) του Δήμου Λέσβου και δημοσιοποιήθηκε η πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου τους και ειδικότερα ως προς την προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων και την καταληκτική ημερομηνία αυτής ως εξής:

«Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία αρχίζει την 13η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα. Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας είναι η 07η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη για τους κατοίκους εσωτερικού και για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή.

Για την ενημέρωση του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη καθώς και τον τρόπο υποβολής αντιρρήσεων λειτουργεί Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ), το οποίο βρίσκεται:

ΣΥΑΔΧ Λέσβου, με έδρα τα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, Κτήριο Διοίκησης, 3ος όροφος, Κουντουριώτη 77, 81131 Μυτιλήνη, τηλ. επικ.: 2251350985 (και φαξ), 22513 50978, e-mail: dxlesvos@ apdaigaiou.gov.gr.

Η λειτουργία του ΣΥΑΔΧ είναι καθημερινή καθ’ όλη τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος υποβολής αντιρρήσεων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 07:00 έως τις 15:00».

 

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey