Αναγνωρισμένες Σπουδές Γαστρονομίας, κι όχι μόνο, στην Data

Σπουδάστε εδώ δίπλα…

25/09/2014 - 14:58

Συνεχίζονται οι εγγραφές στις οκτώ ειδικότητες του ΙΕΚ Data που θα λειτουργήσουν το χειμερινό εξάμηνο.

Συνεχίζονται οι εγγραφές στις οκτώ ειδικότητες του ΙΕΚ Data που θα λειτουργήσουν το χειμερινό εξάμηνο.

Πληροφορίες μπορείτε να πάρετε καθημερινά από τη σχολή, στη διεύθυνση Στεφάνου Τσουρή 61 στην Ατσική Χίου και στο τηλέφωνο 22710 41764. Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε και από τις ιστοσελίδες www.data.edu.gr και www.facebook.com/dataxios/.Αναλυτικά οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν, είναι:
Μάγειρας (Chef)
Αρτοποιός-Ζαχαροπλάστης
Ξεναγός (ecoGuide)
Τεχνικός Δικτύων Δεδομένων
Τεχνικός Λειτουργικής Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Software)
Υπάλληλος Οικονομικών Υπηρεσιών
Αγρότης-Υπεύθυνος Αγροτουριστικής Μονάδας
Εμψυχωτής Τουρισμού

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός Data είναι αναγνωρισμένος από το κράτος (ΕΟΠΠΕΠ) από το 1993 (ιδιωτικό ΙΕΚ). Από τον Ιούνιο 2014. είναι πιστοποιημένος και από τον παγκόσμιο οργανισμό των Chef WACS (World Accociation of Chefs Societies). Είναι μάλιστα η μοναδική σχολή στην Ελλάδα με αυτή την πιστοποίηση (Data, WACS Approved School, Chios, Greece).

Οι εγγραφές συνεχίζονται με αμείωτο το ενδιαφέρον, αφού ο αριθμός των σπουδαστών είναι περιορισμένος. Θα λειτουργήσουν πρωινά και απογευματινά τμήματα.
Δεκτοί γίνονται απόφοιτοι κάθε τύπου λυκείου, αλλά και γυμνασίου.

Η διάρκεια των σπουδών είναι ένα ή δυο έτη, ένα έτος υποχρεωτικό και ένα προαιρετικό κατά περίπτωση.

Τα προγράμματα σπουδών είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας (ΕΟΠΠΕΠ) και ενδεικτικά παραθέτουμε κάποια απ’ αυτά:
1. Μάγειρας

Στοιχεία μαγειρικής τέχνης, στοιχεία εστιατορικής τέχνης, αγορανομικοί κανόνες, στοιχεία ελέγχου εμπορευμάτων, στοιχεία ποιότητας τροφίμων, αρχές κοστολόγησης, στοιχεία διαιτητικής, κανόνες υγιεινής ασφάλειας (HACCP), στοιχεία εργατικής νομοθεσίας, βασικές γνώσεις στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ξένη γλώσσα, κανόνες και μέθοδοι επεξεργασίας πρώτων υλών, τεχνικές επίβλεψης καθοδήγησης προσωπικού, κανόνες μεριδοποίησης.

2. Aρτοποιός-Ζαχαροπλάστης
Γενικές γνώσεις αγγλικών, αρχές επιχειρηματικότητας, παρασκευές αρτοσκευασμάτων κάθε μορφής και ποικιλίας, παρασκευές ειδών ζαχαροπλαστείου κάθε μορφής και ποικιλίας, προδιαγραφές εγκαταστάσεων και εξοπλισμού των εργαστηρίων αρτοποιίας-ζαχαροπλαστικής, βασικές αρχές μηχανολογίας, υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας, διακόσμηση παρασκευασμάτων αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, βασικές αρχές χημείας τροφίμων, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και τεχνολογία τροφίμων, βασικές γνώσεις για βιολογικά προϊόντα, στοιχεία συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας-ποιοτικός έλεγχος, στοιχεία μικροβιολογίας (στη χρήση αρτοσκευασμάτων και ζαχαροπλαστικής), διατροφή-διαιτολογία, τιμολόγηση παρασκευασμάτων.
3. Τεχνικός δικτύων δεδομένων

Τηλεπικοινωνίες, δίκτυα, ασφάλεια δικτύων, internet, βασικές αρχές πληροφορικής, σχέδιο εγκατάστασης δικτύου, UPS, βασικές γνώσεις κατασκευής ασθενών ρευμάτων, χρήση κατασκευαστικών εργαλείων, λειτουργικά συστήματα δικτύων, συμβόλαια συντήρησης, αρχές διαχείρισης δικτύων, αξιολόγηση ποιότητας, διαδικασίες επίβλεψης δικτύων, εφαρμογές Η/Υ (Word, Excel, Powerpoint, AutoCAD, Project).

4. Ξεναγός (ecoGuide)
Αγγλικά, τουρκικά, βασικές γνώσεις χειρισμού τεχνικού εξοπλισμού, βασικές γνώσεις των όρων και περιορισμών που τίθενται για τη φύλαξη της περιοχής οικοξενάγησης, βασικές γνώσεις του νομοθετικού πλαισίου που αφορά στην περιοχή της οικοξενάγησης (εθνική και κοινοτική νομοθεσία), βασικές γνώσεις περιβαλλοντικής νομοθεσίας, βασικές γνώσεις χειρισμού τεχνικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων (4x4, σκάφος, άλογα), βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδικτύου, βασικές αρχές των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, βασικές αρχές χερσαίων και υδατικών οικοσυστημάτων, βασικές γνώσεις αναγνώρισης και προστασίας της άγριας ζωής και της χλωρίδας, βασικές γνώσεις της φέρουσας ικανότητας του οικοσυστήματος, βασικές αρχές και κανόνες διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, βασικές γνώσεις των καταφυγίων της άγριας ζωής, βασικές γνώσεις διαχείρισης συμβάντων και ατυχημάτων στο ύπαιθρο, βασικές γνώσεις οικονομίας και διοίκησης, βασικές γνώσεις θεωρίας και εφαρμογής τεχνικού σχεδίου, βασικές αρχές λειτουργίας του αρμόδιου φορέα όπου ανήκει η περιοχή της οικοξενάγησης, βασικές γνώσεις των γεωγραφικών ορίων της προστατευόμενης περιοχής αλλά και της ευρύτερης, βασικές γνώσεις ανάγνωσης και χειρισμού των χαρτών της περιοχής, χρήση των συστημάτων προσανατολισμού (GPS, πυξίδα, χάρτες κ.λπ.), χρήση συστημάτων επικοινωνίας (ασύρματο, κινητό τηλέφωνο κ.λπ.), αρχές διαχείρισης ατόμων με ειδικά προβλήματα, ειδικές γνώσεις περιβαλλοντικής αναψυχής στην προστατευόμενη περιοχή, γνώσεις ανάγνωσης και χειρισμού των χαρτών της περιοχής, γνώσεις μορφολογίας φυτών και δένδρων, γνώσεις βοτανικής και δασικής βοτανικής, γνώσεις μακροσκοπικής αναγνώρισης των ειδών της ελληνικής άγριας πανίδας, γνώσεις των ενδιαιτημάτων και βιοτόπων των προστατευόμενων ειδών της άγριας ζωής, γνώσεις τοπικής ιστορίας, γεωγραφίας, λαογραφίας, γαστριμαργικών παραδόσεων.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey