Κουφέλος: «Άμεσος στόχος η αναζωογόνηση της Περιφέρειας»

Άρση της Απόφασης Περιοριστικών Μέτρων για μετακίνηση προς πάχυνση ή αναπαραγωγή αιγοπροβάτων και αμνοεριφίων από την Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου

24/11/2022 - 18:00 Ενημερώθηκε 25/11/2022 - 11:49

Την άρση της Απόφασης Περιοριστικών Μέτρων για μετακίνηση  προς πάχυνση ή αναπαραγωγή αιγοπροβάτων και αμνοεριφίων από την Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου, προς την υπόλοιπη  Ελλάδα ανακοίνωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Λέσβου με αρμοδιότητα στον Πρωτογενή Τομέα για το Βόρειο Αιγαίο Πανάγος Κουφέλος μετά την πλήρη εφαρμογή του Προγράμματος Επιτήρησης του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου για τα έτη 2021 και 2022 και του Προγράμματος των Εξωτικών Νοσημάτων, που διενεργήθηκαν από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με αρνητικά εργαστηριακά αποτελέσματα ως προς τη ζωονόσο του Καταρροϊκού Πυρετού του Προβάτου.

Η απόφαση

Σε εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 8 της Υπουργικής Απόφασης 1171/217566 (ΦΕΚ Β ́4102/01.08.2022) τα αιγοπρόβατα και αμνοερίφια της Π.Ε Λέσβου μετακινούνται μεταξύ περιοχών της Χώρας όπου κατά τα τελευταία δύο έτη έχει ανιχνευθεί η κυκλοφορία ίδιων οροτύπων του ιού του Καταρροϊκού Πυρετού, τα ζώα μετακινούνται αν και εφόσον:

(α) Προέρχονται από εγκαταστάσεις στις οποίες δεν έχει αναφερθεί λοίμωξη από τον ιό του Καταρροϊκού Πυρετού για περίοδο 30 ημερών πριν από την αναχώρηση.

(β) Τα ζώα έχουν προστατευτεί μέσω εντομοκτόνων ή απωθητικών έναντι επιθέσεων από διαβιβαστές.

(γ) Πριν τη μετακίνησή τους, στα ζώα έχει εφαρμοσθεί κατάλληλο εντομοαπωθητικό σκεύασμα (επιλέγονται κατάλληλα σκευάσματα σε ό,τι αφορά το χρόνο αναμονής για τα ζωικά προϊόντα).

(δ) Η μετακίνηση πραγματοποιείται μετά από επαρκή εφαρμογή κατάλληλων εντομοαπωθητικών ή/και εντομοκτόνων (αφού προηγηθεί καθαρισμός και απολύμανση) στα μέσα με τα οποία μεταφέρονται τα ζώα. Επισημαίνεται ότι τα ζώα μετακινούνται χωρίς περιορισμό, όταν σκοπός της μετακίνησης είναι η άμεση σφαγή, καθώς και όταν μετακινούνται από/προς άλλο βοσκότοπο για θερινή διαβίωση εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις (α),(β),(γ) και (δ). Η προαναφερόμενη διαδικασία θα πραγματοποιείται με την επιτήρηση και έγκριση της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Η εφαρμογή της παρούσας απόφασης ανατίθεται στις οικείες Κτηνιατρικές Αρχές, επικουρούμενες στο έργο τους από τις Αστυνομικές, Λιμενικές, και Δημοτικές Αρχές.

Στην απόφαση σημειώνεται ότι όσοι δε συνεργάζονται και δε συμμετέχουν στην εφαρμογή της απόφασης αυτής διώκονται διοικητικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4235/2014 (ΦΕΚ 32Ά/11-02- 2014),καθώς και ποινικά με τα άρθρα 283, 284 και 285του ποινικού Κώδικα.

Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι την ανάκληση της, όπως αναφέρεται.

Κουφέλος: «Άμεσος στόχος η αναζωογόνηση της Περιφέρειας»

Ο κ. Κουφέλος με αφορμή την άρση των τελευταίων μέτρων προστασίας για τον καταρροϊκό πυρετό μετά από δεκατέσσερα  χρόνια έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η στήριξη του Πρωτογενούς τομέα αποτελεί αδιαπραγμάτευτη δέσμευση για την Περιφερειακή αρχή. Χρέος μας, να στεκόμαστε δίπλα στους  κτηνοτρόφους μας  και να συνδράμουμε με όποιον τρόπο μπορούμε ώστε τα ζητήματα που τους απασχολούν να λύνονται όσο πιο άμεσα γίνεται ενώ το ενδιαφέρον μας εστιάζεται στη Δημόσια Υγεία.

Άμεσος στόχος η αναζωογόνηση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και της Περιφερειακής Οικονομίας.

Η συγκεκριμένη απόφαση και η άρση της καραντίνας δίνει τη δυνατότητα εξαγωγών καθώς γίνεται ελεύθερα πλέον η διακίνηση ζώων. Η καλή, ποιοτική παραγωγή και η σωστή λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας εγγυώνται την αύξηση της επισιτιστικής επάρκειας της χώρας σε μεγάλο ποσοστό ενώ δεδομένα αυξάνει το εισόδημα των κτηνοτρόφων της Λέσβου.

Συνεχίζουμε να ζητάμε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τη στήριξη των κτηνοτρόφων του Βορείου Αιγαίου  κάνοντας παρεμβάσεις για τη μείωση του κόστους παραγωγής».

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey