Μύθοι και αλήθειες γύρω από τις διαφορές των ψυχρών-ανακλαστικών χρωμάτων και των θερμομονωτικών υλικών

03/11/2014 - 14:40

Με αφορμή την παραπληροφόρηση που επικρατεί στην αγορά και την παραπλανητική διαφήμιση εταιρειών που παρουσιάζουν έτοιμα προϊόντα και πρόσθετα για ψυχρές και ανακλαστικές βαφές και μεμβράνες και υποστηρίζουν ότι αντικαθιστούν ουσιαστικά τα πιστοποιημένα με CE θερμομονωτικά υλικά, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής.

Με αφορμή την παραπληροφόρηση που επικρατεί στην αγορά και την παραπλανητική διαφήμιση εταιρειών που παρουσιάζουν έτοιμα προϊόντα και πρόσθετα για ψυχρές και ανακλαστικές βαφές και μεμβράνες και υποστηρίζουν ότι αντικαθιστούν ουσιαστικά τα πιστοποιημένα με CE θερμομονωτικά υλικά, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:

  1. Με βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό CPR 305/2011/ΕΕ, την Εντολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μ103 και το Π.Δ. 334/94, τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών και ειδικότερα, με βάση την Κ.Υ.Α. 9451/208, ΦΕΚ 815 Β 24-05-07, τα βιομηχανικώς παραγόμενα θερμομονωτικά προϊόντα υποχρεωτικά παράγονται και διατίθενται στην αγορά βάσει προδιαγραφών ή τεχνικών εγκρίσεων και φέρουν σήμανση CE.
  2. Τα συγκεκριμένα προϊόντα στο σύνολό τους, εξ όσων γνωρίζουμε, δεν παράγονται βάσει ευρωπαϊκής προδιαγραφής ή τεχνικής έγκρισης σαν θερμομονωτικά υλικά. Συνεπώς, όλες οι «ψυχρές βαφές» δεν παύουν να είναι βαφές, οι οποίες δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των δομικών υλικών, καθώς δεν ενσωματώνονται στο κτήριο ή την κατασκευή με μόνιμο τρόπο, όπως π.χ. τα τούβλα ή η μόνωση. Γι’ αυτό άλλωστε και δεν απαιτείται σήμανση CE στις βαφές (χρώματα), είτε αυτές είναι εξωτερικές είτε εσωτερικές. Εξάλλου, το ίδιο αναγράφουν επίσημα και οι εταιρείες που τα παράγουν πάνω στο δοχείο τους, χαρακτηρίζοντας τα, όσον αφορά τις οργανικές πτητικές ενώσεις, ως «χρώματα εξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων». Τα εντάσσουν δηλαδή στην κατηγορία των διακοσμητικών χρωμάτων και βερνικιών.
  3. Προσφέρουν αυξημένη ανακλαστικότητα μόνο στο εγγύς υπέρυθρο και στο ορατό φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας σε σχέση με τις απλές βαφές. Αυτό βέβαια ισχύει κυρίως για τις λευκές αποχρώσεις, για ορισμένες ώρες της ημέρας, ορισμένες ημέρες του χρόνου και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, καθώς επίσης μόνο σε επιφάνειες εκτεθειμένες στον ήλιο, καθώς όλες οι μετρήσεις γίνονται σε λευκά δείγματα συνήθως και σε ιδανικές συνθήκες προκειμένου να επιτευχθεί αυξημένος συντελεστής ανακλαστικότητας. Όταν ένα ανακλαστικό χρώμα χρωματισθεί, όλες οι τιμές που αναφέρουν τα διάφορα φυλλάδια παύουν να ισχύουν. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τα λευκά χρώματα που έχουν εφαρμοσθεί και λερώνονται με την πάροδο του χρόνου.
  4. Όλες οι άλλες ιδιότητες που ισχυρίζονται ότι διαθέτουν (π.χ. συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας 0,25 W/mK ή ακόμα και 0,12 W/mK) στην πράξη ακυρώνονται από το γεγονός ότι εφαρμόζονται σε μικρά πάχη (150-200 μm maximum) και, επειδή ο συντελεστής θερμικής αντίστασης είναι ευθέως ανάλογος του πάχους των υλικών R=Πάχος/λ (θερμική αγωγιμότητα), συνεπάγεται ότι ουσιαστικά δεν υφίσταται καμιά θερμομονωτική ιδιότητα, αλλά και αμελητέες τιμές U (U-Values).

Όλα τα ανωτέρω έχουν καταγγελθεί επανειλημμένα στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και έχουν επιβληθεί οι σχετικές κυρώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία περί πλαστών σημάνσεων καθώς και από τη σχετική νομοθεσία περί ψευδούς και παραπλανητικής πληροφόρησης και περί αθέμιτου ανταγωνισμού. Φαίνεται όμως ότι τα κέρδη των εταιρειών από τη διακίνηση και διάθεση στην αγορά τέτοιων προϊόντων είναι μεγαλύτερα από τα επιβαλλόμενα πρόστιμα.

Εφιστάται η προσοχή των καταναλωτών να αποφεύγουν την προμήθεια και εφαρμογή προϊόντων που έχουν αποκλειστικό στόχο την εξαπάτησή τους.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey