Το «Ηφαίστειο Ανεμώτιας» καινοτομεί...το «Πράσινο Ταμείο» χρηματοδοτεί...

Δημιουργία βιολογικού αμπελώνα στην Ανεμώτια για τη διάσωση γηγενών ποικιλιών

12/10/2021 - 09:41 Ενημερώθηκε 12/10/2021 - 10:31

Η Κοιν.Σ.Επ. «Ηφαίστειο Ανεμώτιας» προχωράει σε ακόμα ένα καινοτόμο εγχείρημα καθώς ανακοινώνει επίσημα την έναρξη του έργου «Αποκατάσταση υποβαθμισμένου εδάφους μέσω μετασχηματισμού του σε βιολογικό αμπελώνα για τη διάσωση γηγενών ποικιλιών».

Πρόκειται για ένα πιλοτικό πρόγραμμα φύτευσης βιολογικού αμπελώνα στα όρια της καλδέρας του ηφαιστείου Ανεμώτιας στη δυτική Λέσβο, με την εφαρμογή ενός καινοτόμου μοντέλου διαχείρισης της γεωργικής γης σε ό,τι αφορά στη συμμετοχική επιστασία γης / Land Stewardship, την προετοιμασία του εδάφους, την επιλογή του πολλαπλασιαστικού υλικού, τις καλλιεργητικές μεθόδους κ.λ.π.. Παράλληλα με τις εργασίες, θα διεξαχθούν ανάλογα βιωματικά εργαστήρια για την ξερολιθιά, τη φύτευση και τον εμβολιασμό των υποκειμένων καθώς και τις πρώτες καλλιεργητικές φροντίδες.

Το συγκεκριμένο έργο στοχεύει στη βιωσιμότητα τόσο της τοπικής κοινωνίας όσο και του περιβάλλοντος, μέσα από την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και την αναβίωση του ιστορικού κλάδου της αμπελουργίας στη Λέσβο, αναπτύσσοντας προϊόντα με τοπική ταυτότητα και προστιθέμενη αξία, δημιουργώντας θέσεις σταθερής και αξιοπρεπούς εργασίας και εκπαιδεύοντας το τοπικό ανθρώπινο δυναμικό. Και όλα αυτά στο πλαίσιο καλλιεργητικών τεχνικών φιλικών προς το περιβάλλον (προετοιμασία εδάφους, αναβαθμοί, λίπανση, άρδευση, φυτοπροστασία, διαχείριση αυτοφυούς βλάστησης, κ.λ.π.).

Χτίζοντας πάνω στην υπάρχουσα εμπειρία της, η Κοιν.Σ.Επ. «Ηφαίστειο Ανεμώτιας» επιδιώκει τις συνεργασίες και τις συμμετοχικές διαδικασίες, κινητοποιεί φορείς και κοινό και επιθυμεί να συμβάλει στη διαμόρφωση καλλιεργητικού ήθους στον αγροτικό και αμπελουργικό τομέα. Ιδανικά, οι δράσεις αυτές θα εμπλέξουν τους κατ’ εξοχήν διαχειριστές της γης (καλλιεργητές, παραγωγούς, γεωπόνους, επιχειρηματίες του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα κ.λ.π.), προκειμένου να αναδειχθούν «από τα κάτω» προκλήσεις, προτάσεις, λύσεις και στρατηγικές κατευθύνσεις που θα σχετίζονται με τις χρήσεις γης, τη βιώσιμη γεωργία, τη σημασία της ανάδειξης της τοπικότητας.

Το έργο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου, με 50.000€ από το «Πράσινο Ταμείο» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Αρ. Απόφασης 216.5/2021), στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις 2021» και του μέτρου «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες».

Υπεύθυνος υλοποίησης του έργου είναι η Κοιν.Σ.Επ. «Ηφαίστειο Ανεμώτιας», σε σύμπραξη με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου και με την υποστήριξη του Ιονίου Πανεπιστημίου Σχολή Περιβάλλοντος Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Εργαστήριο Εδαφολογίας, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Γενική Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Λέσβου, του Συλλόγου Αμπελουργών Ανεμώτιας Λέσβου «ο Κάμπος» και του Περιβαλλοντικού Πολιτιστικού Συλλόγου Σκαλοχωρίου Λέσβου «Δρυς».

 

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey