Εκλογές στα βακούφια Κωνσταντινούπολης Ίμβρου - Τενέδου

15/10/2022 - 14:00

Βακούφια στη Τουρκία είναι τα παντός είδους ιδρύματα όπως και αυτά των μειονοτικών ομάδων Ελληνορθόδοξα, Αρμενικά, Καθολικά, Ασσυριακά κ.α.. Τα Ρωμαϊκά βακούφια που είναι και τα περισσότερα, προέρχονται κυρίως από δωρεές μεγάλων ευεργετών του 18ου, του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα. Με τα βακουφικά έσοδα καλύπτονται τα έξοδα υγείας, εκπαίδευσης, συντήρησης χώρων λατρείας και η στήριξη αναξιοπαθούντων μελών της Ρωμαϊκής κοινότητας ιδίως στην Πόλη. Εδώ και 10 χρόνια λόγω έλλειψης νομοθεσίας σταματήσαν να γίνονται εκλογές και μόλις φέτος ψηφίστηκε νόμος που προβλέπει εκλογές στις 6 Νοε 22. Με τον νόμο αυτόν τίθενται μια σειρά περιορισμών ως προς το εκλέγειν και το εκλέγεσθαι στα Δ.Σ. επιπρόσθετα διαχωρίζει τα βακούφια που έχουν νοσοκομεία, τα οποία πλέον θα διοικούνται με βάση έναν άλλον οργανισμό υπό την έγκριση του Υπουργείου Υγείας. Εδώ αφορά και στο νοσοκομείο του Βαλουκλί που κάηκε πρόσφατα και γίνεται διεθνής έρανος για την αποκατάστασή του. Πολλοί θεωρούν ότι οι περιορισμοί και η επιβαλλόμενη εκ του νόμου απέραντη γραφειοκρατία σκοπό έχουν να επιτρέψουν να «απαλλοτριωθεί» με νομικές δικαιολογίες η περιουσία της ελληνικής κοινότητας. 

Η Ομογένεια της Πόλης: μήνες τώρα εργάζεται για να ανταποκριθεί στα όσα η νέα νομοθεσία προβλέπει και να παραμείνουν υπό την κατοχή και τη διοίκησή της τα ιδρύματα. Από όσα έγιναν γνωστά στο ιστορικό κέντρο της Πόλης, στις συνοικίες του Βόσπορου και της Ασιατικής πλευράς η κατάσταση είναι υπό έλεγχο, προβλήματα υπάρχουν μόνο στον Δυτικό Τομέα (πέραν απ’ τον Γιεντι Κουλέ και το παλιό αεροδρόμιο) όπου οι ρωμαϊκές κοινότητες έχουν σχεδόν διαλυθεί. 

Στην Ίμβρο - Τένεδο: υπάρχουν 5 βακούφια στην Ίμβρο και ένα στην Τένεδο, έχουν γίνει όλες οι προετοιμασίες, με τη φροντίδα των κοινοτήτων και της εκκλησίας για τις εκλογές της 6ης Νοε. Νομιμοποιήθηκαν να ψηφίσουν στα νησιά σχεδόν 400 άτομα και υποβλήθηκαν οι υποψηφιότητες. Ο καθένας καταλαβαίνει ότι η διοίκηση των βακουφιών αποτελεί ζήτημα επιβίωσης της ελληνικής ομογένειας στην Τουρκία. Η σταδιακή απογύμνωσή της από τα βακούφια είναι σαφές ότι θα έχει ως αποτέλεσμα την παύση της δραστηριότητάς της ως κοινοτικού συνόλου. Ίσως αυτός να είναι και ο στόχος των εκάστοτε νομοθετικών παρεμβάσεων ή της σκόπιμης αδράνειας του επίσημου Κράτους. 

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey