Εξαγγέλθηκε και πάλι η διενέργεια εκλογών στα μειονοτικά ιδρύματα βακούφια

25/06/2022 - 14:00

Ένα πάγιο αίτημα της ελληνικής κοινότητας, μετά το 2013 που καταργήθηκαν αυθαίρετα οι εκλογικοί κανονισμοί, ήλθε στην επικαιρότητα αυτές τις ημέρες με την ανακοίνωσή του προέδρου Ερντογάν να επιτραπεί η εκλογή διοικητικών συμβουλίων στα μειονοτικά βακούφια (ευαγή ιδρύματα). Από κάποιους εκτιμήθηκε κι αυτό ως προεκλογική κίνηση. Σήμερα στην Τουρκία υπάρχουν 167 κοινοτικά ιδρύματα, εκ των οποίων 77 ανήκουν στους Έλληνες, 54 στους Αρμένιους και 19 στους Εβραίους. Ο κανονισμός που διέπει τα της λειτουργίας τους ύστερα και από πίεση της Ε.Ε., ίσχυσε τον Σεπτ. του 2008 και ακυρώθηκε τον Ιαν του 2013 . Με όσα ανακοινώθηκαν ως τώρα που αναμένεται να δημοσιευθούν σε ΦΕΚ στις 17 Ιουλ. κάθε Βακούφι θα έχει το δικαίωμα να επιλέγει το δικό του Δ.Σ. και οι εκλογές θα διενεργούνται ανά πενταετία. Πλην των διοικήσεων των μειονοτικών νοσοκομείων, όπου οι εκλογές για τις διοικήσεις τους θα γίνουν ως 31-12-23 με γνωμοδότηση του Υπουργείου Υγείας, σε όλα τα άλλα οι εκλογές θα γίνουν ως το τέλος τρέχοντος έτους. Κάθε φυσικό πρόσωπο (ομογενής μας) θα έχει δικαίωμα να μετέχει το πολύ σε τρία Δ.Σ. Βακουφιών, να μην υπάρχει κι άλλος συγγενής του στο Δ.Σ. κ.α. Άντε να δούμε με την συρρίκνωση της Ομογένειας στην Πόλη, αλλά και στα Πρηγκιπόνησα την Ίμβρο και την Τένεδο αν θα βρεθούν άνθρωποι να διοικήσουν τα ιδρύματα αυτά.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey