Η ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δασών Λέσβου

Διαχείριση και εκμετάλλευση εγκαταλελειμμένων ιδιωτικών δασών στη θέση «Βρουλίδια»

07/06/2022 - 12:30

Η Διεύθυνση Δασών Λέσβου καλεί τους ιδιοκτήτες κατόχους δάσους στη θέση «Βρουλίδια», στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας του Δήμου Μυτιλήνης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 6 μηνών όπως προβούν στις απαραίτητες ενέργειες διαχείρισης και εκμετάλλευσης των δασικών εκτάσεων ιδιοκτησία τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.  

«Η παρούσα πρόσκληση εκδίδεται κατόπιν της διαπίστωσης αθροιστικά των παρακάτω παραμέτρων:

Α) Εγκατάλειψη των αναφερόμενων δασικών εκτάσεων επί 20ετίας

Β) Μεγάλη πυκνότητα δάσους τραχείας πεύκης με υπόφορο αείφυλλων πλατύφυλλων

Γ) τυχόν αδυναμία των ιδιοκτητών να διαχειριστούν ή εκμεταλλευτούν τις δασικές εκτάσεις τους

Με τη λήξη της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας και σε περίπτωση μη εκδήλωσης ανάλογου ενδιαφέροντος θα τεθούν σε ισχύ οι διατάξεις της αριθ. 168586/1388/07-08-2018 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Διαχείριση και εκμετάλλευση εγκαταλελειμμένων ιδιωτικών ή συνιδιόκτητων μετά του Δημοσίου δασών, από εικοσαετίας και πλέον».

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο 2251350981.  

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey