Περίληψη του Μονομελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης

14/05/2022 - 09:00 Ενημερώθηκε 13/05/2022 - 12:17

Με την από 10-01-2022 και με Α.Ε.Κ 15/ΕΜ/01-02-2022 αίτηση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης, οι 1)Κωνσταντίνος Κίτσος του Αδαμάντιου και της Πηνελόπης, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Καλλονής της ομώνυμου δημοτικής κοινότητας του Δήμου Δυτικής Λέσβου, με ΑΦΜ 034029277 και 2) Γεώργιος Κίτσος του Αδαμάντιου και της Πηνελόπης, ιδιωτικός υπάλληλος ,κάτοικος Γιαννιτσών, του Δήμου Πέλλας, οδός Σκρά αρ.8α,με ΑΦΜ 046063526,ζητούν την κήρυξη σε αφάνεια του Αδαμαντίου Κίτσου του Μαλλή και της Δήμητρας, συνταξιούχου, κατοίκου Αγιάσου Δήμου Μυτιλήνης, που εξαφανίστηκε στις 25-12-2020. Καλείται, σύμφωνα με την 55/04-05-2022 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης, ο Αδαμάντιος Κίτσος του Μαλλή και της Δήμητρας, καθώς και κάθε τρίτος, εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από την παρούσα δημοσίευση, να δώσει πληροφορίες σχετικά με τη ζωή ή το θάνατο αυτού που εξαφανίστηκε στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης. 

Kαλλονή Λέσβου 10-05-2022 

  

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ.ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ 

(Α.Μ 240/Δ.Σ.Μ) 

 

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey