Υποβολή αιτήσεων στον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό Λέσβου

Επιδοτούμενα προγράμματα για μελισσοκόμους

12/01/2022 - 11:49

Όσοι μελισσοκόμοι επιθυμούν να ενταχθούν στις Δράσεις 3.1 “Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων” και 3.2 “Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας” καλούνται να συμπληρώσουν τις αιτήσεις στο Κέντρο Μελισσοκομίας Βορείου Αιγαίου ή να τις αποστείλουν ταχυδρομικά ή να τις αποστείλουν με e-mail έως και 10/2/2022.

Η ημερομηνία 10/02/2022 είναι καταληκτική ΜΟΝΟ για την αίτηση, τα υπόλοιπα δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν μετά (έως 20/05/2022 για 3.1 και έως 20/06/2022 για 3.2), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ΥΑ 137/102856/14-04-2020 και 138/102859/14-04-2020. 

ΔΙΚAΙΟΥΧΟΙ:

3.1 “Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων’’

Όσοι μελισσοκόμοι είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Μελισσοκομίας και έχουν Βεβαίωση κατεχόμενων κυψελών το 2021

3.2 “Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας”

1) Όσοι μελισσοκόμοι είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Μελισσοκομίας και έχουν Βεβαίωση κατεχόμενων κυψελών το 2021

2) Βεβαίωση εγγραφής στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίας αγρότης ή νεοεισερχόμενος

3) Κατοχή τουλάχιστον 110 μελισσοσμηνών

4) Εκκαθαριστικό ίδιου έτους (με ατομικό ή οικογενειακό ακαθάριστο αγροτικό εισόδημα τουλάχιστον 5.000€ εκτός αν είναι νεοεισερχόμενος)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  2251044824 στους κκ Στρατής Ταξείδης& Γιώργος Τριχώνας.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey