3 - 4 Ιουλίου στο Επιμελητήριο Λέσβου

Σεμινάριο για τις εξαγωγές

22/06/2017 - 16:54

Το Επιμελητήριο Λέσβου και ο οργανισμός «Enterprise Greece», διοργανώνουν δωρεάν εκπαιδευτικό σεμινάριο διάρκειας οκτώ ωρών με θέμα: «Δημιουργία εξαγώγιμου προϊόντος και εξαγωγικές διαδικασίες». Στόχος του σεμιναρίου είναι να ενημερωθούν διεξοδικά οι ενδιαφερόμενοι για όλο το πλέγμα που καθορίζει μια επιτυχημένη εξαγωγική προσπάθεια έτσι ώστε να αποφεύγονται συγχύσεις, λάθος βήματα και ως εκ τούτου χάσιμο χρόνου και χρημάτων. Το σεμινάριο είναι δομημένο με τρόπο ώστε να δίδονται απαντήσεις στα ερωτήματα των εν δυνάμει εξαγωγέων όσον αφορά στη μεθοδολογία προσέγγισης της εξαγωγικής διαδικασίας, χωρίς άσκοπες θεωρητικές προεκτάσεις.

Στην ύλη του σεμιναρίου ενδεικτικά περιλαμβάνονται τα παρακάτω θέματα:

- Δημιουργία - κατοχύρωση εμπορικών σημάτων.

- Δημιουργία εξαγώγιμου προϊόντος (από πλευράς της marketing διάστασής του) δηλ. design, συσκευασία (περιέκτης, ετικέτα), πιστοποιήσεις.

- Σήμανση προϊόντων - barcode κ.λπ..

- Δημιουργία επικοινωνιακών εργαλείων.

- Επιλογή ξένων αγορών και προσαρμογή των προϊόντων σε αυτές.

- Μεθοδολογία εξεύρεσης πελατών στις αγορές - στόχους.

- Δράσεις που απαιτούνται για την εξεύρεση πελατών.

- Αναφορά σε διεθνείς εκθέσεις (τρόπος επιλογής της κατάλληλης έκθεσης και βήματα οργάνωσης).

- Αναφορά σε Β2Β συναντήσεις και τρόπος σωστής προετοιμασίας τους.

- Τρόπος συζήτησης με τους υποψήφιους πελάτες, θέματα κατάρτισης εμπορικών συμφωνιών.

- Τι περιλαμβάνει μια εμπορική συμφωνία.

- Τρόποι παράδοσης - χρήση διεθνών εμπορικών όρων.

- Τρόποι πληρωμής - συνεργασία με τράπεζες.

- Ασφαλίσεις φορτίων - πελατών.

- Κοστολόγηση εξαγόμενου προϊόντος, θέματα Φ.Π.Α. εξαγωγών.

- Συνοδευτικά έγγραφα εξαγωγών κ.λπ..

- Ιδιαιτερότητες - ειδικό καθεστώς εξαγωγών σε τρίτες χώρες σχετικά με έλεγχο και πιστοποίηση φορτίων (έκδοση ειδικών πιστοποιητικών κ.λπ.).

- Χρήση κατάλληλων βάσεων δεδομένων για άντληση χρήσιμων στοιχείων. Αξιοποίηση των εμπορικών μας ακολούθων.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί 3 και 4 Ιουλίου από τις 17:00 - 21:00, στην αίθουσα «Ιωάννης Παυλακέλλης» του Επιμελητηρίου Λέσβου. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής δίνονται στο τηλέφωνο 22510 29727, εσωτ.: 1.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey