FOLLOW US

Γενικές Πολιτική

Σε ΦΕΚ η Επιτροπή Συντονισμού του προσφυγικού

Τη σύσταση Συντονιστικής Επιτροπής στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (ΓΓΑΙΝΠ), με σκοπό την καταγραφή, την ταξινόμηση και το συντονισμό των Μ.ΚΟ. που δραστηριοποιούνται στη νήσο Λέσβο, στο πλαίσιο των έκτακτων αναγκών που δημιουργούνται λόγω της συνεχούς άφιξης προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών καθώς και τον έλεγχο των καθημερινών αναγκών σε υλικοτεχνικό και ανθρώπινο δυναμικό που δημιουργούνται από αυτήν την κατάσταση προβλέπει απόφαση του υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννη Μουζάλα.

Τη σύσταση Συντονιστικής Επιτροπής στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (ΓΓΑΙΝΠ), με σκοπό την καταγραφή, την ταξινόμηση και το συντονισμό των Μ.ΚΟ. που δραστηριοποιούνται στη νήσο Λέσβο, στο πλαίσιο των έκτακτων αναγκών που δημιουργούνται λόγω της συνεχούς άφιξης προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών καθώς και τον έλεγχο των καθημερινών αναγκών σε υλικοτεχνικό και ανθρώπινο δυναμικό που δημιουργούνται από αυτήν την κατάσταση προβλέπει απόφαση του υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννη Μουζάλα.

Πρόκειται για την πολυαναμενόμενη απόφαση που αναμένετο να εκδοθεί προκειμένου να ξεκινήσει το έργο της Επιτροπής. Στο μεταξύ, όμως, μετά τις έντονες ευρωπαϊκές πιέσεις, αποφασίστηκε ύστερα από κυβερνητική σύσκεψη όλων των εμπλεκομένων υπουργείων, ότι ενεργότερο λόγο αναλαμβάνει πλέον το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

«Η Ελλάδα μέχρι την επόμενη Σύνοδο των Ευρωπαίων ηγετών θα έχει υλοποιήσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει» ανέφερε το Γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης και πρόσθεσε ότι επιταχύνονται τα έργα για την έγκαιρη αποπεράτωση των κέντρων υποδοχής προσφύγων και μεταναστών (hot spots) σε Σάμο, Λέσβο, Χίο, Κω και Λέρο καθώς και των δύο κέντρων μετεγκατάστασης (relocation) στην ενδοχώρα.

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας πρόκειται να παραχωρήσει τα στρατόπεδα Σίνδου και Σχιστού, άμεσης χωρητικότητας 500 ατόμων, με δυνατότητες φιλοξενίας επιπλέον 4.000 ατόμων το καθένα, για τη δημιουργία των δύο κέντρων μετεγκατάστασης. Παράλληλα, αναλαμβάνει να ορίσει άμεσα προσωρινούς συντονιστές στα πέντε κέντρα υποδοχής στα νησιά, να επιβλέψει και να συνδράμει με κάθε διαθέσιμο μέσο στην ολοκλήρωση των έργων κατασκευής, ώστε τα hot spots να είναι έτοιμα προς λειτουργία εντός των επόμενων δύο εβδομάδων, αλλά και στη στελέχωση και λειτουργία κινητών μαγειρείων στα πέντε νησιά προκειμένου να εξυπηρετούνται οι πρόσφυγες.

Μητρώο ΜΚΟ
Η επιτροπή Συντονισμού κρίνεται αναγκαία λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη Λέσβο και προβλέπεται να συνεχιστεί η δράση της σχετικά με τις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές αλλά και την ανάγκη συντονισμού των υπηρεσιών της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν. Παράλληλα, η Επιτροπή θα συσταθεί ώστε να καλυφθεί η ανάγκη καταγραφής, συντονισμού και αξιολόγησης των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) που δραστηριοποιούνται στη Λέσβο αλλά και η ανάγκη δημιουργίας σχετικού Μητρώου.

Η λειτουργία της Επιτροπής θα γίνεται κατά κανόνα εντός του ωραρίου λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών. Ο γενικός γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ορίζεται ως Συντονιστής και -σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του- καθήκοντα συντονιστή θα ασκεί ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης της ΓΓΑΙΝΠ.
Η αξιολόγηση των Μ.Κ.Ο. θα γίνεται με βάση το καταστατικό τους και τα άλλα στοιχεία εγγράφων − δικαιολογητικών που θα κατατεθούν στην Επιτροπή, κατόπιν σχετικού αιτήματος της τελευταίας.

Η συνδρομή στην οργάνωση της δράσης τους στο νησί της Λέσβου θα γίνεται με βάση τις ανάγκες που δημιουργούνται κάθε φορά από τις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές. Η έγκριση θα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξή τους στο σχετικό Μητρώο και την ανάπτυξη του έργου τους.
Η Επιτροπή θα συνεδριάζει κατά κανόνα σε εβδομαδιαία βάση εντός ωρών εργασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών σε χώρο της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Σε περίπτωση ανάγκης μπορεί να συγκληθεί με πρόσκληση ενός εκ των μελών του προς τα υπόλοιπα και σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου θα έχει την ευθύνη της γραμματειακής στήριξής της και θα διαθέσει τον ανάλογο χώρο και το προσωπικό.

Για την πληρέστερη γραμματειακή στήριξη οι φορείς που συμμετέχουν στην Επιτροπή θα πρέπει να διαθέτουν και το ανάλογο προσωπικό.

Η τεχνική (πληροφορική) στήριξη της ανωτέρω Επιτροπής θα γίνεται από το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της ΓΓΑΙΝΠ. Προς το παρόν πάντως έχει διαμορφωθεί η «φόρμα», βάσει της οποίας θα γίνει η καταγραφή με τα απαραίτητα στοιχεία των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στη Λέσβο.

Ετικέτες
FOLLOW US
Copyright © 2017 EmprosNet.gr
Εμπρος Ημερήσια Εφημερίδα Νομού Λέσβου - Καρά Τεπέ - Mυτιλήνη - 81100
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο.
Top