FOLLOW US

Κοινωνία

  • Επίσκεψη του προέδρου του ΣΑΤΕ στη Μυτιλήνη και επίσημη «πρώτη» του «8ου Περιφερειακού Γραφείου» στην ιδρυτική περιφερειακή συνέλευση Β.Α. Αιγαίου
Στη Μυτιλήνη το 8ο Περιφ. Γραφείο του ΣΑΤΕ -Αψώκαρδου και Μπουχλής οι Συντονιστές

«Με την ψήφιση του 4412/16 στις 08 Αυγούστου 2016 οι δημοπρατήσεις δημοσίων έργων πάγωσαν τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο επιδεινώνοντας την κατάσταση σε ό,τι αφορά την ανεργία, αλλά και την επιβίωση των επιχειρήσεων του κλάδου, που δεν περιορίζονται στις κατασκευαστικές, αλλά είναι χιλιάδες βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές. Η πληθώρα των δομικών αλλαγών  που προβλέπεται στο νέο θεσμικό πλαίσιο παραγωγής δημοσίων έργων και οι οποίες δεν έχουν ακόμη πλήρως ενσωματωθεί στην καθημερινή πρακτική των αναθετουσών αρχών και των εργοληπτικών επιχειρήσεων έχουν συντελέσει σημαντικότατα στην σχεδόν πλήρη απουσία νέων δημοπρατήσεων κατά το τελευταίο τρίμηνο του προηγούμενου έτους».

«Η ζητούμενη ανάκαμψη του κλάδου των δημοσίων έργων ως προϋπόθεση της αναπτυξιακής διαδικασίας της χώρας με στόχο τη μείωση της ανεργίας δυστυχώς αναβάλλεται και τη νέα χρονιά αφού δεν προβλέπεται το απαιτούμενο ύψος επενδύσεων για τη δυναμική τόνωση του κλάδου των δημοσίων έργων και έργων υποδομής», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΣΑΤΕ Ζαχαρίας Αθουσάκης, μιλώντας στην Ιδρυτική Περιφερειακή Συνέλευση των Μελών του Συνδέσμου στο Βορειοανατολικό Αιγαίο.

«Με την ψήφιση του 4412/16 στις 08 Αυγούστου 2016 οι δημοπρατήσεις δημοσίων έργων πάγωσαν τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο επιδεινώνοντας την κατάσταση σε ό,τι αφορά την ανεργία, αλλά και την επιβίωση των επιχειρήσεων του κλάδου, που δεν περιορίζονται στις κατασκευαστικές, αλλά είναι χιλιάδες βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές. Η πληθώρα των δομικών αλλαγών  που προβλέπεται στο νέο θεσμικό πλαίσιο παραγωγής δημοσίων έργων και οι οποίες δεν έχουν ακόμη πλήρως ενσωματωθεί στην καθημερινή πρακτική των αναθετουσών αρχών και των εργοληπτικών επιχειρήσεων έχουν συντελέσει σημαντικότατα στην σχεδόν πλήρη απουσία νέων δημοπρατήσεων κατά το τελευταίο τρίμηνο του προηγούμενου έτους».

Την ενημέρωση του προέδρου του ΣΑΤΕ ακολούθησε εκτενής παρουσίαση του Ν. 4412/2016 από τον Νομικό Σύμβουλο του ΣΑΤΕ Στ. Σταμόπουλο, ενώ κατά τη συζήτηση που ακολούθησε έγινε φανερή η αγωνία των εργοληπτών της περιφέρειας για το μέλλον του κλάδου, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει δεχτεί ισχυρά κτυπήματα εξαιτίας της οικονομικής συγκυρίας, με συνέπεια πολλές εταιρείες να οδηγούνται στην κατάρρευση.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης του κλιμακίου του ΣΑΤΕ αποτελούμενο από τον Πρόεδρο Ζαχαρία Αθουσάκη και τον Γενικό Διευθυντή Σπύρο Μουντρουίδη πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις, παρουσία της Συντονίστριας του Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Βορειοανατολικού Αιγαίου κας Βάσως Αψώκαρδου, με τους:

  • Αντιδήμαρχο Τεχνικών & Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Λέσβου κ. Ευστράτιο Τζιμή και υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τονίστηκε η σημαντικότητα των έργων στην γενικότερη ανάπτυξη του τόπου καθώς και στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.
  • Εκτελεστικό Γραμματέα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Γιώργο Καμπούρη: Στη διάρκεια της συνάντησης τονίστηκε η σπουδαιότητα της απορρόφησης του συνόλου των διατεθειμένων κονδυλίων και η εκμετάλλευσή τους μέχρι και το τελευταίο ευρώ.
  • Αντιπεριφερειάρχη  Υποδομών, Περιβάλλοντος και Βιομηχανίας κ. Θεόδωρο Βαλσαμίδη, Γενικό Διευθυντή της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Β. Αιγαίου κ. Γεώργιο Σπανέλλη και τη Διευθύντρια της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου κα Αφροδίτη Κουρογένη. Στη διάρκεια της συνάντηση εκφράστηκε η αγωνία για την καθυστέρηση δημοπρατήσεων νέων έργων που οφείλεται στην άμεση έναρξη ισχύος του ν. 4412/16 ενώ παράλληλα τονίστηκε ότι ανάλογη καθυστέρηση αναμένεται να παρουσιαστεί από την έναρξη δημοπράτησης των δημοσίων έργων μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, πλατφόρμα για την οποία τα στελέχη της περιφέρειας και κατά συνέπεια και όλων των υπολοίπων αναθετουσών αρχών στην Ελλάδα δεν έχουν ακόμη ενημερωθεί.
  • Περιφερειάρχη κα Χριστιάνα Καλογήρου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επισημάνθηκε η κρισιμότητα συμμετοχής των αρμόδιων εκπροσώπων της ελληνικής Πολιτείας στα όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που σχεδιάζουν τα αναπτυξιακά προγράμματα ώστε να τίθενται εγκαίρως οι θέσεις και προτάσεις της Ελλάδος και όχι εκ των υστέρων να επιχειρείται η διόρθωση των όποιων σφαλμάτων παρατηρούνται λόγω ακριβώς της απουσίας συμμετοχής στις ως άνω διαδικασίες των εκπροσώπων της Ελλάδας.
  • Πρόεδρο του ΤΕΕ Βορειοανατολικού Αιγαίου κ. Ευστράτιο Μανωλακέλλη και Μέλη της Διοικούσας Επιτροπής. Στη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν εκτενώς τα οξύτατα προβλήματα που έχει επιφέρει ο νέος ασφαλιστικός νόμος στους ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς καθώς και οι δυσλειτουργίες κατά την έκδοση εγγυητικών επιστολών των εργοληπτών  Βορειοανατολικού Αιγαίου από την έναρξη λειτουργίας του νέου φορέα-ΤΜΕΔΕ.

Ο Πρόεδρος του ΣΑΤΕ κατά τις προαναφερόμενες συναντήσεις δεσμεύθηκε για την ποιοτική επάρκεια των έργων που κατασκευάζουν τα Μέλη του Συνδέσμου ως εγγεγραμμένα στα Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων του Υπουργείου Υποδομών ενώ ζήτησε την διασφάλιση διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης σε όλες τις ενέργειες και αναθέσεις που αφορούν στα έργα που δημοπρατούνται λόγω του οξυμένου προσφυγικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η Περιφέρεια Βορειοανατολικού Αιγαίου, έργα τα οποία σήμερα δημοπρατούνται και παραλαμβάνονται από φορείς οι οποίοι δεν έχουν μηχανισμούς παρακολούθησης και ελέγχου εκτέλεσης των εργασιών και παράδοσης των έργων όπως, αντίθετα, διαθέτει η ελληνική Δημόσια Διοίκηση (Δήμοι, Περιφέρεια κ.ο.κ.).

Ο ΣΑΤΕ επιθυμεί την ένταξη των έργων σε πλατφόρμα ηλεκτρονικής δημοπράτησής τους ωστόσο έχει εκφράσει αιτιολογημένες ανησυχίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια του υφιστάμενος συστήματος. Για αυτό τον λόγο το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΤΕ έχει λάβει την απόφαση να προσλάβει σύμβουλο πληροφορικής προκειμένου να ελέγξει την διασφάλιση του απορρήτου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας δημοπράτησης έργων που ετοιμάζεται με ευθύνη της ΓΓΕ.

Οι εκπρόσωποι του ΣΑΤΕ προσκάλεσαν τα στελέχη του Δήμου, των Δημοτικών Επιχειρήσεων και της Περιφέρειας να παρακολουθήσουν την ενημερωτική εκδήλωση για το νέο Νόμο 4412/16 η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ιδρυτικής Συνέλευσης του Περιφερειακού Γραφείου του ΣΑΤΕ.

Κατά τα άλλα, με τη Συνέλευση, ουσιαστικά, άρχισε να λειτουργεί στη Μυτιλήνη το 8ο Περιφερειακό Γραφείο του ΣΑΤΕ (σ.σ. τα υπόλοιπα 7 λειτουργούν στην Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Κοζάνη, Κομοτηνή, Ηράκλειο Κρήτης και Ιωάννινα), με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των Mελών του ανά την Ελλάδα. Άλλωστε, η ίδρυση του Περιφερειακού Γραφείου αποτέλεσε αίτημα των εκπροσώπων των κατασκευαστικών εταιρειών της περιοχής, οι οποίες συσπειρώνονται γύρω από τον ΣΑΤΕ, που είναι ο αντιπροσωπευτικότερος Σύνδεσμος του κατασκευαστικού κλάδου, καθώς αριθμεί περισσότερα από 850 εταιρείες Μέλη, σχεδόν το σύνολο των μικρών και μεγάλων εργοληπτικών εταιρειών της χώρας.

Συντονίστρια της Περιφερειακής Αντιπροσωπείας εκλέχθηκε η κα Βασιλική Αψώκαρδου, Αναπληρωτής Συντονιστής ο κ. Ευστράτιος Μπουχλής, τακτικά μέλη οι κ.κ. Αντώνιος Καλδέλλης (Ν. Λέσβου), Ευάγγελος Ζενιώδης (Ν. Χίου) και Σταμάτης Τσακουμάγκος (Ν. Σάμου)  και αναπληρωματικά μέλη οι κ.κ. Γιώργος Γιαλούρης (Ν. Χίου) και Αντώνιος Καρράς (Ν. Σάμου).

Με το Γραφείο στη Μυτιλήνη, ο ΣΑΤΕ ολοκληρώνει την περιφερειακή διάρθρωσή του, με στόχο την καλύτερη και άμεση εκπροσώπηση των Μελών του σε κάθε σημείο της Χώρας, ανταποκρινόμενος με αυξημένη υπευθυνότητα στις καταστατικές του αρχές, οι οποίες τον καθιέρωσαν ως τον πλέον αξιόπιστο σύμβουλο της Πολιτείας και του Κλάδου.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

FOLLOW US
Copyright © 2017 EmprosNet.gr
Εμπρος Ημερήσια Εφημερίδα Νομού Λέσβου - Καρά Τεπέ - Mυτιλήνη - 81100
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο.
Top