Συνέντευξη του νομικού συμβούλου της Πρωτοβουλίας Ερεσού στο ΕΜΠΡΟΣ, Πανάγου Σπυρόπουλου

Ο δικηγόρος Πανάγος Σπυρόπουλος Ο δικηγόρος Πανάγος Σπυρόπουλος

Υπόθεση Αφεντέλι Ι Μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου

27/06/2022 - 09:00 Ενημερώθηκε 27/06/2022 - 16:10

Με την κατάθεση της μηνυτήριας αναφοράς κατά παντός υπευθύνου στις 6-6-2022 τριών μελών της Πρωτοβουλίας για τη διάσωση της παραλίας Ερεσού έκλεισε ο πρώτος κύκλος των νομικών ενεργειών της Πρωτοβουλίας Ερεσού, σύμφωνα με τον Νομικό Σύμβουλο Ι δικηγόρο κ. Παναγιώτη Χ. Σπυρόπουλο.

Ο κ. Σπυρόπουλος παραχώρησε συνέντευξη στο «Ε» απαριθμώντας όλες τις νομικές ενέργειες που ακολούθησε η Πρωτοβουλία Ερεσού στην υπόθεση Αφεντέλι.

Γιατί η Πρωτοβουλία Ερεσού επέλεξε την δικαστική οδό;

«Η Πρωτοβουλία Ερεσού, ενημέρωσε πρώτα με κάθε πρόσφορο τρόπο, τόσο με το από 1/3/2022 Υπόμνημα-Αίτηση προς όλους τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες όσο και με την από 28/3/2022 Εξώδικη Καταγγελία-Διαμαρτυρία-Δήλωση-Κλήση, ειδικά προς την αρμόδια για την έκδοση της οικοδομικής άδειας, υπηρεσία δόμησης του Δήμου Δυτικής Λέσβου για όλους τους νομικούς και πραγματικούς λόγους ανάκλησης της από 18/12/2020 πράξης προέγκρισης της οικοδομικής άδειας αλλά και όλες τις περιβαλλοντικές και χωροταξικές πτυχές της υπόθεσης, που επιβάλλουν οποιαδήποτε πράξη δόμησης της παραλίας Ερεσού.

Παράλληλα επειδή το θεωρούμε εξίσου σημαντικό, ενημερώσαμε σε ανοιχτές εκδηλώσεις τους πολίτες της Ερεσού και της Λέσβου, πραγματοποιήσαμε στις 19/3/2022 ενημερωτική επιστημονική ημερίδα με καθηγητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου για τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές διαστάσεις της υπόθεσης διάσωσης της παραλίας Ερεσού και την ανάγκη εκπόνησης ακτομηχανικής μελέτης για την παραλία της Ερεσού, παράλληλα δε, παρέστη αντιπροσωπεία μας στις 25/2/2022 στο δημοτικό συμβούλιο της Δυτικής Λέσβου, όπου αφού ενημερώσαμε τους δημοτικούς συμβούλους και το δήμαρχο για τους λόγους ανάκλησης της οικοδομικής άδειας, αναδείξαμε τις θέσεις μας και την από 17-11-2021 γνωμοδότηση του δικηγόρου του δήμου κ. Παπουτσή και την ανάγκη εκπόνησης από χθες ακτομηχανικής μελέτης, το δημοτικό συμβούλιο, ομοφώνως αποφάσισε να ζητήσει από την Υ.ΔΟΜ. Δυτ. Λέσβου την ανάκληση της προέγκρισης της οικοδομικής άδειας, να ορίσει δικηγόρο, που θα πρότεινε η Πρωτοβουλία για να υποστηρίξει τις νομικές ενέργειες του δήμου μαζί με τον δικηγόρο κ. Παπουτσή και επίσης να οριστεί επιστημονική ομάδα εμπειρογνωμόνων για να προχωρήσει το συντομότερο δυνατόν στην εκπόνηση μελέτης για τον επανακαθορισμό των ορίων αιγιαλού και παραλίας στην παραλία της Ερεσού.

Παρά τις ενέργειές μας αυτές, οι οποίες εξέθεσαν με συγκροτημένο και ολιστικό τρόπο προς την Υ.ΔΟΜ. Δυτ. Λέσβου και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, την προβληματική και μη σύννομη έκδοση της πράξης προέγκρισης οικοδομικής άδειας και της από 17-11-2021 πράξης έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για το συγκρότημα κατοικιών, που θέλει να κτίσει η κ. Καραγιάννη στο Αφεντέλλι της Ερεσού, η Υ.ΔΟΜ. προχώρησε στην έκδοση της με Α/Α 383708/31-03-2022 Οικοδομικής Άδειας κατηγορίας 1 επί της επίδικης έκτασης της κ. Καραγιάννη.

Η αρνητική αυτή εξέλιξη δεν μας αποθάρρυνε, ούτε μας εξέπληξε, καθώς  είχαμε ήδη τα δείγματα γραφής τόσο από τις έωλες και αβάσιμες απαντήσεις της  Υ.ΔΟΜ. στα τεθέντα νομικά ζητήματα,  όσο και από την απροθυμία του δημάρχου Δυτ. Λέσβου να υποστηρίξει σθεναρά και με πράξεις την υπόθεση της διάσωσης της παραλίας  της Ερεσού παρά τις κατά καιρούς ρηματικές του ανακοινώσεις».

Σε ποιες νομικές ενέργειες προχωρήσατε;

«Παρά το οικονομικό κόστος και την ψυχική ταλαιπωρία που συνεπάγεται η έναρξη αλλά και η διεξαγωγή ενός δικαστικού αγώνα, καταθέσαμε την από 5-4-2022 Αγωγή μας ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης σε βάρος της κ. Καραγιάννη καλώντας προς υποστήριξή της τόσο το Ελληνικό Δημόσιο όσο και το δήμο Δυτικής Λέσβου, με την οποία ζητούμε την ακύρωση του από 13/9/2014 διορθωτικού συμβολαίου της εναγομένης, την αναγνώριση ότι η έκταση των 1.693.90 τ.μ. που περιγράφεται στο ως άνω συμβόλαιο είναι ζώνη παραλίας, τμήμα αιγιαλού και παραλίας, που ανήκει στο Δημόσιο και είναι κοινόχρηστη καθώς επίσης και την απαγόρευση στην εναγομένη κάθε μελλοντικής προσβολής του δικαιώματος χρήσης της έκτασης αυτής με απειλή χρηματικής ποινής 5.000 ευρώ και προσωπική κράτηση ενός έτους για κάθε παραβίαση της εκδοθησομένης απόφασης.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με την υπ’ αριθμ. 786/1998 απόφαση του Αρείου Πάγου, έχει ήδη κριθεί τελεσίδικα και αμετάκλητα, ότι όπως κρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 197/1996 απόφαση του Εφετείου Αιγαίου, τα τμήματα της φερόμενης ιδιοκτησίας των Ευάγγελου Κούκκου και Αλέξανδρου Παπαδημητρίου πέραν των 11.750 τ.μ. το καθένα, καταλαμβάνουν αιγιαλό και παραλία και συνεπώς η παραπάνω έκταση των 1.693.90 τ.μ, που προστέθηκε στα 11.750 τ.μ εκ των υστέρων αποτελεί αιγιαλό και παραλία.

Με ιδιαίτερη μάλιστα ικανοποίηση, μας κοινοποιήθηκε στις 3-6-2022 η πρόσθετη παρέμβαση του Ελληνικού Δημοσίου, με την οποία ζητείται να αναγνωρισθεί ότι η παραπάνω έκταση των 1.693.90 τ.μ. αποτελεί ζώνη παραλίας και συνεπώς είναι κοινόχρηστη και περιλαμβάνεται στα εκτός συναλλαγής πράγματα, μια εξέλιξη που ναι μεν δεν αποτελεί απόφαση, αλλά είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί αφενός το Δημόσιο εντάσσεται με το κύριο αίτημα της αγωγής μας και αφετέρου, ικανοποιείται ένα από τα αρχικά μας αιτήματα, δηλαδή το Δημόσιο να εμπλακεί στη δικαστική διαδικασία, να διεκδικήσει την έκταση που του ανήκει και ενδεχόμενα να ζητήσει και την απόδοση ευθυνών για τα έως τώρα πεπραγμένα.

Για την αγωγή μας αυτή έως τώρα δεν μας έχει κοινοποιηθεί η αναμενόμενη προς υποστήριξή μας παρέμβαση του δήμου Δυτικής Λέσβου, ενώ ως προς τους χρόνους θα πρέπει να αναμένουμε την έκδοση οριστικής απόφασης την άνοιξη με καλοκαίρι του 2023, ένας επιπλέον λόγος για να ολοκληρωθεί και η εκπόνηση ακτομηχανικής μελέτης το αργότερο έως το Σεπτέμβριο του 2022, ώστε να συμπεριληφθεί στις προτάσεις μας.

Επιπρόσθετα, στις 12-4-2022 κατετέθη ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά η Αίτηση Ακύρωσης της Πρωτοβουλίας Ερεσού και άλλων 11 πολιτών κατά της Υπηρεσίας Δόμησης του δήμου Δυτικής Λέσβου, ενώ στις 31-5-2022 επίσης κατατέθηκε στο ίδιο δικαστήριο, η Αίτηση Ακύρωσης 23 πολιτών κατά της Υπηρεσίας Δόμησης του δήμου Δυτικής Λέσβου, με τις οποίες ζητείται η ακύρωση της από 31-3-2021 οικοδομικής άδειας, που εξέδωσε η Υ.ΔΟΜ., οι οποίες συνεκδικάζονται στις 23/9/2022 και βάσιμα πιστεύουμε ότι θα τελεσφορήσουν, καθώς επικαλούνται μια πλειάδα περιβαλλοντικών και χωροταξικών/πολεοδομικών λόγων ακύρωσης, για τους οποίους υπάρχουν ήδη αποφάσεις του ίδιου μάλιστα Δικαστηρίου, οι οποίες δέχονται τους λόγους ακύρωσης που επικαλείται η Πρωτοβουλία και οι πολίτες που υπογράφουν τις Αιτήσεις Ακύρωσης».

Ποιος ο στόχος της μηνυτήριας αναφοράς;

«Αναφορικά με την πρόσφατη μηνυτήρια αναφορά μας, θα ήθελα να αναφέρω αρχικά, ότι σκοπός της ποινικής διαδικασίας είναι η αναζήτηση και εύρεση της ουσιαστικής αληθείας. Στη μηνυτήρια αυτή αναφορά προσπαθήσαμε με πολύ εναργή τρόπο και αποκλειστικά για το σκοπό αποκάλυψης της ουσιαστικής αλήθειας, να εκθέσουμε τα γεγονότα και να ρίξουμε φως στις ευθύνες, που προκύπτουν από την έκδοση του διορθωτικού συμβολαίου από την ιδιώτη το 2014 έως την έκδοση της οικοδομικής άδειας και τη συνέντευξη του δημάρχου στις 5-4-2022, που ούτε λίγο ούτε πολύ , μας είπε, ότι η ιδιώτης είναι σύννομη και το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Βορείου Αιγαίου ευχολόγιο, εις μάτην όμως καθώς η πρόσφατη νομική και ουσιαστική πραγματικότητα τον διαψεύδουν.

Για την αποκάλυψη λοιπόν της αλήθειας και μόνο, επειδή εμείς δεν τη φοβούμαστε, καλούμε ως μάρτυρες πέρα από καθηγητές πανεπιστημίου, δημοτικούς συμβούλους και πολίτες της Ερεσού και την κ. Καραγιάννη και τις υπαλλήλους της Υ.ΔΟΜ. και τον δήμαρχο Δυτ. Λέσβου και τον συνεργάτη του κ. Τριχώνα για να μας εξηγήσουν, για ποιους λόγους ενήργησαν, όπως ενήργησαν ή παρέλειψαν να ενεργήσουν και για ποιο λόγο δεν έλαβαν υπόψη τα βάσιμα και λογικά επιχειρήματα των κατοίκων της Ερεσού και τους αναγκάζουν να προσφύγουν στα δικαστήρια για να βρουν το δίκιο τους.

Σε συνέχεια της αναφοράς μου για τη στάση της Υ.ΔΟΜ. και της δημοτικής αρχής της Δυτ. Λέσβου, μας παραξενεύει το γεγονός, ότι ενώ υποτίθεται, πως συμπορευόμαστε στο ζήτημα της διάσωσης της παραλίας, παρ’ ότι λάβαμε τη διάταξη της Εισαγγελίας Μυτιλήνης για να μας παραδώσουν ηλεκτρονικά αρχεία του φακέλου της οικοδομικής άδειας Καραγιάννη, οι υπάλληλοι της Υ.ΔΟΜ. επικαλέστηκαν νέες δικαιολογίες και καθυστερήσεις για ηλεκτρονικά αρχεία που είχαν ήδη στους υπολογιστές τους και χρειάστηκε η δημοσιοποίηση της συμπεριφοράς τους από την Πρωτοβουλία και η παρέμβαση της προϊσταμένης για την απόδοσή τους. Αυτές οι συμπεριφορές δεν είναι εποικοδομητικές και καλό να αποφεύγονται, αν θέλουμε να υπάρξει ένα ουσιαστικό και όχι στα λόγια κλίμα ομόνοιας και συμπόρευσης στον αγώνα για τη διάσωση της παραλίας και την ανάδειξη της Ερεσού σε τοπίο διεθνούς αξίας, όπως ήδη αναγνωρίζεται».

 

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey