Οι Επιτροπές Νέων Αγροτών

01/07/2012 - 05:56
Συγκροτήθηκαν οι τριμελείς επιτροπές επαλήθευσης και πιστοποίησης νέων αγροτών για τη Λέσβο και τη Λήμνο από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Οι επιτροπές αυτές κρίνουν την ορθή εφαρμογή όσων προβλέπονται στις συμβάσεις που έχουν υπογράψει οι νέοι αγρότες με το Ελληνικό Δημόσιο.
Σε Λέσβο και Λήμνο

Συγκροτήθηκαν οι τριμελείς επιτροπές επαλήθευσης και πιστοποίησης νέων αγροτών για τη Λέσβο και τη Λήμνο από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Οι επιτροπές αυτές κρίνουν την ορθή εφαρμογή όσων προβλέπονται στις συμβάσεις που έχουν υπογράψει οι νέοι αγρότες με το Ελληνικό Δημόσιο.

Ειδικότερα οι επιτροπές οφείλουν να:
- Προβαίνουν σε διοικητικό και λογιστικό έλεγχο των παραστατικών των αιτήσεων πληρωμής της δεύτερης ή τρίτης δόσης που υποβλήθηκαν.
- Ελέγχουν αν τηρήθηκε το χρονοδιάγραμμα και αν επιτεύχθηκαν οι στόχοι και οι δεσμεύσεις που είχαν αναληφθεί.
- Προβαίνουν σε διασταυρωτικό έλεγχο των δηλωθέντων στοιχείων της εκμετάλλευσης με τα στοιχεία της Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης.
Η Επιτροπή της Λέσβου αποτελείται από τους:
- Δημήτρη Ζαχαριάδη, γεωπόνο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Λέσβου, με αναπληρωτή το γεωπόνο Γιώργο Λαγουτάρη, της ίδιας υπηρεσίας.
- Γεώργιο Τουτσογλίδη, γεωπόνο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Λέσβου, με αναπληρωτή τον γεωπόνο Μανώλη Γιασσά, της ίδιας υπηρεσίας.
- Μαρία - Μυρσίνη Μάρκου, τεχνολόγο Γεωπονίας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Λέσβου, με αναπληρώτρια τη Μαρία Αγγελέρου, βοηθό κτηνιάτρων.
Η Επιτροπή της Λήμνου αποτελείται από τους:
- Χαράλαμπος Χατζόγλου, τεχνολόγος Γεωπονίας του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας Λήμνου, με αναπληρωτή το γεωπόνο Δημήτρη Ζαχαριάδη, της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Λέσβου.
- Νικόλαο Καράμαλη, γεωπόνο του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας Λήμνου, με αναπληρωτή το γεωπόνο Γεώργιο Τουτσογλίδη, της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Λέσβου.
- Θεοφάνη Καρανικόλα, γεωπόνο του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας Λήμνου, με αναπληρώτρια τη Μαρία - Μυρσίνη Μάρκου, τεχνολόγο Γεωπονίας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Λέσβου.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey