Λίστα πληρωμής βιοκαλλιεργητών

01/07/2012 - 05:56
Στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης στη Μυτιλήνη αναρτήθηκε λίστα με τα ονόματα 238 βιοκαλλιεργητών του 2006, από τους οποίους οι 180 είναι εν δυνάμει δικαιούχοι πληρωμής (με ή χωρίς κυρώσεις), ενώ οι 58 είναι απορριπτόμενοι.
Στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης στη Μυτιλήνη αναρτήθηκε λίστα με τα ονόματα 238 βιοκαλλιεργητών του 2006, από τους οποίους οι 180 είναι εν δυνάμει δικαιούχοι πληρωμής (με ή χωρίς κυρώσεις), ενώ οι 58 είναι απορριπτόμενοι.
Όσοι δικαιούχοι διαφωνούν με τα ποσά πληρωμής μπορούν να υποβάλουν ένσταση στην υπηρεσία εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης, δηλαδή μέχρι και την 9η Δεκεμβρίου 2009. Οι ενστάσεις θα εξεταστούν από δευτεροβάθμια τριμελή επιτροπή εξέτασης προσφυγών εντός μηνός και οι αποφάσεις της θα είναι τελεσίδικες.
Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των προσφυγών, θα ακολουθήσει η αποστολή του φακέλου πληρωμής στον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου και να καταβληθεί η ενίσχυση στους δικαιούχους.
Όσον αφορά στους δικαιούχους της Λήμνου, αυτή η κατάσταση θα αναρτηθεί και στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Μύρινας, ενώ ισχύουν όλα τα παραπάνω περί προσφυγών.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey