Γκουγκούλιος: «Αν η διαφορά τιμών παρέμενε, το στεγαστικό πρόβλημα των σεισμοπαθών της Βρίσας θα διαιωνιζόταν»

Αναπροσαρμόστηκαν οι τιμές για τα σεισμόπληκτα

13/09/2022 - 09:00 Ενημερώθηκε 14/09/2022 - 09:44

Εγκρίθηκε με απόφαση [270999/Δ5/2022] του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κ. Καραμανλή η εφαρμογή νέου ενιαίου τιμολογίου υπολογισμού της δαπάνης των εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές και της αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής, όπως αυτή περιγράφεται στο ΦΕΚ 4663/Β/5-9-2022 .

Για το συγκεκριμένο ζήτημα που απασχολούσε, σε ότι αφορά την Λέσβο, τους κατοίκους της σεισμόπληκτης Βρίσας και όχι μόνο, είχαν κάνει λόγο κατά καιρούς τοπικοί φορείς. Για την αναθεώρηση του τιμολογίου του 2011 για επισκευή και ανακατασκευή των κτηρίων που επλήγησαν από το σεισμό και τις άλλες φυσικές καταστροφές είχε πιέσει με συνεχείς ερωτήσεις του στη Βουλή ο Βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Βασίλης Κεγκέρογλου, εκπορευόμενος από το σεισμόπληκτο Αρκαλοχώρι Ηρακλείου.

Ο Σύλλογος Σεισμοπαθών Βρίσας είχε υποβάλει έγγραφο στη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε.), στο οποίο σημειωνόταν το αίτημα αναπροσαρμογής του τιμολογίου. Σε αυτό συνηγόρησε έκθεση του ΤΕΕ Βορειοανατολικού Αιγαίου η οποία κοινοποιήθηκε στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κ. Καραμανλή και στον Υφυπουργό αρμόδιο για υποδομές Γιώργο Καραγιάννη. Η έκθεση κοινοποιήθηκε και προσυπογράφηκε από τον Σύλλογο Σεισμοπαθών και υποβλήθηκε εκ νέου από τον Σύλλογο κατά την επίσκεψη του Υπουργού στη Λέσβο.

Γκουγκούλιος: «Αν ο τιμοκατάλογος παρέμενε το στεγαστικό πρόβλημα θα διαιωνιζόταν»

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμοπαθών Βρίσας Νικόλαος Γκουγκούλιος σε δήλωσή του στο «Ε» εξηγεί ότι ο τιμοκατάλογος σε ότι έχει να κάνει με τα κόκκινα σπίτια ήταν από το 2017, ενώ για τα κίτρινα ο τιμοκατάλογος ήταν από το 2011. «Όπως γίνεται αντιληπτό από το 2011 έως το 2022 το κόστος των οικοδομικών υλικών έχει αυξηθεί πάρα πολύ».

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμοπαθών Βρίσας, Νικόλαος Γκουγκούλιος - Φωτογραφία αρχείου: Ιγνάτης Τσικνής

Στην έκθεση του ΤΕΕ, αναφέρει ο κ. Γκουγκούλιος, γινόταν πρόταση για αύξηση του ποσοστού αποζημίωσης των οικοδομικών υλικών στα κίτρινα σπίτια της τάξεως του 40% και στα κόκκινα σε ποσοστό 20%.

«Αυτή τη στιγμή έγινε αύξηση ως προς την αποζημίωση, αλλά όχι όπως την ζητούσαμε εμείς σε όλα τα υλικά» είπε ο κ. Γκουγκούλιος σχολιάζοντας θετικά το γεγονός ότι ανταποκρίθηκε η Πολιτεία στο αίτημά τους ωστόσο όπως ο ίδιος τόνισε δεν μπορεί να χαρακτηρίσει αν είναι ικανοποιημένος από τις τιμές που έχουν δοθεί καθώς αυτό θα προκύψει μετά από μελέτη του ΦΕΚ από μηχανικό, ο οποίος θα αποφανθεί στο κατά πόσο οι αποφάσεις που πάρθηκαν ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες των πληγέντων. «Αυτό που επισημάναμε και στον κ. Καραμανλή ήταν ότι αν η διαφορά τιμών παρέμενε το στεγαστικό πρόβλημα των σεισμοπαθών της Βρίσας θα διαιωνιζόταν».

Δεν παρέλειψε να προσθέσει ότι η Βρίσα εκτός από σεισμόπληκτη είναι και πυρόπληκτη και τα μηχανήματα του Δήμου και της Περιφέρειας πρέπει άμεσα να ξεκινήσουν τις όποιες εργασίες. «Εμείς καταγράψαμε με την βοήθεια του Πανεπιστημίου Αιγαίου όλες τις καμένες περιοχές και αναρτήσαμε τα στοιχεία σε site προκειμένου να είναι στην διάθεση των αρμοδίων για συντονισμένες ενέργειες».

 

Η Υπουργική απόφαση για τις αναπροσαρμογές των τιμών

Στους γενικούς όρους της απόφασης που κοινοποιήθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2022 σημειώνεται ότι οι ζημιές, που προτείνονται για επισκευή και εγκρίνονται, θα πρέπει απαραιτήτως να προέρχονται από φυσική καταστροφή και όχι από εγκατάλειψη ή παλαιότητα ή έλλειψη συντήρησης, ακόμη και στην περίπτωση παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων.

Ακόμη στην απόφαση αναφέρεται πως στο παρόν τιμολόγιο δεν περιλαμβάνεται Στεγαστική Συνδρομή για τον εξοπλισμό (οικιακός και μηχανικός εξοπλισμός) των κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες από φυσική καταστροφή, πλην αυτών που περιγράφονται στα παρακάτω άρθρα.

Οι τιμές εφαρμογής

Ακολούθως σημειώνονται τιμές μονάδος όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ και περιλαμβάνουν τις δύο πρώτες κατηγορίες, δηλαδή τα χωματουργικά και θεμελιώσεις.

Αναλυτικότερα στα ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ για την εκσκαφή θεμελίων, σε οποιοδήποτε βάθος, με οποιοδήποτε μέσο, σε οποιοδήποτε έδαφος, μετά της απομακρύνσεως ή μη των προϊόντων εκσκαφής [Τιμή μονάδος ενός κυβικού μέτρου (μ3): 14 €], για την επίχωση θεμελίων, με οποιοδήποτε υλικό, σε οποιοδήποτε βάθος και με οποιοδήποτε μέσο [Τιμή μονάδος ενός κυβικού μέτρου (μ3): 7€].

Στις ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ - ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ για την πλήρη κατασκευή θεμελίου σε κατασκευές από Φέρουσα Τοιχοποιία, από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας τουλάχιστον C25/30 για θεμελίωση και αντιστήριξη επεμβάσεων (μανδύας εκτοξευόμενου σκυροδέματος, μανδύας έγχυτου σκυροδέματος), σε οποιοδήποτε βάθος [Τιμή μονάδος ενός κυβικού μέτρου (μ3): 220 €]. Για την κατασκευή διαζώματος (σενάζ) ή υπέρθυρου (πρέκι), από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας τουλάχιστον C25/30, με ύψος όσο απαιτείται για τη στατική επάρκεια, με τον κατάλληλο οπλισμό [Για φέρουσα τοιχοποιία με πάχος μεγαλύτερο ή ίσο των 50 εκ.: 50€, ενώ για φέρουσα τοιχοποιία με πάχος μικρότερο των 50 εκ.: 35 €]

Για την κατασκευή νέων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας τουλάχιστον C25/30 [Τιμή μονάδος ενός κυβικού μέτρου (μ3): α. Κατασκευή νέου στοιχείου:280 € β. Κατασκευή νέου στοιχείου και καθαίρεση του υπάρχοντος: 320 €]

Για την επισκευή ή αποκατάσταση της στατικής επάρκειας με μανδύα, στοιχείου από οπλισμένο σκυρόδεμα (δοκού, υποστυλώματος ή τοιχείου), όπου απαιτείται σύμφωνα με τους στατικούς υπολογισμούς. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για να απογυμνωθεί το σκυρόδεμα, ο οπλισμός, η κατασκευή ξυλοτύπου, η θεμελίωση, η αγκύρωση του μανδύα, η σύνδεσή του με τον υφιστάμενο Φ.Ο. [ Οι τιμές μονάδος ξεκινούν από 390€ και φτάνουν 2.000 €]

Για την επισκευή ή αποκατάσταση της στατικής επάρκειας στοιχείου από οπλισμένο σκυρόδεμα (δοκού, πλάκας, υποστυλώματος ή τοιχείου), όπου απαιτείται σύμφωνα με τους στατικούς υπολογισμούς, με επικόλληση σύνθετων υλικών (εύκαμπτων «υφασμάτων» από πολυμερικές ίνες υάλου ή άνθρακα (FRPs)) με πλέξη οποιασδήποτε αναλογίας, μίας η δύο διευθύνσεων[Οι τιμές μονάδος ξεκινούν από 90€ και φτάνουν 145€].

Για τον εμποτισμό με εποξειδική ρητίνη ή κονίαμα σε κόμβο και οποιαδήποτε στερεωτική εργασία (εποξειδικά κονιάματα, μεταλλικά κολλάρα, μεταλλικοί συνδετήρες κ.λπ.) που απαιτείται για την αποκατάσταση της γεωμετρίας του κόμβου[Οι τιμές μονάδος ξεκινούν από 200€ και φτάνουν 400€].

Για τη συγκόλληση ρωγμών με εύρος από 1 χιλιοστό και άνω σε στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα, με κατάλληλες για κάθε περίπτωση, εποξειδικές ρητίνες.[Τιμή μονάδος ενός μέτρου: 50€]. Για την επισκευή πλάκας με πολλαπλές ρωγμές, που δεν μπορούν να αποκατασταθούν με εποξειδικές ρητίνες, με οπλισμένο σκυρόδεμα έγχυτο ή εκτοξευόμενο, κατηγορίας τουλάχιστον C25/30. [Τιμή μονάδος ενός κυβικού μέτρου (μ3): από 400€ έως 800€]. Για την επισκευή ή αποκατάσταση της στατικής επάρκειας στοιχείου από οπλισμένο σκυρόδεμα με μεταλλικά στοιχεία (οποιασδήποτε διατομής, πλάκες, λάμες) κατάλληλης ποιότητας. [Τιμή μονάδος ενός κιλού (χλγρ.):6 €]. Για την προμήθεια τοποθέτηση και αγκύρωση ελκυστήρα από δομικό χάλυβα κατάλληλης ποιότητας και διατομής για την περίσφυξη λιθοδομών. [Τιμή μονάδος ενός μέτρου μήκος (μ.μ.): 50 €]. Για την επισκευή πλήρως αποδιοργανωμένου τμήματος στοιχείου από οπλισμένο σκυρόδεμα (δοκού, πλάκας, υποστυλώματος ή τοιχείου) και την αποκατάστασή του (οπλισμός, διατομή). [Τιμή μονάδος ενός κυβικού μέτρου (κ.μ.):1.180 €. Για την αποκατάσταση της επικάλυψης στοιχείου από οπλισμένο σκυρόδεμα (δοκού, πλάκας, υποστυλώματος ή τοιχείου), η οποία παρουσιάζει βλάβη, με κατάλληλα επισκευαστικά κονιάματα [Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (τ.μ.): 100 €].

Ακόμα οι κατηγορίες που περιλαμβάνονται στο ΦΕΚ αφορούν την φέρουσα τοιχοποιία, την τοιχοποιία πλήρωσης - επιχρίσματα - χρωματισμοί, τα δάπεδα, οι επικαλύψεις, οι σκάλες, τα κουφώματα, οι εγκαταστάσεις, οι στεγανώσεις - θερμομονώσεις, τα ερμάρια, τα κιγκλιδώματα και τις υδροροές. Ακόμη περιλαμβάνεται κατάλογος για προσθετές - ειδικές εργασίες για τα διατηρητέα κτίρια.

Διαβάστε εδώ το πλήρες κείμενο του ΦΕΚ.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey