Κανάλι για να ξαναγίνει παραθαλάσσια η Έφεσος

26/12/2021 - 14:00

Από όσα ανακοινώθηκαν πρόσφατα, προχωρεί το έργο της διάνοιξης καναλιού απ’ το Αιγαίο ως τον αρχαιολογικό χώρο της Εφέσου, που απέχει 9 χλμ. απ’ την θάλασσα. Η Έφεσος κατά την αρχαιότητα ήταν παραθαλάσσια πόλη με σημαντικό λιμάνι κέντρο επικοινωνίας και εμπορίου μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Με την πάροδο των αιώνων οι προσχώσεις του ποταμού Μαιάνδρου (σήμερα Μεντερές) την κατέστησαν μεσόγειο και δημιουργήθηκε μια εκτεταμένη πεδιάδα. Έχει ολοκληρωθεί περίπου το 60% των πασσαλώσεων και των μαρμάρινών επιστρώσεων σε κράσπεδα και επιφάνειες στην είσοδο του καναλιού κοντά στο Κουσάντασι . Εκεί θα γίνει Μαρίνα προσωρινής διαμονής των σκαφών που προγραμματίζουν να πλεύσουν στο κανάλι ως τον αρχαιολογικό χώρο της Εφέσου. Το έργο υ αναμένεται να έχει μεγάλη συμβολή στον τουρισμό να αυξηθεί ο αριθμός των τουριστών που έρχονται στην Έφεσο, που θα έχουν πλέουν την δυνατότητα να την επισκέπτονται με τα και σκάφη τους . Το έργο θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2022.  

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey